Category: Be kategorijos

0

Senovės baltų religinės bendrijos „Romuva“ viešas laiškas Valdžiai ir Tautai

2019 m. birželio 27 diena tapo svarbiu istoriniu įvykiu Lietuvos istorijoje – pirmą kartą mūsų valstybė sprendė ne krikščioniškos, o šioje žemėje kilusios religijos, paveldėtos iš mūsų protėvių, pripažinimo klausimą. Nuoširdžiai dėkojame Seimo nariams,...

Share Button
1

Niekuo netikiu ir tai man padeda

Pedro Niekuo netikiu ir tai man padeda. Netikiu D-vu, logika, medijom, horoskopais, globaliniu atšilimu, prietaisų instrukcijom, reliatyvumo teorija, gydytojų receptais ir diagnozėm, futurologų prognozėm, Newtono binomu ir valgių receptais. Netikiu priešais, bet kiek mažiau...

Share Button
0

Ar post-tiesa – tik šiuolaikinė problema?

Kantas kalbėjo apie transcendentalines sąlygas, t. y. apie daikto galimybę būti tiesa arba klaida. Post-tiesos koncepcija viešajam gyvenimui suteikia idėją, kad mūsų svarstymai apie politiką ir pasaulį nėra susiję su tiesos ir melo klausimais,...

Share Button
0

Logika kaip melo detektorius

„Šis teiginys yra melagingas,“ – tai klasikinė paradokso formuluotė. Jei manysime, kad teiginys yra teisingas, vadinasi, žmogus mums sako tiesą – jis prisipažįsta, kad meluoja. O jei teiginys yra klaidingas, tai žmogus mus apgaudinėja,...

Share Button
0

Dar kartą apie Freudą

Pirmiausia svarbu pabrėžti, jog vertėtų skaityti ne apie Freudą, bet būtina skaityti patį Freudą. Antra, šiuolaikiniam skaitytojui iki šiol Freudas aktualus, nes visi  jo tekstai šaukiasi interpretavimo. [Freudo vertimai į lietuvių kalbą: Anapus malonumo...

Share Button
1

Trys asmenybės apibrėžimai

6 faktai apie besikeičiančią asmenybės sampratą nuo Antikos laikų iki šių dienų. Asmenybės samprata charakterizuoja ypatingą žmogaus egzistencijos būdą, kuris nesusiveda vien tik biologinį prigimtį. Jei sąvoką „žmogus“ mes naudojame apibūdinti biologinei Homo sapiens...

Share Button
0

Mīmāṃsā

Aštuntasis „Indijos filosofijos seminarų“ ciklo susitikimas skirtas Mīmāṃsāi. Tai viena iš 6 ortodoksinių hinduizmo filosofinių sistemų. Etimologija: žodis mīmāṃsā kilo nuo veiksmažodžio šaknies man (manyate), reiškiančios „mąstyti, galvoti, mintyti“, geidžiamosios nuosakos formos – mīmāṃs (mīmāṃsate),...

Share Button
0

Sāṃkhya (video)

Ketvirtasis „Indijos filosofijos seminarų“ ciklo susitikimas skirtas Sāṃkhyos filosofijai. Sāṃkhya yra viena iš šešių pagrindinių Indijos darśanų (filosofinių mokyklų): sāṃkhya-yoga, nyāya-vaiśeṣika, mīmāṃsā-vedānta. Seminarus veda Rytų filosofijos tyrinėtojas, filosofijos magistrantas Tadas Snuviškis. Seminarai nemokami, dalyvavimui registracija...

Share Button
0

Kritinio santykio su praeitimi nekritiškumo problema F. Nietzsche‘s filososfijoje

Gyvename kritinio mąstymo reikalaujančiame pasaulyje, kuriame būtinybe tapęs tariamai kritinis žvilgsnis vis dažniau tampa dogmatinių įsitikinimų pagrindu. Iš tiesų gyvename tokio kritinio mąstymo pertekliaus amžiuje. Mat kiekvienas turi teisę kritikuoti ką užsigeidęs, o bet...

Share Button
0

Santara-Šviesa: pirma diena (2016)

1993 metais Vytautas Kavolis pasiūlė išeivijoje jo su bičiuliais suburtos Santaros-Šviesos konferencijas rengti  ir Lietuvoje. Nuo to laiko jos vyksta kasmet: iš pradžių rinktasi Anykščiuose, dabar – Alantoje. Pirmieji suvažiavimai vyko dalyvaujant Vytautui Kavoliui, Ritai...

