Žanas Polis Sartras

Žanas Polis Sartras (Jean-Paul Charles Aymard Sartre, 1905-1980) romano „Šleikštulys“ herojus Antuanas Rokantenas rašo dienoraštį. „Nieko ypatinga: daiktas – tai aš pats“. „Aš egzistuoju“. Šis atradimas užgriūva Rokanteną. Kodėl? Todėl, kad jis pasijunta esąs toks pat nereikalingas ir beprasmis kaip ir bet kuris kitas pasaulio daiktas.

„Aš neturėjau teisės egzistuoti, – mąsto Rokantenas. – Aš pasirodžiau pasaulyje atsitiktinai ir egzistavau kaip akmuo, kaip augalas, kaip mikrobas. Mano gyvenimas skleidėsi stichiškai, įvairiausiomis kryptimis“. Tokiomis dienomis jis žiūrėdavo į save veidrodyje. Kitų žmonių veiduose jis įžvelgdavo prasmę. Jo paties veidas buvo beprasmis. Jis išeidavo į gatve. Kodėl? Todėl, kad lygiai taip pat beprasmiška pasilikti namuose. Rokantenas žino, kad jo neslegia jokie nemalonumai, kad jis turtingas, neturi viršininkų. „Aš egzistuoju – štai vienintelis mano nemalonumas. Tačiau šis nemalonumas toks išsklidęs, toks metafiziškai abstraktus, kad aš jo gėdijuosi“. Egzistencija slegia todėl, kad joje nėra jokios prasmės. Atsidūręs tarp žmonių Rokantenas sugaudavo save galvojant: „Ką aš čia veikiu? Kodėl įsivėliau į ginčą apie humanizmą? Kodėl šie žmonės čia? Kodėl valgo?“ Jis prisimena, kad žmonės nežino, jog jie egzistuoja. Jis nori išeiti ir grįžti ten, kur jaustųsi esąs savo vietoje. Tačiau supranta, kad tokios vietos nėra. Kad ir kur atsidurtų, visur yra nereikalingas. Šleikštulys – tai visiškas akivaizdumas. Akivaizdu yra tai, kad jokia būtybė negali paaiškinti egzistavimo. Atsitiktinumas nėra regimybė, kuri gali pranykti. Atsitiktinumas yra absoliutas. Tai tobulas nepriežastingumas. Niekas neturi priežasties, – galvoja Rokantenas, – nei parkas, kuriame jis dabar yra, nei miestas, nei jis pats.
Beprasmybė atvėrė Rokantenui jo paties egzistencijos tuštumą. Drauge ir laisvę – galimybę save sukurti. Prasmė nėra duota. Ji sukuriama. Prasmės šaltinis yra radikaliai priešingas daiktų pasauliui. Jis glūdi sąmonėje.
Jeanas-Paulis Sartre‘as rašė ir romanus, ir pjeses, ir filosofijos tekstus. Pirmosios dvi jo knygos buvo filosofinės, J.-P. Sartre‘as jas parašė, paveiktas E. Husserlio fenomenologijos. Tai „Vaizduotė“ ir „Ego transcendavimas“. Toliau pamečiui pasirodo du svarbiausi jo prozos kūriniai, liudijantys rašytojo posūkį nuo fenomenologijos į egzistencializmą. „Šleikštulys“ ir „Siena“. Po to J.-P. Sartre‘as vėl grįžta prie filosofinio diskurso. 1943 m. išleidžia svarbiausią filosofijos veikalą „Būtis ir Niekis“, kuriame toliau plėtoja G. Hegelio ir M. Heideggerio iškeltas problemas ir drauge polemizuoja su jais. Dar karo metais pradedamos statyti jo pjesės „Musės“ ir „Už uždarų durų“. 1945 m. pasirodo trilogijos „Laisvės keliai“ dvi knygos: „Brandos amžius“ ir „Atidėjimas“; 1949 m. išleidžiama trečioji – „Mirtis sieloje“. 1946 m. J.-P. Sartre‘as parašo tekstą „Egzistencializmas ir humanizm,as“. Filosofinius apmąstymus J.-P. Sartre‘as tęsia darbe „Dialektinio proto kritika“. Savo kūrybą ir gyvenimą jis apmąsto autobiografijoje „Žodžiai“. Artima J.-P. Sartre‘o draugė S. De Beauvoir manė, kad rašydamas filosofijos tekstus jis tik švaisto rašytojo talentą. J.-P. Sartre‘as iš tiesų talentingas rašytojas. Tačiau jo nuopelnai egzistencinei filosofijai neką menkesni. Jo knyga „Būtis ir Niekis“ – pagrindinis egzistencinės etikos tekstas. Iš G. Hegelio J.-P. Sartre‘as perima pono-vergo dialektikos, kaip amžinojo konflikto, idėją. Iš E. Husserlio – sąmonės intencionalumo sampratą. Iš M. Heidegerio – prielaidą, kad egzistencijos aprašymas neišvengiamai yra ontologinis klausimas. Pasak J.-P. Sartro sąmonė – tai tuštuma, kurią subjektas turi užpildyti laisvu projektu.

[Parengta pagal J. Baranovos knygą „Etika: filosofija kaip praktika. Vilnius: Tyto alba. 2002. P. 323-327]

You may also like...

2 Responses

  1. Antanas parašė:

    Sveiki.
    O kodėl jūs nerašot, kad šitas išsigimėlis Sartras 1977 reikalavo legalizuoti pedofiliją? Atrado, matai, žmogučiai išminčių.

  2. Antis parašė:

    Jis kaip tik pasisakė prieš tai, debile…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code