Category: Nyčė, Fridrichas

0

ALGIS MICKŪNAS. GYVENIMAS IR KŪRYBA: METAFIZIKOS KRITIKA

Šio straipsnio tikslas iškelti Nietzsche’ės argumentus, kuriais jis grindžia Vakarų metafizikos žlugimą ir atveria gyvenimo, kaip meno kūrinio sąvoką. Toks uždavinys reikalauja tiksliai apibrėžti metafizikos ribas ir atskleisti, kaip Nietzsche’ės argumentai atsekami dabartinėse filosofijos...

0

Vertėjo išpažintis apie pažintį su Nietzsche

Aistis Žekevičius atpažįstamas kaip eilėraščių knygos „Maratonas“ (2019), vertimo ir poezijos publikacijų kultūrinėje spaudoje autorius, įvairių literatūrinių festivalių dalyvis, be to, jam puikiai sekasi ir vertėjo rolėje. Viena paskutinių jo verstų knygų – leidyklos...

0

Žygis su Nietzsche

John Kaag „Žygis su Nietzsche. Kaip tampama savimi“ (2020) Išleido: Vertė: Nomeda Hofertaitė Puslapiai: 256 ISBN: 978541502591 Įstabi filosofinė odisėja Alpių kalnuose sekant vieno įtakingiausių XX a. vokiečių mąstytojo Friedricho Nietzsche’s pėdsakais. Prasidedanti kaip...

0

Oswald Spengler: koks svarbiausias filosofijos uždavinys?

Dar lieka nustatyti pasaulio morfologijos santykį su filosofija. Kiekvienas tikras gilinimasis į istoriją yra tikra filosofija – antraip tai tik skruzdėlės kapanojimasis. Tad sisteminės pakraipos filosofas dėl savo apmąstymų ilgaamžiškumo smarkiai klysta. Jis išleidžia...

0

Aš dinamitas! Nietzsche’s gyvenimas

Sue Prideaux „Aš dinamitas! Nietzsche’s gyvenimas“ (2020) Išleido: Jotema Vertė: Aistis Žekevičius Puslapiai: 448 Novatoriška didžiausio visų laikų filosofijos ikonoklasto biografija Apdovanota literatūrine 2019 metų Hawthornden premija The Times knygą pripažino geriausia 2018-ųjų biografija...

Zaratustra 0

Zaratustra

Zaratustra, pirmasis gerųjų psichologas, taigi jis – blogųjų draugas. Jeigu dekadentiška žmonių rūšis iškilo tapdama aukščiausia rūšimi, tai galėjo atsitikti tik priešingos rūšies, stiprios ir gyvenimu tikros žmonių rūšies, sąskaita. Jei bandos gyvulys spindėte...

Galios siekis (I dalis) 0

Galios siekis (I dalis)

Mūsų kūnas – tai gyvulys, turintis gyvulio sielą, t.y. gyva, instinktams besąlygiškai paklūstanti sistema. Susijungti su šiuo šešėliu reiškia pasakyti “Taip” instinktui, o kartu – ir tai šiurpiai, slapčia mums grasinančiai dinamikai. Nuo to...

Visiems ir niekam 0

Visiems ir niekam

Šitaip dar niekas nerašė, niekas nejautė, niekas nekentėjo: taip kenčia dievas, Dionisas. Atsakas į tokį saulės vienišumo šviesoje ditirambą būtų Ariadnė (Pasak graikų mito, Ariadnė padeda Tesėjui išvaduoti atėniečius nuo Minotauro ir išeiti iš...

Laimė 0

Laimė

Keletas tezių. Jei individas užsigeidžia būti laimingas, netinka duoti nurodymų, kaip tą laimę pasiekti: individuali laimė išplaukia iš savų, niekam nežinomų dėsnių, o nurodymai iš šalies gali tik kliudyti, kaišioti pagalius į ratus. Nurodymai,...

Širdies genijus 0

Širdies genijus

  /ištrauka/ Kad susidarytų vaizdas apie mane kaip psichologą, pateiksiu įdomų psichologinį fragmentą iš „Anapus gėrio ir blogio“ – beje, draudžiu bet kokias spėliones, ką šioje vietoje aprašau. „Širdies genijus, būdingas tam didžiajam Slėpiningajam,...

Meilė 0

Meilė

/ištrauka/ –         Kad iš mano raštų kalba psichologas, kuriam nėra lygių, tai galbūt pirmiausia įžvelgia geras skaitytojas – skaitytojas, kokio nusipelnau, skaitantis mane, kaip senieji gerieji filologai skaito savąjį Horacijų. Teiginiai, dėl kurių iš...

Kaip tampama tuo, kas esi 0

Kaip tampama tuo, kas esi

  /ištrauka/ Nebegalima išsisukti iš tikrųjų neatsakius į klausimą, kaip tampama tuo, kas esi. Ir čia aš užkliudau tai, kas vainikuoja savisaugos – savimeilės – meną… Mat tarus, kad uždavinys, pašaukimas, uždavinio likimas žymiai...

