Category: Vienovė

0

Pagrįsta hipotezė

/…/ Mes matome daiktų estetinę vienovę, labai panašią į teleologinę vienovę. Daiktai pasakoja tam tikrą istoriją. Jų dalys susijusios taip, kad būtų pasiekta kulminacija. Jie veiksmingai pasitarnauja vienas kitam. Retrospektyviai žvelgdami, mes nematome jokio...