LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

 KOMPARATYVISTINIŲKULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

CIVILIZACIJŲ IR KULTŪRŲ KOMPARATYVISTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS

Konferencija “TRADICINĖS IR NAUJOS CIVILIZACINIŲ SĄVEIKŲ SISTEMOS”

2017 m.spalio 21 d.Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia devynioliktą ciklo „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“respublikinę konferenciją

“TRADICINĖS IR NAUJOS CIVILIZACINIŲ SĄVEIKŲ SISTEMOS”

Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

KonferencijosOrganizacinis komitetas:

Pirmininkas – prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, nariai: – prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė,  dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas,  dr. Rasius Makselis, prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis,  dr. Odeta Žukauskienė.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Rytinis posėdis. I sesija. Pirmininkauja prof. habil. dr. A. Andrijauskas, dr. V. Rubavičius

10:00-10:20 Vytautas Rubavičius. Naujoji Lotynų Amerikos civilizacijos ontologija
10:20-10:40 Odeta Žukauskienė. Kultūra integralaus kapitalizmo struktūrose
10:40-11:00 Antanas Andrijauskas. Islamo civilizacija tarpkultūrinių sąveikų sistemoje
11:00-11:20 Loreta Poškaitė. Nuobodulio estetika iš Vakarų ir kinų filosofijos perspektyvos
11.20-11:40 Žilvinas Svigaris. Mitinio laikiškumo formos
11.40-12.00 Diskusijos

12.00-12.20 Kavos pertrauka

II sesija. Pirmininkauja dr. L. Poškaitė, dr. O. Žukauskienė

12.20-12.40 Romualdas Dulskis. Dvi žmogaus pašaukimo vizijos: Konfucijus ir Kristus
12.40-13.00 Konstantinas Andrijauskas. Iranėnų nomadų civilizacinės tapatybės problematika dabartinėse Eurazijos valstybių nacionalinėse ideologijose
13.00-13.20 Algirdas Kugevičius. Tibetiečių medicinos farmakognosto Donato Butkaus palikimas
13.20-13.40 Algimantas Litvinas. Europa versus islamo šalys Petro Skargos „Seimo pamoksluose“ (1597)
13.40-14.00 Daiva Tamošaitytė. Kalnų Karabacho konfliktas: kultūrinio paveldo naikinimas
14.00-14.20 Diskusijos

14.20-15.00 Pietų pertrauka

Popietinis posėdis. III sesija. Pirmininkauja. dr. Ž. Svigaris, dr. T. Vėželis

15.00-15.20 Tautvydas Vėželis. Vakarų mąstymo tradicijos destrukcijos (Destruktion) reikšmė Heideggerio filosofijoje: dialogo su Rytų mąstymo tradicijomis perspektyvos.
15.20-15.40 Tadas Snuviškis. Indijos filosofijos recepcijos hàn-táng dinastijų Kinijoje problemos
15.40-16.00 Edvardas Šidlauskas. Transcendentalaus mąstymo apraiškos Indijoje ir Vakaruose: Nagardžuna ir Kantas
16.00-16.20 Ernestas Jančenkas. Filosofijos samprata klasikinėje arabų filosofijoje: al-Kindžio ir Alfarabijaus koncepcijų lyginamoji analizė
16.20-16.40 Agnė Kulbytė. Civilizacinių procesų atspindžiai meno stilių kaitoje: klasika, romantizmas, postmodernizmas
16.40-17.00 Diskusijos

17.00-17.20 Kavos pertrauka

IV sesija. Pirmininkauja prof. habil. dr. A. Andrijauskas, dr. A. Kulbytė

17.20-17.40 Greta Suraučiūtė. Kinų monochrominės tapybos suvokimo savitumai  Kinijoje ir Vakaruose
17.40-18.00 Lina Gotautė. Čanbudizmo estetinių idealų atspindžiai japoniškoje wabi-sabi estetikoje
18.00-18.20 Ernesta Pauplienė. Estetinės minties slinktys viduramžių Japonijoje: dzen principų sklaida keramikoje
18.20-18.40 Inga Laužonytė. Senovės baltų ir japonų šintoistų požiūrių į gamtą paralėlės: komparatyvistinis požiūris
18.40-19.00 Evelina Tomonytė. Artimųjų Rytų meno tradicijų įtaka islamo meno fenomeno savitumui
19.00-19.20 Dovilė Valaitė. Tradicinių psichikos sutrikimų samprata, tipologija ir gydymas islamo kultūroje
19.20-19.40 Diskusijos

Iliustracija: Igor Ovsyannykov

Share Button
Share