Category: Campanella Tommaso

0

Dorybės

Iliustracija: Jon Tyson / Unsplash Kiek mes žinom įvairiausių dorybių, tiek jie turi valdžios atstovų: yra pareigūnas, vadinamas Didžiadvasiškumu, yra Narsumas, Skaistybė, Padorumas, Kriminalinis ir Pilietinis Teisingumas, Sumanumas, Sąžiningumas, Geradarystė, Linksmumas, Žvalumas, Saikingumas ir...

0

Apie blogybių priežastis pasaulyje

Jie aiškiai pripažįsta, kad pasaulis smarkiai sugedęs išžmonės nesivadovauja sveiku aukščiausiu protu, kad padorieji kankinami ir jų niekas nepaiso, o nedorieji viešpatauja, beje, palaimingą pastarųjų gyvenimą jie vadina nelaime, kadangi jis yra kažkoks pasityčiojimas...

Geriausios valstybės kilmė ir būtinumas 0

Geriausios valstybės kilmė ir būtinumas

Tie žmonės atkeliavo čia iš Indijos, po pralaimėjimo pasprukę nuo niokojančių jų šalį magų, grobikų bei despotų ir nusprendę gyventi filosofiškai, bendruomenėje. Nors kiti, gyvenantys jų pašonėje, neturi pagal įstatymą bendrų žmonų, jie patys...

0

Saulės miestas

/ištrauka/ Vyriausias jų valdovas yra kunigas, jų kalba “saulė”, o mes jį vadintume Metafiziku. Jis yra vyriausioji galva visų, tiek kūniškų, tiek ir dvasinių reikalų ir, sprendžiant visokius klausimus bei ginčus, jo žodis būna...

Ar išminčiai sugeba valdyti 0

Ar išminčiai sugeba valdyti

Tas, kurs užsiima tik viena mokslo šaka, nenusimano kaip reikiant nei joje, nei kitose. Taigi tas, kuris tinka tik vienai mokslo šakai ir semiasi žinių iš knygų, yra nemokša ir slunkius. Bet taip neatsitinka...

Apie metafiziką 0

Apie metafiziką

  Jie pripažįsta du metafizinius pradus: būtį, tai yra aukščiausiąjį Dievą, ir nebūtį, kuri yra būties nebuvimas ir bet kokio fizinio reiškinio tapsmo riba; juk neatsiranda tai, kas jau yra, ir tai, kas atsiranda,...