Kinikai

Antistenas iš Atėnų įkūrė kinikų mokyklą, kurios pavadinimas kilęs nuo Kinosargo gimnazijos. Kinikams buvo būdinga nesilaikyti tradicijų, papročių, mandagumo taisyklių. Tai pasakytina tiek apie jų filosofines, tiek apie moralines bei politines pažiūras. Antisenas priklausė Atėnų proletariatui. Jis remdamasis Sokrato pažiūra, priėjo iki visiško kraštutinumo: vienintelis gėris ir gyvenimo tikslas yra dora, visa kita palyginti su ja yra nesvarbu. Antistenas buvo vergės sūnus, neturintis piliečio teisių, o garsiausias jo mokinys Diogenas iš Sinopės (miręs 323 m.?) buvo subankrutavusio žmogaus sūnus, neturintis pragyvenimo šaltinio. Kadangi nieko neturėjo, jiems beliko tik prigimtis. Liko tai, ką turėjo patys savyje, taigi – dora. Ko jie neturėjo, to ir nevertino. Jų filosofija atsirado dėl gyvenimo sąlygų. Reikėjo pasidaryti abejingam viskam, išskyrus dorą, – tada tikrai būsi laisvas ir nepriklausomas. Žymiausias Diogeno mokinys buvo Kratetas iš Tėbų. Jis buvo pirmasis iš kinikų, turėjęs turtą ir visuomeninę padėtį, bet savo valia visko išsižadėjęs. Daugelį kinikų idėjų perėmė stoikai.

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code