Category: Levinas, Emmanueelis

0

Algis Mickūnas: tarp Filosofijos ir Metafizikos

Filosofijos erdvėje yra priimtas dalykas, kad Lingis skaitomas, kaip geriausias žinovas Levinas’o “mąstymo”. Juk jis vertė Levinas’o veikalus į Anglų kalbą su paties Levinas’o patvirtinimu. Todėl  būtų sunku paneigti Lingio kontroversiją su Levinas’u, kaip...

Share Button
0

Apie nesantį filosofinį detektyvą „Varnų troboje“

Kai buvau filosofijos pirmo kurso studentė, viena lektorė išbraukė kažkurį iš pirmųjų mano referatų, teigdama, kad orientuotis turėčiau tik į mąstytojo filosofiją ir apeiti jo biografijos faktus. Vėliau bandžiau sekti tokiomis ir panašiomis rekomendacijomis,...

Share Button
1

Salut, ça va? Vous parlez français?

Sakoma, kad mokantis naujos kalbos, svarbu pirmiausiai įsisavinti veiksmažodžių struktūrą. Veiksmažodžiai žymi veiksmus. O sąrašas veiksmažodžių, kuriuos būtina išmokti, norint sudarinėti žodžių junginius teiginiuose, sakiniuose, ne toks jau ir ilgas. Statistika byloja, kad 60...

Share Button
0

Emmanuel’is Levinas: Būti sąmoningam, tai būti atitrūkusiam nuo il y a

Levinas mąstė apie Kito (Autrui) konceptą ir realybę. Etikoje jis labiausiai domėjosi Kitu, kaip pirminiu bet kokio veiksmo atžvilgiu. Filosofas gimė 1906 m. Lietuvoje, Kauno žydų šeimoje. Jau vaikystėje išmoko skaityti rusų ir hebrajų...

Share Button
0

Filosofinių knygų TOP 5-ukas pagal Leviną

Prancūzų filosofas Emmanuelis Levinas – etikos filosofas, mąstytojas moralistas. Anot jo, etika yra pirmoji filosofija, suteikianti prasmę kitoms metafizikos šakoms. Kokias knygas skaitė šis filosofas? Kurie kūriniai formavo jo asmenybę? – pirmi klausimai, kurie...

Share Button
0

Emmanuelio Levino knygos „Laikas ir Kitas” pristatymas

2017 m. gruodžio 2 d. Pavilijono knygų savaitgalio metu buvo pristatyta Emmanuelio Levino knygelė „Laikas ir Kitas“. Pristatyme dalyvavo vertėjas dr. Viktoras Bachmetjevas, doc. dr. Jolanta Saldukaitytė ir Algirdas Davidavičius. Emmanuelio Levino knygelė „Laikas...

Share Button
0

Levino nepavadinsi neokantininku

Levino filosofijos interpretatoriai postuluoja, jog Levino mąstymas yra artimas Kanto filosofijai. Šio rašinio tikslas yra atskleisti, kad paminėtus mąstytojus vienija tik ta pati filosofijos kryptis, t.y. taikomoji jos reikšmė per etiką, tačiau šių filosofų...

Share Button
0

Dovanojimo laisvė, kaip galimybė pranokti save

Atskira būtybė gali užsidaryti savo egoizme, taip įtvirtindama savęs izoliaciją. Ir ši galimybė, pamiršti kito transcendentiškumą – nebaudžiamai išvyti svetingumą (visą kalbą) iš savo namų, išvyti transcendentinį santykį, kuris vienintelis ir teleidžia „Aš“ savyje...

Share Button
0

Tik po Jūsų, pone… prašom, pirma manęs

Žemiau pateikta kelių Emmanuelio Levino įžvalgų iš veikalo „Totalybė ir begalybė“ interpretacija.  Levinas rašo: „Atskira būtybė gali užsisklęsti savame egoizme, įtvirtindama savo izoliaciją. Ir šis gebėjimas užmiršti apie Kito transcendenciją – nebaudžiamai išvaryti iš...

Share Button
0

Moteriškumo tamsa

Su kito kitybe susiduriame ne tik santykiuose su mirtimi, bet ir vyro santykyje su moterimi. Erotika, pasak Levino, tai ne papildomumas ir ne susiliejimas, nes tokie santykiai naikina kito kitoniškumą. Meilė – tai dviejų...

Share Button
0

Levinas Philosophy Summer Seminar (4)

Friday, July 12th Richard A. Cohen „Language, Saying, Said, Patience, Diachrony“ Discussions after „Language, Saying, Said, Patience, Diachrony“ Abey Koshy “The Said and Saying” (OBBE 4-6) Irina Poleshchuk “Saying as Exposure to Another” (OBBE...

Share Button
0

Levinas Philosophy Summer Seminar (3)

Directed by Richard A. Cohen July 8 to 12, 2013 Vilnius, Lithuania Themes of the 2013 Seminar: The ethical philosophy of Emmanuel Levinas (1906-1995) represents one of the most profound and innovative contributions of...

Share Button
0

Levinas and aestetics

Public lectures and discussion Vilnius Academy of Art Wednesday, July 10, 2013, Prof. James McLachlan (Professor of Philosophy, Department of Philosophy and Religion, Western Carolina University, North Carolina, USA) “Levinas and Cinema” Prof. Chung-Hsiung...

Share Button
0

Levinas Philosophy Summer Seminar (2)

Directed by Richard A. Cohen July 8 to 12, 2013 Vilnius, Lithuania Themes of the 2013 Seminar: The ethical philosophy of Emmanuel Levinas (1906-1995) represents one of the most profound and innovative contributions of...

Share Button
0

Levinas Philosophy Summer Seminar

Directed by Richard A. Cohen July 8 to 12, 2013 Vilnius, Lithuania Themes of the 2013 Seminar: The ethical philosophy of Emmanuel Levinas (1906-1995) represents one of the most profound and innovative contributions of...

Share Button
Atsakomybė 0

Atsakomybė

Philippe Nemo: Ar galiu tobulai pažinti kokį asmenį, bet šis pažinimas pats savaime nebus joks artimumas? Emmanuel Levinas: Ne. Ryšys su kitu asmeniu užsimezga tiktai kaip atsakomybė, nepaisant to, ar ji būtų prisiimta, ar...

Share Button
0

Emmanueelis Levinas

Emmanueelis Levinas (1906-1995 m.) gimė Kaune pagal senąjį rusų kalendorių gruodžio 30 d. Namuose ir mokykloje kalbėjo rusiškai. Mokėjo hebrajų kalbą. E. Levino šeima buvo didelė ir respektabili. Tėvas Kaune turėjo knygyną. 1916 m....

Share Button