Share Button
0

Tomo Venclovos poezijos skaitymo metodai lietuvių poetų kūryboje

Poezija – dvasinės kultūros sritis, intelektualinės veiklos būdas ir produktas, egzistencijos viršūnė. Eilėraščiuose atsispindi tiesioginės arba netiesioginės (stebėtojo), asmeninės poeto nuotaikos, intensyviausias tikrovės išgyvenimas, autentiška patirtis. Poezija priklauso kūrybos rūšiai, kuri naudoja „žodį“ kaip...

Share Button
0

Monografijos „Sekuliarizacija ir dabarties kultūra“ aptarimas (video)

2014 m. lapkričio 27 dieną Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras surengė monografijos „Sekuliarizacija ir dabarties kultūra“ aptarimas. Sudarytoja – Rita Šerpytytė. Autoriai: Tomas Sodeika, Danutė Bacevičiūtė, Mintautas Gutauskas, Kristupas Sabolius, Aušra Pažėraitė,...

Share Button
0

Arvydas Šliogeris: Ideologija – Grynojo Žodžio stabmeldystė

Iliustracija: Mr TT / Unsplash Hegelis – schemų, absrakčių minčių kūrėjas ir sistemintojas. Jo užmojis – visas filosofines problemas susieti į sistemą ir jas išspręsti vadovaujantis vienu principu ne tik pavyko, bet, manau, ir...

Share Button
0

Tomas Kavaliauskas. Blynų hermeneutika

Ginčų gali kilti svarstant, ar filosofuoti galima apie viską ar tik apie solidžias temas kaip etika, estetika, logika. Žinome Ludwigo Witgensteino ištarą: „Apie ką negalima kalbėti, apie tai reikia tylėti“, bet niekas mums netrukdo...

Share Button
0

Pseudotranscendentų tyrimas: informacinių technologijų poveikis žmogui ir visuomenei

Pasak Šliogerio, filosofiją imanentiškai žudo dvi „kontrrevoliucijos“ – krikščionybė ir XVI amžiaus posūkis į technologiją, kurios sukūrė dvi „žinojimo mašinas“. Šliogeris nemėgsta postmodernizmo, tačiau, anot Jūratės Baranovos, sąvoką „mašina“ pasiskolina iš pačio „kontrrevoliucionieriaus“ postfilosofo...

Share Button
1

Šarlatanizmas Lietuvoje (II dalis)

Kaip žinia, mūsų įspūdžius pagyvina, sustiprina, paryškina netikėtos, nesuplanuotos komiškos situacijos. Kurios pasižymi kartais ne tiek linksmumu, kiek graudumu. To nepavyko išvengti šį kartą „dvasinėje“ savaitgalio išvykoje – festivalyje  „Mandala“ . Tikriausiai daugelis iš mūsų...

Share Button
0

Šarlatanizmas Lietuvoje (I dalis)

Šio straipsnio tema – socialinis fenomenas, apie kurį yra mažai kalbama arba kuris išvis yra nepastebimas. Tai bandymas kritiškai apžvelgti smulkių sektų (sąvoka „sekta“ vartojama įvairiausioms „dvasinėms grupelėms“ apibūdinti) veiklą. Poreikis išsakyti nuomonę šio...

Share Button
0

Autentiškas ir neautentiškas Dasein: Furcht ir Angst

Prieš pradedant Heideggerio Furcht ir Angst fenomenų analizę, būtinas trumpas įvadas į Heideggerio filosofiją, svarbu akcentuoti, nepraleisti esminius aspektus. Tradicinė filosofija pasaulį suvokia kaip daiktų visumą ar sumą. Juk pamatyti būties apskritai kaip ir...

Share Button
0

Esė: žmogus-lėlė ir lėlė-žmogus: ar egzistuoja skirtumas? arba, mintys, įkvėptos filmo „Air doll“

Ar galėjo tokį filmą, kaip Hirokazu Koreeda’os „Air doll“ [liet. „Pripučiama lėlė“], sukurti europietis? Nedrįsčiau atsakyti nei Taip, nei Ne, tačiau akivaizdu, jog tokios mintys, įkurdinančios sielą objekte – negyvame kūne – lėlėje, labiausiai...

Share Button
Apie savitvardą 0

Apie savitvardą

Didybei tvirtai pasirinkusio kelią Didingiausi kalnai neprilygs. Jei valdais su vargu, suvaldyk bent liežuvį, – Nepataisoma bus jo byla. Įskaudinęs kitą nors kartą, prarasi, Ką dharmo kely įgijai. Kai žaizda padaryta peiliu, ji užgyja,...

