Parengta Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos galimybių studija

Pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikta Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos formavimo ir įgyvendinimo tobulinimo galimybių studija. 

Ši studija – tai įrankis kultūros tarptautiškumo politikos formuotojams ir įgyvendintojams tobulinti kultūros tarptautiškumo politikos tikslų formulavimą, šios politikos koordinavimą su kitomis tiesiogiai susijusiomis institucijomis, tarptautiškumo politiką įgyvendinančiomis pavaldžiomis įstaigomis, tokiu būdu tikslingiau ir efektyviau panaudojant turimus resursus.

Galimybių studiją Kultūros ministerijos užsakymu parengė bendrovė PPMI Group, pasitelkusi kultūros sektoriaus profesionalus, Kultūros ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, pavaldžių kultūros ministerijos įstaigų tarnautojus, finansavimo programų ir priemonių įgyvendinimo duomenis. Studijoje siūloma į kultūros tarptautiškumą skatinančių priemonių visumą pažvelgti kaip Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos galimybę.

Kultūros tarptautiškumas yra viena iš pastaruoju metu plačiai aptariamų kultūros politikos temų, kuri siejasi su diskusijomis apie kultūros atvirumą skatinančių iniciatyvų vaidmenį šalies kultūros gyvenimo kokybei ir įvairovei, socialinei sanglaudai, ekonominiams pasiekimams bei diplomatinių ryšių palaikymui.

Ataskaitoje išskiriamos kultūrinių, ekonominių, socialinių ir diplomatinių kultūros tarptautiškumo tikslų grupės, pristatomi argumentai, pagrindžiantys šiuos tikslus ir jų takoskyros būtinybę, apžvelgiama, kaip šie tikslai skleidžiasi Lietuvos strateginiuose politikos dokumentuose, kultūros politikos įgyvendinimo lygmenyje tarp kultūros organizacijų ir kultūros profesionalų. Įvardijamos kultūros tarptautiškumo politikos tikslų, sričių, geografinių prioritetų nustatymo alternatyvos bei kokiomis aplinkybėmis tokie prioritetai gali pasiteisinti.

Bene pirmoji šia tema Kultūros ministerijos užsakymu parengta galimybių studija padės į kultūros tarptautiškumo sritį pažvelgti strategiškai, jos rekomendacijų pagrindu, bendradarbiaujant su susijusiomis institucijomis ir pavaldžiomis įstaigomis, planuojama parengti  strateginį vidutinio laikotarpio tarptautiškumo politikos kryptis ir tikslus apibrėžiantį dokumentą.

Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos formavimo ir įgyvendinimo tobulinimo galimybių studija (PDF, 101 psl.)

Galimybių studijos pristatymo skaidrės

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code