12 Lenino citatų

Leninas

1. „… aukštesnės … grupės savo pagerintą ūkį grindžia žemesniųjų nusmukdymu …”
(Leninas. Pilnas raštų rinkinys. 1 tomas. Vilnius: Mintis. 1976, 33 p.)

2. „Ar gali .. vystytis ir visiškai išsivystyti kapitalizmas, kai liaudies masės yra nuskurdusios ir jų skurdas dar didėja? Juk kapitalizmui vystytis reikia plačios vidaus rinkos, o … nuskurdimas pakerta šią rinką, grasina ją visiškai uždaryti ir kapitalistinės santvarkos organizaciją padaryti negalimą.”
(Leninas. Pilnas raštų rinkinys. 1 tomas. Vilnius: Mintis. 1976, 67 p.)

3. „Pagrindinis dialektikos teiginys: abstrakčios tiesos nėra, tiesa visuomet konkreti…”
(Leninas. Pilnas raštų rinkinys. 8 tomas. Vilnius: Mintis. 1978, 387 p.)

4. „Gyventi visuomenėje ir būti laisvam nuo visuomenės negalima”.
(Leninas. Pilnas raštų rinkinys. 12 tomas. Vilnius: Mintis. 1979, 98 p.)

5. „Abejingumas yra tylus rėmimas to, kas stiprus, to, kas viešpatauja.”
(Leninas. Pilnas raštų rinkinys. 12 tomas. Vilnius: Mintis. 1979, 129 p.)

6. „Sąžiningumas politikoje yra jėgos rezultatas, veidmainystė – silpnumo rezultatas.”
(Leninas. Pilnas raštų rinkinys. 20 tomas. Vilnius: Mintis. 1982, 199 p.)

7. „Politikoje žmonės visuomet buvo ir visuomet bus naivios apgaudinėjimo ir apsigaudinėjimo aukos, kol jie išmoks už bet kurių dorovinių, religinių, politinių, socialinių frazių, pareiškimų, pažadų įžvelgti vienų ar kitų klasių interesus.”
(Leninas. Pilnas raštų rinkinys. 23 tomas. Vilnius: Mintis. 1982, 46-47 p.)

8. „… mūsų idealas nesuderinamas su prievarta prieš žmones.”
(Leninas. Pilnas raštų rinkinys. 30 tomas. Vilnius: Mintis. 1984, 119 p.)

9. „Mes ne utopistai. Mes žinome, kad kiekvienas juodadarbis ir kiekviena virėja negali tuoj pat pradėti valdyti valstybę. Čia mes sutinkame ir su kadetais, ir su Breškovskaja, ir su Cereteliu. Bet mes skiriamės nuo šių piliečių tuo, kad reikalaujame nedelsiant atsisakyti prietaro, jog esą valdyti valstybę, dirbti paprastą darbą, kasdienį valdymo darbą gali tik turtingi arba iš turtingų šeimų kilę valdininkai. Mes reikalaujame, kad valdyti valstybę mokytų susipratę darbininkai ir kareiviai ir kad šis darbas būtų pradėtas nedelsiant, t. y. kad nedelsiant būtų pradėta to mokyti visus darbo žmones, visą varguomenę.”
(Leninas. Pilnas raštų rinkinys. 34 tomas. Vilnius: Mintis. 1986, 303 p.)

10. „Valstybė yra vienos klasės prievartos prieš kitą klasę organas arba mašina.”
(Leninas. LENINAS: pilnas raštų rinkinys. 34 tomas. Vilnius: Mintis. 1986, 306 p.)

11. „Idėjos tampa jėga, kai jos patraukia mases.”
(Leninas. Pilnas raštų rinkinys. 34 tomas. Vilnius: Mintis. 1986, 319 p.)

12. „Turtingieji ir sukčiai – tai dvi vieno medalio pusės, tai dvi svarbiausios kapitalizmo išaugintų parazitų rūšys, tai svarbiausi socializmo priešai; tiems priešams reikia ypatingos visų gyventojų priežiūros, jiems bent kiek pažeidus socialistinės visuomenės taisykles bei įstatymus, su jais reikia negailestingai susidoroti. Visoks silpnumas, visokie svyravimai, visoks sentimentalumas šiuo atžvilgiu būtų didžiausias nusikaltimas socializmui.”
(Leninas. Pilnas raštų rinkinys. 35 tomas. Vilnius: Mintis. 1986, 198 p.)

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code