Share Button
0

Mulla Sadros (ملاصدرای شیرازی) „ieškojimo ir radimo“ egzistencinė filosofija

Pasirinkta tema išplaukia iš nūdienos aktualijų, kurios tiesiogiai siejasi su stiprėjančiais skirtingų civilizacinių pasaulių kultūros, filosofijos, vertybių sistemos kaitos procesais. Iranas, būdamas viena įtakingiausių civilizacijų jau daugiau kaip 2500 metų, dabar vėl atsiduria ant...

Share Button
0

Keli požiūriai į kalbą Heideggerio filosofijoje

Magistro baigiamasis darbas (Praktinės filosofijos studijų programa) Autorius: Žilvinas Vareikis Vadovas: dr. Jurga Jonutytė VDU, Humanitarinių mokslų fakultetas, filosofijos katedra Kaunas, 2012 SANTRAUKA Savo diplominiame darbe svarstau Heideggerio požiūrį į kalbą kaip į neobjektinę...

Share Button
Valstiečio batai 0

Valstiečio batai

Teatleidžia Vincentas van Gogas man Už tai, kad padėt jam negalėjau, Už tai, kad žolės po kojom nepaklojau ant išgyvento kelio jo, Už tai, kad raištelių neatrišau Valstietiškų dulkėtų batų jo, Už tai, kad...

Share Button
0

Dar kartą apie meilę…

Share Button
Apie pasaulio sutvėrimą (X, 129) 0

Apie pasaulio sutvėrimą (X, 129)

1 Tada būties nei nebūties nebuvo, Nei oro, nei dangaus virš jo nebuvo. Kas gaubė ką? Ir kur? Ar kas judėjo? Gal buvo tai vanduo, gelmė bedugnė? 2 Nebuvo dar mirties, nemirtingumo, Dienos-nakties joks...

Share Button
Teisingumas 0

Teisingumas

Megzi tarė: „Aš mėgstu žuvį, bet mėgstu ir meškos letenas. Negalėdamas turėti ir viena, ir kita, vietoj žuvies renkuosi meškos letenas. [Lygiai taip pat] aš mėgstu gyvenimą, bet mėgstu ir teisingumą (yi). Negalėdamas puoselėti...

Share Button
Konfucianizmas 0

Konfucianizmas

Žmoniškumas (ren) nugali nežmoniškumą taip, kaip vanduo nuslopina ugnį. Bet šiandien puoselėjantieji žmoniškumą elgiasi taip, tarsi galėtų vienu puodeliu vandens išgelbėti užsiliepsnojusį degalų vežimą, o, neužgesinę liepsnų, pareiškia, jog vanduo esą ugnies negali nuslopinti....

Share Button
Nestovėk, ten pūčia vėjas… 0

Nestovėk, ten pūčia vėjas…

Nuotraukos autorė Julija Kaplan ir jos refleksija: „Išvada padaroma tada, kai nusibosta mąstyti „.

Share Button
0

Tapatybė

Ar laivas, kurio senos lentos pamažu keičiamos naujomis, yra tas pats laivas ar kitas? [Plutarchas Chaironietis ( apie 45-120). Tesėjo laivas] *** Viena moteris pakeitė pavardę. Ne, ne! Jūs suklydote, jei pamanėte, kad ji...

Share Button
Pomirtinis sielų gyvenimas 0

Pomirtinis sielų gyvenimas

Eras pomirtiniame sielų gyvenime „sakėsi matęs, kaip buvusio Orfėjo siela iš neapykantos moterims – moterys jį pražudė – pasirinkusi gulbino gyvenimą, nes nepanorėjusi gimti iš moters. Jis matęs, kaip Tamiro siela pasirinkusi lakštingalos gyvenimą;...

Share Button
0

Anapus mirties ir meilės

Gyvenimas iš tiesų įdomesnis už mirtį. Jis – kintantis ir dinamiškas – atneša vis naujų patirčių. Štai jau dešimt metų, kai buvęs mano vyras „išėjo laimės ieškoti“. Todėl lyg niekur nieko galiu sau sėdėti...

Share Button
0

Pasaulis yra mano vaizdinys

„Pasaulis yra mano vaizdinys“ – štai tiesa, kuri galioja kiekvienai gyvai ir pažįstančiai būtybei, nors tik žmogus gali ją perkelti į reflektuojančąią, abstrahuojančią sąmonę; ir jei jis tai daro iš tikrųjų, tada jam užsimezga...

