Požiūrio taškas į mano autorinę veiklą

Požiūrio taškasKnyga „Požiūrio taškas” – autoriaus kelionė į “save”, bandymas atskleisti savo kūrybos procesų dėsningumus. Parašyta 1848 m., o išleista 1859 m., praėjus ketveriems metams po autoriaus mirties.

Kodėl autoriui gyvam esant ši knyga nebuvo išleista?

Pats S. Kierkegaard‘as pateikia priežastį, kad negali savęs pavaizduoti visiškai teisingai. Tam labiausiai tinka pomirtinė perspektyva.

Ar įmanoma autoriui pačiam save skaityti kaip trečiajam asmeniui, „išsinerti“ iš savęs kaip autoriaus?

Objektyvia tiesa S. Kierkegaard‘as vadina žinojimą apie kažką, o subjektyvia tiesa – savęs pažinimą. Objektyvi tiesa – svetimas išorinis dalykas, su ja susipažįstame, bet neįsisaviname. Vidujybę S. Kierkegaard‘as  tapatina su subjektyvumu.

Sako: „Tik ugdanti tiesa yra tiesa tau.“.

Objektyviam diskursui svarbu kas, o subjektyviam – kaip. Tačiau tai, jog tiesa yra tiesiogiai neperteikiama ir susijusi su individo vidujybe, nereiškia, kad ji efemeriška ar paradoksiška. Tokia ji tampa baigtinybės ir begalybės priešpriešoje. Egzistencija – tapimo procesas. Daugiausia, ką vienas žmogus gali padaryti kitam, – būti, kaip sako Sokratas, jo „subjektyvumo“ pribuvėja.

Veikale S. Kierkegaard‘as derina priešingas tiesos sampratas: graikišką ir krikščionišką. Jo kontekstuose estetiškumas reiškia nepakankamą vidujybę, polinkį į išoriškumą, siejamas su juslumu, susvetimėjimu sau. Per religiškumą, teigia autorius, pasiekia vis daugiau ir daugiau realybės. Šioje knygoje S. Kierkegaard‘as  tvirtina esąs religinis autorius. Jis ne rašo, kaip gyvena, bet gyvena taip, kaip rašo.

***

Yra laikas tylėti ir laikas kalbėti. Kol griežčiausią tylą religingai suvokiau kaip savo pareigą, visais būdais stengiausi ją išlaikyti. Visai neketinau, – ir tai susiję su tylėjimu, paslaptingumu ir dvigubumu, – baigtine prasme veikti prieš savo pareigą. Tai, ką šiuo atžvilgiu dariau, buvo suprasta neteisingai, aiškinta kaip išdidumas, arogancija ir dar Dievas žino kas. (…)

Kas per autorius aš iš tiesų esu, kad esu ir buvau religinis autorius, kad visa mano autorinė veikla susijusi su krikščionybe, su ta problema, kaip tapti krikščioniu.

[Kierkegaard S. Požiūrio taškas į mano autorinę veiklą. Vilnius: Baltos lankos. 2006. P.31]

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code