Category: Filosofija

0

Didieji gyvenimo klausimai mažiesiems filosofams

Julia Knop „Didieji gyvenimo klausimai mažiesiems filosofams“ Išleido: Gimtasis žodis Ar sapnas tik todėl nėra tikras, kad kiti jo nesapnavo? Ar mintis yra protingesnė už eilėraštį? Kodėl „kodėl“ yra toks šaunus klausimas? Kiekvieno vaiko...

Share Button
0

Graikų mąstymo aktualumas šiuolaikinėje filosofijoje

2013 gegužės 16 d. LEU SMF Filosofinėje draugijoje vyko doc. dr. Naglio Kardelio paskaita – diskusija. Žodį „filosofija“ mes galime suvokti įvairiai, nėra vienos teisingos filosofijos sampratos, yra daugybė filosofijų. Postmoderniais laikais kalbėti apie...

Share Button
0

Antikos filosofija kaip teorijos praktikavimas ir praktikos teorija

Doc. dr. Naglis Kardelis (VU) skaito pranešimą Lietuvos filosofų draugijos surengtoje mokslinėje konferencijoje „FILOSOFIJA: TEORIJA IR TAIKYMAI“, 2013 m. gegužės 10 d., Vilnius. Kalbos Antikos filosofija kaip teorijos praktikavimas ir praktikos teorija santrauka. Daugiau...

Share Button
0

Filosofuoti

Tačiau pradėti naujai, saviškai ir asmeniškai filosofuoti – anaiptol nereiškia tiesiog dėstyti savas mintis. Toks jų dėstymas kaip tik nesąmoningai remtųsi anonimiška kasdienine arba nesąmoningai skolinta žodžių vartosena ir ją tiktai atgamintų. Žodžių ir...

Share Button
0

Filosofija

Mokslas teikia tyrimų rezultatus, o filosofija tokių rezultatų neteikia. [Russell Bertran (1872-1970)] @@@ Kai tik į filosofinius klausimus atsakoma moksliškai, jie liaujasi priklausę filosofijai. „/…/ vos tik apie ką nors pasidaro įmanoma tiksliai žinoti,...

Share Button
Ar filosofija gali sugrįžti? 0

Ar filosofija gali sugrįžti?

Filosofijos gyvasties, autonomijos ir autentiškumo kriterijai du: 1) negatyvusis – būtinybė aiškiai atsiriboti nuo religijų, menų ir technologijų, čia-pasaulio daiktus ir patį mirtingąjį paverčiančių mašinomis ir įtvirtinančių mirties principą, įkūnytą milijonuose lavonų ir mumijų...

Share Button
NEABEJOTINA „filosofijos mirtis“ 0

NEABEJOTINA „filosofijos mirtis“

  Trumpai tariant, pasirodo, kad erotinė mąstymo teorija, išminties meilė, nebereikalinga, o jos vietoje atsirado kur kas rimtesnių dalykų; jeigu filosofijos dar esama, jos uždavinys – triukšmingai propaguoti naujausias mokslų dogmas, asmenybės kultus, nacionalinius...

Share Button
0

Nesidrovi naudotis žodžiu „filosofija“

Įvairių specialiųjų disciplinų atstovai, peržengiantys savo kompetencijos ribas ir kalbantys ne kaip specialistai, linkę manyti, kad šitaip jie patenka į filosofijos sritį. Ypač dažnai taip nutinka savotiškos „kritinės kultūros“ žmonėms, kurie, nieko nežinodami nei...

Share Button
Filosofija, magija ir juokas 0

Filosofija, magija ir juokas

  Žvilgsnis į šią, į mitą panašią, apreikštą tikrovę (kheperu Egipto prasme) žymi filosofijos pradžią. Filosofiją čia suprantame kaip pažinimo siekimą ir dialektinį perėjimą nuo vaizdinių prie jų noetinių archetipų, prie dieviško intelekto, kuris...

Share Button
0

Liutauras Degėsys apie filosofijos studijas

Liutauras Degėsys, filosofijos mokslų daktaras, Lietuvos Edukologijios Universiteto (LEU) Filosofijos katedros docentas sako palinkėjimus, palydimąjį žodį pasirinkusiems filosofijos studijas.

Share Button
0

Prof. Evaldas Nekrašas apie mokslą ir filosofiją

Interviu su VU TSPMI profesoriumi Evaldu Nekrašu, kuriame vienas žymiausių Lietuvos mokslo filosofų pateikia savo pamąstymus apie mokslininko ir filosofo įkvėpimo šaltinius, politikos mokslų ir politikos filosofijos sąvokas, svarbiausias mokslo ir filosofijos sąvokas bei...

Share Button
0

Prof. Arvydas Šliogeris apie filosofijos studijas

Prof. Arvydas Šliogeris apie profesijos pasirinkimą ir pačią filosofiją. Ar verta rinktis filosofijos studijas? Pamąstymai apie visuomenę ir apie tai, kokios karjeros perspektyvos pasirinkus studijuoti filosofiją..

