Be kategorijos

Mīmāṃsā

Aštuntasis „Indijos filosofijos seminarų“ ciklo susitikimas skirtas Mīmāṃsāi. Tai viena iš 6 ortodoksinių hinduizmo filosofinių sistemų. Etimologija: žodis mīmāṃsā kilo nuo veiksmažodžio šaknies man (manyate), reiškiančios „mąstyti, galvoti, mintyti“, geidžiamosios nuosakos…
Plačiau ↠
Be kategorijos

Sāṃkhya (video)

Ketvirtasis „Indijos filosofijos seminarų“ ciklo susitikimas skirtas Sāṃkhyos filosofijai. Sāṃkhya yra viena iš šešių pagrindinių Indijos darśanų (filosofinių mokyklų): sāṃkhya-yoga, nyāya-vaiśeṣika, mīmāṃsā-vedānta. Seminarus veda Rytų filosofijos tyrinėtojas, filosofijos magistrantas Tadas Snuviškis.…
Plačiau ↠
Be kategorijos

Kritinio santykio su praeitimi nekritiškumo problema F. Nietzsche‘s filososfijoje

Gyvename kritinio mąstymo reikalaujančiame pasaulyje, kuriame būtinybe tapęs tariamai kritinis žvilgsnis vis dažniau tampa dogmatinių įsitikinimų pagrindu. Iš tiesų gyvename tokio kritinio mąstymo pertekliaus amžiuje. Mat kiekvienas turi teisę kritikuoti…
Plačiau ↠
Be kategorijos

Tomo Venclovos poezijos skaitymo metodai lietuvių poetų kūryboje

Poezija - dvasinės kultūros sritis, intelektualinės veiklos būdas ir produktas, egzistencijos viršūnė. Eilėraščiuose atsispindi tiesioginės arba netiesioginės (stebėtojo), asmeninės poeto nuotaikos, intensyviausias tikrovės išgyvenimas, autentiška patirtis. Poezija priklauso kūrybos rūšiai,…
Plačiau ↠
Be kategorijos

Pseudotranscendentų tyrimas: informacinių technologijų poveikis žmogui ir visuomenei

Pasak Šliogerio, filosofiją imanentiškai žudo dvi „kontrrevoliucijos“ – krikščionybė ir XVI amžiaus posūkis į technologiją, kurios sukūrė dvi „žinojimo mašinas“. Šliogeris nemėgsta postmodernizmo, tačiau, anot Jūratės Baranovos, sąvoką „mašina“ pasiskolina…
Plačiau ↠
Be kategorijos

Esė: žmogus-lėlė ir lėlė-žmogus: ar egzistuoja skirtumas? arba, mintys, įkvėptos filmo „Air doll“

Ar galėjo tokį filmą, kaip Hirokazu Koreeda'os „Air doll“ , sukurti europietis? Nedrįsčiau atsakyti nei Taip, nei Ne, tačiau akivaizdu, jog tokios mintys, įkurdinančios sielą objekte - negyvame kūne -…
Plačiau ↠

Apie savitvardą

Didybei tvirtai pasirinkusio kelią Didingiausi kalnai neprilygs. Jei valdais su vargu, suvaldyk bent liežuvį, - Nepataisoma bus jo byla. Įskaudinęs kitą nors kartą, prarasi, Ką dharmo kely įgijai. Kai žaizda…
Plačiau ↠
Be kategorijos

Mulla Sadros (ملاصدرای شیرازی) „ieškojimo ir radimo“ egzistencinė filosofija

Mulla Sadra. pieš. Pasirinkta tema išplaukia iš nūdienos aktualijų, kurios tiesiogiai siejasi su stiprėjančiais skirtingų civilizacinių pasaulių kultūros, filosofijos, vertybių sistemos kaitos procesais. Iranas, būdamas viena įtakingiausių civilizacijų jau daugiau…
Plačiau ↠

Teisingumas

Megzi tarė: „Aš mėgstu žuvį, bet mėgstu ir meškos letenas. Negalėdamas turėti ir viena, ir kita, vietoj žuvies renkuosi meškos letenas. aš mėgstu gyvenimą, bet mėgstu ir teisingumą (yi). Negalėdamas…
Plačiau ↠

Konfucianizmas

Žmoniškumas (ren) nugali nežmoniškumą taip, kaip vanduo nuslopina ugnį. Bet šiandien puoselėjantieji žmoniškumą elgiasi taip, tarsi galėtų vienu puodeliu vandens išgelbėti užsiliepsnojusį degalų vežimą, o, neužgesinę liepsnų, pareiškia, jog vanduo…
Plačiau ↠
Be kategorijos

Tapatybė

Ar laivas, kurio senos lentos pamažu keičiamos naujomis, yra tas pats laivas ar kitas? *** Viena moteris pakeitė pavardę. Ne, ne! Jūs suklydote, jei pamanėte, kad ji ištekėjo. Bet dėmesio…
Plačiau ↠

Laisvė (III dalis)

Humanistinis sprendimas apie etines vertybes yra to paties loginio pobūdžio kaip ir kiekvienas racionalus sprendimas. Darydamas vertybinį sprendimą, žmogus vertina faktus ir nesijaučia nei panašus į Dievą, nei pranašesnis, nei…
Plačiau ↠
Be kategorijos

Mada

Prieš keletą metų žurnalas Mad  išspausdino seriją karikatūrų, iliustruojančių keturis galimus lygmenis, kuriais subjektas siejamas su visuomenėje įprasta simboline norma. Apsiribokime mados norma. Žemiausio lygmens yra neturtingieji, kurie – žiūri…
Plačiau ↠
Be kategorijos

Himnas meilei

Aš trokštu nurodyti jums dar prakilnesnį kelią: Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau…
Plačiau ↠

Pykčio pančiuose

Jeigu pyktis kuriuo nors metu tampa kliūtimi kūrybinėms idėjoms bei veiklai, vadinasi, jį reikia apmaldyti ar transformuoti. Ilgą laiką praleidus mėginant susidoroti su trauma, kokios bebūtų jos priežastys, - kieno…
Plačiau ↠
Be kategorijos

Epikūras

Epikūras (341-270 m.) gimė Samo saloje, bet savo kilme buvo atėnietis. 306 m. jis įsteigė savo mokyklą sode (todėl ji vadinama „Epikūro sodu“, o jos atstovai – „sodo filosofais“), kuriai…
Plačiau ↠