Category: Ar žinai?

0

Origenas

Tuo pačiu metu, kada iškilo neopitagorizmas ir neoplatonizmas ėmė formuotis nauja filosofija – krikščionių filosofija. Pirmasis jos kūrėjas buvo Origenas (185-254 m.). Dėl nepaprasto darbštumo pramintas Adamantinu, buvo didžiausios šlovės susilaukęs bei įtakingiausias krikščionių...

0

Filonas

Filonas, Aleksandrijos žydas, gimė apie 25 m. pr. m. e., o mirė apie 50 m. e. m. Jo sistema sukurta vartojant graikų sąvokas, tačiau ant žydų tikėjimo pamato. Iš graikų doktrinų didžiausią jam įtaką...

0

Pironas

Skepticizmas (nuostata, neigianti galimybę pažinti tiesą) atsirado IV-III a. pr. e. sandūroje. Ši pažiūra senovėje dažnai buvo vadinama jos pradininko vardu – „pironizmu“. Pironas gyveno tikriausiai nuo 376 iki 286 m., pr. e. buvo...

0

Plotinas

Plotinas (apie 205-269/270 m.) kilęs iš Egipto. Filosofiją studijavo Aleksandrijoje, vėliau persikėlė į Romą. Jo pirmtakas buvo Platonas. Plotinas laikė save jo egzegetu. Tačiau jis sąmoningai keitė Platono teoriją ir dėl to yra vadinamas...

0

Aristotelis

Aristotelis (384-322 m.), gimė Stageiros mieste Trakijos pusiasalyje. Jo tėvas Nikomachas buvo Makedonijos karaliaus rūmų gydytojas. Aristotelis atvyko į Atėnus ir įstojo į Platono Akademiją. Praleido joje 20 metų, pradžioje kaip mokinys, vėliau kaip...

0

Stoikai

Stoikų mokykla įkurta III a. pr. m. e., Atėnuose. Žodis „stoiškas“ kilęs iš graikiško kolonados pavadinimo (stoa). Stoikų doktriną pradėjo Zenonas iš Kitijo (apie 336-264 m.), susistemino Chrisipas (gimęs apie 280 m.). Stoikų filosofijai reikšmės turėjo...

0

Platonas

Atėnietis Platonas gyveno 80 metų, nuo 427 iki 347 m. buvo kilęs iš garsios šeimos, motinos prosenelis buvo Solonas, tėvas priklausė Kodrų giminei. Aukštos kultūros namuose buvo rimtai rūpinamasi auklėjimu. Jaunuolį, kurio tikrasis vardas...

0

Kinikai

Antistenas iš Atėnų įkūrė kinikų mokyklą, kurios pavadinimas kilęs nuo Kinosargo gimnazijos. Kinikams buvo būdinga nesilaikyti tradicijų, papročių, mandagumo taisyklių. Tai pasakytina tiek apie jų filosofines, tiek apie moralines bei politines pažiūras. Antisenas priklausė...

1

Sokratas

Tarp visų laikų filosofų Sokratas – vienas įtakingiausių. Jis gimė 469 m. Atėnuose ir ten pat 399 m. buvo pasmerktas mirti išgeriant nuodų taurę. Užuot dėstęs mokyklose, Sokratas per dienas slampinėjo gimtojo miesto gatvėmis...

0

Protagoras

Protagoras [gr. Πρωταγόρας] gimė maždaug apie 485 m. pr. m. e. Abderuose, mirites data ir aplinkybės taip pat nėra tiksliai žinomi. Kilęs iš pasiturinčios šeimos. Jo nedomino visatos atsiradimas ir filosofinės spekuliacijos apie pirmapradę...

0

Ksenofanas

Poetas ir mąstytojas Ksenofanas (580 m.) kilęs iš Jonijos, gyveno Elėjoje. Gamtos pradu manė esant žemę. Jis įkūrė elėjiečių mokyklą. Pagrindinė Ksenofano mintis buvo ši: «Vienas yra viskas». Kiekvienas dalykas esąs dieviškas, o visi...

0

Vilniaus Gaonas

VILNIAUS GAONAS, Elijahu ben Šlomo Zalman. Rabinų literatūroje vadinamas ha- Gaon Reb Elijahu me Vilna, 1720-1797, gimė netoli Gardino, mirė Vilniuje. Vienas žymiausių Rytų Europoje rabinų (žydų mokslininkų ir dvasininkų) ir talmudistų  (Talmudas –...

0

Demokritas

Demokritas iš Abderų, atomistinės teorijos kūrėjas, gyveno tarp 460 ir 360 m. Buvo vadinamas „besijuokiančiu filosofu“. Tai žymus, ypač visapusiškas mokslininkas su milžinišku žinių bagažu. Atomistų pažiūra: medžiaga yra sudaryta iš atomų. Atomai –...

0

Herakleitas

Herakleitas gimė Mažojoje Azijoje apie 540 m. Dėl to, kad savo mintis išsakydavo perkeltine prasme buvo pramintas „Tamsiuoju“. Jo teorijoje aptinkame ne tik išorinio pasaulio stebėjimus, bet ir introspekciją. Ugnis kaip pasaulio pradas. Ugnis...

0

Zenonas iš Elėjos

Zenonas iš Elėjos gyveno tarp 490 ir 430 m. Jis buvo dialektikos kūrėjas, ištobulino ginčo meną. Keli garsiausi Zenono paradoksai: 1) Achilas. Greičiausias bėgikas niekada nepavys lėčiausio, Achilas nepavys vėžlio, jei šis bus bent...

0

Parmenidas

Parmenidas (apie 500 m.), dar vienas iš garsiųjų Elėjos filosofų, sakė: „Reikia būtinai sakyti ir galvoti, kad būna tik tai, kas yra. Juk būtis yra, o nebūties nėra”. Būtis neturi pradžios, tad iš ko...

0

Mileto mokykla

Vakarų Europos filosofijos pradininku laikomas Mileto graikas Talis. Jis gyveno VI a. pr. Kr., buvo pirklys, daug keliavo ir domėjosi mokslais, ypač astronomija ir matematika. Pasaulio ir jo reiškinių paaiškinimo Talis ieškojo pačioje gamtoje....

0

Pitagoras

Logikos dėsniai pakerėjo ikisokratiką, matematiką Pitagorą. Jis manė, kad pasaulio paslaptis glūdi skaičiuose. Skaičius gali būti lyginis arba nelyginis, baigtinis arba begalinis; tomis priešpriešomis Pitagoras bandė aiškinti daiktų ir viso kosmoso savybes. Vienetas –...