Share Button
Laisvė (III dalis) 0

Laisvė (III dalis)

Humanistinis sprendimas apie etines vertybes yra to paties loginio pobūdžio kaip ir kiekvienas racionalus sprendimas. Darydamas vertybinį sprendimą, žmogus vertina faktus ir nesijaučia nei panašus į Dievą, nei pranašesnis, nei turįs teisę pasmerkti ir...

Share Button
0

Krikščionybės filosofija

Pagrindinė krikščionybės mintis yra labai paprasta: žmogus nėra Dievas ir negali būti Dievas, nors savuoju antgamtiškumu jis yra Dievo paveikslas, ir iš visų gyvų būtybių tik jis vienas gali atsiverti Dievui kaip absoliučiai transcendencijai....

Share Button
0

Citatos, ištraukos iš V. E. Frankl knygos “ Sielogyda”

Kad ir ką tvirtintų psichopatologija apie žmogų, ji niekada neatstos filosofinės jo pažiūrų patikros ir neišvaduos iš būtinybės atlikti tokią patikrą. Bet kokią pasaulėžiūrą sukūrusio žmogaus psichinė sveikata ar liga negali nei patvirtinti, nei...

Share Button
0

Mada

Prieš keletą metų žurnalas Mad  išspausdino seriją karikatūrų, iliustruojančių keturis galimus lygmenis, kuriais subjektas siejamas su visuomenėje įprasta simboline norma. Apsiribokime mados norma. Žemiausio lygmens yra neturtingieji, kurie – žiūri į madą abejingai –...

Share Button
0

Mada labiausiai prieinama išoriniam mėgdžiojimui

Mėgdžiojimą, G. Simmel, apibūdina kaip raidos pakopą. Kai noras imtis tikslingos asmeninės veiklos jau gyvas, tačiau gebėjimo įgyti jai dar stinga. Mėgdžiodamas žmogus įsijungia į visuotinybę. Tačiau, kur išliekančiuose dalykuose ieškoma pokyčių, individualaus skirtingumo,...

Share Button
0

Pirmasis žingsnis į filosofiją

Klausimas: kas yra filosofija? Į jį būtų nesunku atsakyti, jeigu filosofija būtų koks nors mūsų kasdieniame gyvenime randamas dalykas, kuriuo mes naudojamės ir kurį suvartojame. Tačiau taip nėra. Žodis „filosofija“ visų pirma yra nuoroda...

Share Button
0

Pirmasis žingsnis į filosofiją

Klausimas: kas yra filosofija? Į jį būtų nesunku atsakyti, jeigu filosofija būtų koks nors mūsų kasdieniame gyvenime randamas dalykas, kuriuo mes naudojamės ir kurį suvartojame. Tačiau taip nėra. Žodis „filosofija“ visų pirma yra nuoroda...

Share Button
0

Himnas meilei

Aš trokštu nurodyti jums dar prakilnesnį kelią: Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą...

Share Button
0

Apie gyvenimo prasmę

Hermanas Hesė romane „Narcizas ir Auksaburnis“ rašo, jog gyvenimas tik tada turi prasmę, kai jis vieningas. Tačiau paprastai jis būna suskaidytas. *** Kaip vis dėlto niekingai gyvenimas vedžioja už nosies žmogų, tiesiog juokis ir...

Share Button
Pykčio pančiuose 0

Pykčio pančiuose

Jeigu pyktis kuriuo nors metu tampa kliūtimi kūrybinėms idėjoms bei veiklai, vadinasi, jį reikia apmaldyti ar transformuoti. Ilgą laiką praleidus mėginant susidoroti su trauma, kokios bebūtų jos priežastys, – kieno nors žiaurumas, abejingumas, nepagarba,...

Share Button
0

Ištikimas draugas

Vieną rytą sena vandeninė žiurkė iškišo galvą iš urvo. Ji turėjo blizgias lyg karoliai akis, žilus pasišiaušusius ūsus, o juos uodega buvo ilga ir tarsi iš juodos gumos padaryta. Maži ančiukai plaukiojo po tvenkinį....

Share Button
0

Epikūras

Epikūras (341-270 m.) gimė Samo saloje, bet savo kilme buvo atėnietis. 306 m. jis įsteigė savo mokyklą sode (todėl ji vadinama „Epikūro sodu“, o jos atstovai – „sodo filosofais“), kuriai vadovavo iki pat mirties....

Share Button