Share Button
0

Anarchistinė praktognozė (II dalis)

Įvairios kalbos, taip pat vokiečių ir anglų, nubrėžia skirtumą tarp sąmonės ir sąžinės. Lotynų kalba, priešingai, tokio skirtumo nenurodo, nes žodis conscientia apima abi prasmes. Viena vertus, minėtas skirtumas atrodo esąs akivaizdus: filosofinės ir...

Share Button
0

Anarchistinė praktognozė (I dalis)

Moderniosios Vakarų epochos pamatas yra valios metafizika. Nepriklausomai nuo įvairių kultūrų, grįstų, pavyzdžiui, moksline technologija, asmens kultais (judaizmas, krikščionybė, islamas), pažanga, politinėmis sistemomis, pradedant demokratija ir baigiant diktatūra, bendrasis vardiklis yra besąlygiška valia. Žmogaus...

Share Button
„Filosofijos klestėjimo amžius“ 0

„Filosofijos klestėjimo amžius“

  Šį laikmetį net galime pavadinti „filosofijos klestėjimo amžiumi“. Esama visokiausių filosofijų, jų daugiau negu reikia: sporto filosofijos, aiškinančios žaidėjams, koks jų judesys yra tinkamas, o koks netinkamas, kaip jie gali pagerinti savo žaidimą,...

Share Button
1

Cogito ergo sum [lot. „Mąstau, vadinasi, esu“]

Nors ir buvau sutikęs, kad viskas netikra, vis dėlto reikėjo pripažinti, jog aš, šitai mąstantis, visgi buvau kas nors. Tada, pastebėjęs, kad tiesa „mąstau, vadinasi, egzistuoju“ yra tokia nesugriaunama, jog visos ekstravagantiškiausios skeptikų prielaidos...

Share Button
Kuo filosofija skiriasi nuo religijos. Ar žinai? 16

Kuo filosofija skiriasi nuo religijos. Ar žinai?

Filosofija siekia pažinti. Religija yra tikėjimas. Filosofija, pasitelkusi protą, t.y. savo pačios pažinimo galias, yra užsimojusi atsakyti į pačius esmingiausius pasaulio ir žmogaus Būties klausimus.

Share Button
Pirminis filosofijos uždavinys. Ar žinai? 0

Pirminis filosofijos uždavinys. Ar žinai?

Pirminis filosofijos uždavinys – ieškoti tiesos. Tai filosofija daro kritikuodama, atskleisdama dogmas, naikindama tabu ir visada jausdamasi atvira viskam.

Share Button
Pagrindinės filosofijos sritys. Ar žinai? 0

Pagrindinės filosofijos sritys. Ar žinai?

Logika, pažinimo teorija, mokslo teorija, metafizika, antropologija, etika, kalbos filosofija, socialinė filosofija, politinė filosofija, teisės filosofija, istorijos filosofija, technikos filosofija, estetika ir meno filosofija.

Share Button
0

Du požiūriai į filosofijos istoriją

Pirmąjį požiūrį, grindžiamą istoristine filosofijos samprata, galėtume pavadinti moksliniu arba tiriamuoju. Tyrinėjimo tikslai gali būti įvairūs: paaiškinti, ką mąstė vienas ar kitas praeities filosofas, atskleisti vienos ar kitos filosofijos atsiradimo priežastis, nulėmusias kalbinę išraišką...

Share Button
0

Mąstymo vaidmuo

Apakimas yra tik negatyvioji blyksnio pusė, tik pirmasis žingsnis į filosofiją. Jis padeda suvokti kasdienio pasaulio netikrumą, bet neatsveria tikrosios būties. Todėl kad išties regėtu pačių daiktų būtį ir visiškai įeitum į filosofinę būseną,...

Share Button
0

Įėjimo į filosofijos erdvę kaina

O kaipgi atsiranda filosofinė būsena? „Dabar, – pasakiau, – pažiūrėk, kas būtų, jeigu juos išlaisvintų iš grandinių ir pagydytų nuo tos beprotybės, jeigu viskas vyktų natūraliai? Jei vienas iš jų būtų išlaisvintas ir priverstas...

Share Button
0

Blyksnis ir prasmė

Blyksnis gali atvesti į filosofinę būseną, į mąstantį atvirumą pasauliui, vadinasi, į akylesnį, daiktų esmę ir tiesą atskleidžiantį regėjimą. Tačiau blyksnis iš pradžių apakina ir bloškia žmogų į tuštumą. O į tą tuštumą gali...

Share Button
0

„Noriu pasakyti – šalta, bet gali neišgirsti, todėl šilčiau apsirengiu…“

Share Button
0

Tikrojo žinojimo priešingybė yra jausmas

Tikrojo žinojimo priešingybė yra jausmas. Sąvoka, žymima žodžiu «jausmas», visada apima tik negatyvų turinį, būtent, kad tai, kas esti sąmonėje, nėra sąvoka, nėra abstraktus protinis pažinimas. Kas sąmonėje būtų dar ir be to, visada...