Rašau tokias geras knygas 0

Rašau tokias geras knygas

/ištrauka/ Pasitaikė ir atvejų, paliudijusių man, kaip baisiai, pripratus prie mano raštų, “genda” skonis. Kitos knygos darosi tiesiog nebepakenčiamos, labiausiai filosofinės. Nepaprastai apdovanotas yra įžengęs į šį kilnų ir subtilų pasaulį – tam jokiu...

Savaime 0

Savaime

  „Savaime“.  Anksčiau buvo klausiama: „Kas tai yra – juokinga?“ – tarsi už mūsų egzistuotų daiktai, turintys juokingumo kokybę, ir iki jėgų netekimo buvo mintijama apie tai (vienas teologas net manė, kad tai „nuodėmės...

Iš ko pažįstame save 0

Iš ko pažįstame save

  Iš ko pažįstame save. Kai koks nors gyvūnas sutinka kitą gyvūną, iškart mintimis lygina save su juo, ko šis vertas; tą patį darė žmonės pirmykštėse epochose. Iš to darytina išvada, kad tada kiekvienas...

Kančia ir atjauta 0

Kančia ir atjauta

  Švelnėjimas. Jei kokį nors žmogų mylime, gerbiame, gėrimės juo ir paskui sužinome, kad jis kenčia, – visada didžiai nustembame, nes manome, kad jo dovanojama laimė trykšta iš neišsemiamo jo paties laimės šaltinio; tada...

Kada pasidarome tikri meistrai? 0

Kada pasidarome tikri meistrai?

Kada pasidarome tikri meistrai? Tas, kuris ką nors paverčia savo dievaičiu, mėgina teisintis tuo, kad jį laiko idealu; taip žmogus pasidaro tikru meistru turėti švarią sąžinę. Jeigu jis ir kenčia, tai kenčia ne todėl,...

0

Sąžinės klausimas

Frydricho Nyčės citata pamąstymams, meditacijai, filosofinei refleksijai skirta sąžinės klausimui: „Trumpai drūtai: ko gi naujo iš tikrųjų norite?“ Mes nebenorime priežasčių laikyti nusikaltėlėmis, o padarinių – budeliais. [Nietzsche, Fridrichas. Ryto žara. Vilnius: Alma litera....

Buvęs liaupsintojas 0

Buvęs liaupsintojas

„Jis nebesako apie mane nė žodžio, nors dabar žino tiesą ir galėtų ją pasakyti. Tačiau ji skambėtų kaip kerštas, o jis nepaprastai gerbia tiesą, tas pagarbos vertas žmogus!” [Nietzsche F. Ryto žara. Vilnius: Alma...

Savotiškas nesusipratimas 0

Savotiškas nesusipratimas

Kai girdime ką nors šnekant, dažnai užtenka išgirsti ne taip tariant kokį nors vieną priebalsį (pavyzdžiui, r), ir mums kyla abejonė, ar dori to žmogaus jausmai: mes prie tokio tarimo nesame pripratę, todėl mums...

Dvikova 0

Dvikova

Kažkas yra pasakęs: „Aš laikau dideliu pranašumu stoti į dvikovą, kai man jos itin reikia; juk visuomet atsiras drąsiu draugų“. Dvikova – tai paskutinis išlikęs visai garbingas kelias į savižudybę, deja, tik aplinkinis ir...

Tariamas egoizmas 1

Tariamas egoizmas

Dauguma žmonių, kad ir ką jie apie savo „egoizmą“ manytų ar sakytų, vis dėlto visą gyvenimą nieko nedaro dėl savojo ego, o stengiasi tik dėl jo fantomo, kuris susidarė jų aplinkos žmonių galvose ir...

Būti atjaučiamam 0

Būti atjaučiamam

Laukinį nukrečia moralinis šiurpas vien nuo minties, kad jis bus atjaučiamas: tokiu atveju netenkama visų dorybių. Ką nors atjausti – tai tas pat kaip paniekinti, o niekinamo padaro nenorima matyti kenčiančio, tai neteikia malonumo....

Moralė 0

Moralė

Sunkiausiai iki šiol buvo sprendžiamas gėrio ir blogio klausimas: tai visuomet buvo pernelyg pavojingas dalykas. Sąžinė, geras vardas, pragaras, tam tikromis aplinkybėmis net policija neleido ir neleidžia būti nešališkiems; moralės, kaip ir bet kokio...

0

Apie kančią

  Juk kaip siaučiančioje jūroje, iš visų pusių nusidriekiančioje į begalybę, kur kyla ir leidžiasi maurojantys vandens kalnai, valtelėje sėdi jūrininkas, pasitikėdamas silpnu laiveliu, taip ir kančių pasaulyje ramiai gyvena pavienis žmogus, remdamasis ir...

1

Fridrichas Nyčė

Fridrichas Nyčė (Friedrichas Nietzsche, 1844-1900 m.) gimė liuteronų pastoriaus šeimoje. Kai jam buvo 4-eri, tėvas, parkritęs ant laiptų, susitrenkė galvą ir, metus kentęs beprotybę, mirė. Nyčė augo globojamas motinos ir sesers. Studijavo Bonos ir...