Konferencija „Antropoceno iššūkiai: Žmogaus ir gamtos santykių problemos Rytų ir Vakarų mąstytojų akiratyje“ (video)

Alicephoto / Premium license

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
CIVILIZACIJŲ IR KULTŪRŲ TYRIMO CENTRAS

2021 m. lapkričio 5 d. surengė dvidešimt pirmą nacionalinę ciklo
„Rytai – Vakarai: civilizacijų dialogas“ konferenciją
ANTROPOCENO IŠŠŪKIAI: ŽMOGAUS IR GAMTOS SANTYKIŲ
PROBLEMOS RYTŲ ir VAKARŲ MĄSTYTOJŲ AKIRATYJE

Konferencija vyko nuotoliniu būdu

PROGRAMA

I sesija. Moderuoja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, dr. Žilvinas Svigaris

10.00-10.20. Vytautas Rubavičius „Antropoceno iššūkių filosofinės problemos“

10.20-10.40. Gintautas Mažeikis Teodicėja ir antropodicėja: blogio (antropoceno) pateisinimo būdai“

10.40-11.00. Antanas Andrijauskas Klajonių gamtos pasaulyje leitmotyvas Rytų Azijos civilizacinėse tradicijose“

11.00-11.20. Loreta Poškaitė Žmogaus ir gamtos ryšys kinų smulkiojoje prozoje“

11.20-11.40. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė Antropoceno vaizdinija ir klimato kaitos problemos Indijos mąstytojų akimis.“

11.40-12.00. Žilvinas Vareikis Klimato kaitos iššūkiai tarpkultūrinės filosofijos požiūriu“

12.00-12.20. Žilvinas Svigaris Darnos sampratos paralelės konfucianizme ir Herakleito pasaulėjautoje“

12.20-12.40. Diskusijos
12.40-13.00. Kavos pertrauka

II sesija. Moderuoja dr. Vytautas Rubavičius, dr. Žilvinė Gaižutytė- Filipavičienė

13.00-13.20. Andrius Kulikauskas „Adomas pavadino gyvūnus. Biologijos epistemologijoje glūdi meilė gyvybei“

13.20-13.40. Augustinas Dainys „Kodėl teoremą įrodome, o žmogų ugdome? Apie žmogiško organizmo kultūrinę homeostazę“

13.40-14.00. Tadas Snuviškis „Trys yogācāros filosofijos vystymosi etapai Kinijoje ir jų mokymų ypatybės“

14.00-14.20. Mantas Antanas Davidavičius Budizmo elementai Timothy Mortono spekuliatyviojo realizmo etikoje“

14.20-14.40. Ina Kiseliova Žmogus ir gamta sufizmo mąstymo tradicijoje“

14.40-15.00. Adas Diržys Ekstensyvusis idealizmas ir subjekto lokalizacijos gamtoje problema“

15.00-15.20. Linas Jašinauskas, Augustinas Dainys Sovietų gamtos įvaldymo politika kaip pagreitinta modernizacija“

15.20-15.40. Diskusijos
15.40-17.00. Pietų pertrauka

III sesija. Moderuoja dr. Odeta Žukauskienė, dr. Tautvydas Vėželis

17.00-17.20. Odeta Žukauskienė „Gamtos filosofija ir magija: praeities ir dabarties paralelės“

17.20-17.40. Tautvydas Vėželis „Ko-imunizmo galimybės naujosios žmogaus padėties pasaulyje iššūkių akivaizdoje“

17.40-18.00. Inga LaužonytėVaizdų mūšio laukas, kaip afektinis jėgos diskursas apmąstant antropoceną“

18.00-18.20. Lina Gotautė Gyventi kiniškuoju peizažu: mąstyti neapmąstytą (F. Jullieno atvejis)“

18.20-18.40. Agnė Kulbytė „Peizažo archetipas Vakarų tapyboje: tarp pastoralės ir mechaniškos regimybės“

18.40-19.00. Alma Laužonytė „Postklasikinis žmogus pastarųjų dešimtmečių Rytų ir Vakarų kanibalistiniuose kino filmuose“

19.00-19.20. Balys Astrauskas „Kinų protėvių garbinimo ritualų religinė-kosmologinė dimensija“

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas – akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai – akad., prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Naglis Kardelis, akad., prof. dr. Algis Mickūnas, prof. Stasys Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Žilvinas Svigaris, dr. Odeta Žukauskienė

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: el. paštas: aandrijauskas@gmail.com
Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė, el. paštas: ingalauzonyte@gmail.com

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2022-2023 metais.

You may also like...

2 Responses

  1. KLaustukas parašė:

    O kas yra tas antropocenas?

  2. Antropocenas yra Žmogaus amžius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code