Share Button
Simuliakrai eina pirma 0

Simuliakrai eina pirma

Anksčiau būtume galėję kaip pačią gražiausią alegoriją simuliacijai pasitelkti Borgeso pasaką apie vienos imperijos kartografus, sudariusius smulkų žemėlapį, kuris be galo tiksliai atkartojo teritoriją (tačiau žlungant imperijai palengva iro ir virto skutais, kurių vieną...

Share Button
0

Apie netikrumą

Trečiasis filosofijos šaltinis – netikrumas, tapęs naujųjų amžių racionalistinės filosofijos pamatu. Iš netikrumo būsenos išaugo didžiausių naujųjų amžių mąstytojų Descartes‘o ir Kanto filosofija. Netikrumas atveria tolstančią tiek juslinio, tiek antjuslinio pasaulio būtį. Netikrumo būsenoje...

Share Button
Apie baimę 0

Apie baimę

Filosofijos šaltiniu baimę laikė didieji moderniosios epochos mąstytojai Kierkegaard‘as, Nietzsche ir Heideggeris. Baimę sukelia ne kokie nors konkretūs grėsmingi dalykai, ne pasaulio įvykiai, net ne mirtis ar pralaimėjimo galimybė, ne kasdienybės rūpestis ar nerimas....

Share Button
Filosofinė būsena ir jausmai 0

Filosofinė būsena ir jausmai

„Filosofija kyla iš jausmų,“ – klaidingas teiginys. „Jausmo“ terminas čia visai netinka. Griežtai kalbant, turime manyti priešingai: kaip tik jausmai negali tapti filosofijos šaltiniu, nes jie yra ne kas kita, kaip žmogaus būsenos kasdienybėje....

Share Button
0

Kristaus misija

Tačiau kaipgi Dievas praneša žmogui apie tą neperžengiamą ribą? Juk jeigu Dievas yra visai kas kita negu žmogus, kaip įmanomas dialogas tarp žmogaus ir to Visiškai Kito? Jei Dievas būtų tik mąstomas arba pasiekiamas...

Share Button
0

Krikščionybės filosofija

Pagrindinė krikščionybės mintis yra labai paprasta: žmogus nėra Dievas ir negali būti Dievas, nors savuoju antgamtiškumu jis yra Dievo paveikslas, ir iš visų gyvų būtybių tik jis vienas gali atsiverti Dievui kaip absoliučiai transcendencijai....

Share Button
1

Kur galima tiesa?

Kur tiesos vieta ir kur galima tikėtis „surasti“ tiesą? Pirminis impulsas skatina manyti, kad tiesa yra anapus žmogaus, pačiuose daiktuose. Ieškodamas tiesos, žmogus savo žvilgsnį pirmiausia nukreipia išorėn, į pačius daiktus, į pasaulį, į...

Share Button
0

Kodėl galima tiesa?

Tiesa galima todėl, kad būtinas tiesos klausimas. Ji galima todėl, kad egzistuoja būtybė, negalinti neklausti apie tiesą vien dėl to, kad ji apskritai negali neklausti. Kokia būtybė negali neklausti? Tik tokia, kuri ko nors...

Share Button
0

Tiesos klausimo ypatumai

Tiesos klausimas filosofijoje gali būti pavadintas visų klausimų klausimu jau vien todėl, kad kiekvienas klausimas yra pastanga priartėti prie tiesos, o geriausiu atveju – ją pasiekti ir būti joje. Būti žmogumi arba būti žmogiškai...

Share Button
0

Sugrįžimas prie pačių daiktų

Filosofas tik mąstydamas negali „sugalvoti“ transcendencijos, negali išvesti jos iš kokių nors pirminių mąstymo principų, nujausti ar turėti ją kaip „apriorinę“ duotį, „įgimtą“ idėją ar loginę išvadą, kylančią iš kokių nors absoliučiai akivaizdžių pirminių...

Share Button
0

Pirmasis žingsnis į filosofiją

Klausimas: kas yra filosofija? Į jį būtų nesunku atsakyti, jeigu filosofija būtų koks nors mūsų kasdieniame gyvenime randamas dalykas, kuriuo mes naudojamės ir kurį suvartojame. Tačiau taip nėra. Žodis „filosofija“ visų pirma yra nuoroda...

Share Button
0

Pirmasis žingsnis į filosofiją

Klausimas: kas yra filosofija? Į jį būtų nesunku atsakyti, jeigu filosofija būtų koks nors mūsų kasdieniame gyvenime randamas dalykas, kuriuo mes naudojamės ir kurį suvartojame. Tačiau taip nėra. Žodis „filosofija“ visų pirma yra nuoroda...

Share Button