Grožis

 

Ir paprašė poetas: „Sakyk mums apie Grožį.“

grozisIr jis atsakė:
„Kur jūs ieškosit grožio ir kaip jį rasit, jeigu jis pats nebus jums kelias ir vadovas?
Ir kaip kalbėtumėt apie jį, jeigu jis pats neaustų jūsų kalbos?

Nuliūdinti ir užgauti žmonės sako: „Grožis geras ir švelnus.
Kaip jauna motina, šiek tiek besidrovinti savo puikumo, jis vaikšto tarp mūsų.“
O smarkuoliai taria: „Ne, grožis galingas ir bauginantis.
Kaip audra supurto jis po mumis žemę ir sudrebina dangų virš mūsų.“

Nevargėliai ir išsekę taria: „Grožis panašus į švelnų šnabždesį. Jis kalba mūsų dvasioje.
Grožio balsas nusilenkia mūsų tylėjimui lyg silpna žvakės šviesa, baugščiai virpanti prieš šešėlį.“
Tačiau nenuoramos pasakoja: „Girdėjom jį šaukiantį kalnuos,
Ir su jo šauksmais atsklido kanopų bilsmas, sparnų plazdesys ir liūtų riaumojimas.“

Naktį miesto sargybiniai taria: „Grožis pakils auštant iš rytų.“
O vidurdienį sunkiai triūsiantys ir keliaujantys sako: „Mes matėm jį palinkstant prie žemės saulėlydžio languos.“
Žiemą sako sniego užpustytieji: „Jis kalvom atskubės pavasarėjant.“
O per vasaros kaitrą pjovėjai taria: „Mes matėm jį šokant su rudens lapais, regėjom jo plaukuose sniego tumulus.“
Visa tai jūs pasakėt apie grožį,
Tačiau iš tikrųjų jūs kalbėjot ne apie jį, bet apie tai, ko stokojate ir geidžiate išsipildant,
O juk grožis – ne poreikis, bet ekstazė.
Tai ne trokštančios lūpos ir ne išmaldai ištiesta ranka,
O greičiau suliepsnojusi širdis ir užburta siela.
Tai ne atvaizdas, kurį norėtumėt išvysti, ir ne daina, kurią geistumėt išgirsti,
O greičiau atvaizdas, kurį regit net užsimerkę, ir daina, kurią girdit net užsikimšę ausis.
Tai ne sakuota žievė ir ne naguotas sparnas,
O greičiau visad žydintis sodas ir visad skrendąs angelų būrys.

Orfaleso žmonės, grožis yra gyvenimas, nuimąs skraistę nuo švento veido.
Tačiau tai jūs – gyvenimas ir jūs – skraistė.
Grožis yra į save veidrodyje žvelgianti amžinatvė.
Tačiau tai jūs – amžinatvė ir jūs – veidrodis.“
[Gibran K. Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 2008. P. 82-84]

You may also like...

1 Response

  1. Margo parašė:

    įdomus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code