Tobulas gyvenimas

Harley-Davidson / Unsplash

Sokratas. Protarchai, ar sutiktum visą gyvenimą turėti pačius didžiausius malonumus?
Protarchas. Kodėl gi ne.
Sokratas. Ar manytum, kad tau dar ko nors trūksta, jeigu šitai visiškai turėtum?
Protarchas. Jokiu būdu.
Sokratas. Pažiūrėk: argi tau nė kiek netrūktu proto, mąstymo, svarstymo ir visų jiems giminingų dalykų?
Protarchas. Ir ko gi? Juk, turėdamas džiaugsmą, viską turėčiau.
Sokratas. Vadinasi, šitaip gyvendamas visą laiką džiaugtumeisi didžiausiais malonumais?
Protarchas. Kodėl gi ne.
Sokratas. Bet neturėdamas mąstymo, atminties, mokslo ir teisingos nuomonės visų pirma nė nežinotum, ar tu džiaugiesi, ar nesidžiaugi. Ar tai nebūtų neišvengiama? Juk tavyje nebūtų jokio supratimo?
Protarchas. Būtų neišvengiama.
Sokratas. Be to, neturėdamas atminties tikriausiai niekaip negalėtum atsiminti kada nors patirto džiaugsmo, ir apie dabar pat ištinkantį malonumą neliktų jokio atminimo. Neturėdamas teisingos nuomonės nė nemanytum, kad džiaugdamasis tu džiaugeisi, o stokodamas gebėjimo svarstyti neįstengtum numatyti ateities džiaugsmo. Gyventum ne žmogaus, bet kažin kokios medūzos arba kitokio, kūnu su kriaukle suaugusio jūros gyvio gyvenimą. Ar taip ir yra, ar kaip kitaip galėtume tai įsivaizduoti?
Protarchas. Kokiu gi būdu?
Sokratas. Tad ar verta mums rinktis tokį gyvenimą?
Protarchas. Šis tavo aiškinimas, Sokratai, padarė taip, jog visai netekau žado.
Sokratas. Dar neištižkime, bet imkime ir pažvelkime į mąstymo gyvenimą.
Protarchas. Apie kokį gyvenimą tu kalbi?
Sokratas. Ar kas nors iš mūsų sutiktų gyventi apsirūpinęs protu, mąstymu, mokslu ir visu įmanomu visų dalykų atminimu, tačiau neturėdamas jokio – nei didelio, nei mažo malonumo, taip pat ir jokio nemalonumo, bet visai nepatirdamas tokių dalykų?
Protarchas. Man, Sokratai, nė vienas iš šių dviejų gyvenimų neatrodo vertas rinktis, manau, kad ir kitiems taip pat.
Sokratas. O vienas ir kitas kartu, Protarchai? Toks, kuris atsirastų abudu sumaišius?
Protarchas. Kalbi apie malonumo ir mąstymo bei proto mišinį?
Sokratas. Taip, apie tokį gyvenimą aš kalbu.
Protarchas. Ko gero, kiekvienas verčiau pasirinks tokį gyvenimą nei katrą iš anų dviejų …
Sokratas. Vadinasi, bent jau dėl šių dviejų gyvenimų yra aišku, kad nė vienas iš jų neturi Gėrio? Kitaip būtų savaime pakankamas, tobulas ir vertas rinktis visiems …

(Platonas. Filebas. Iš senosios graikų kalbos vertė Tatjana Aleknienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitsto leidykla. 2016, 283-285 p.)

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code