TEAITETAS

Platonas „Teaitetas“ (2020)
Išleido: Žara
Vertė: Tatjana Aleknienė [iš senosios graikų]
Puslapiai: 723
ISBN: 9789986343639

„Teaitetas“, kaip ir, pavyzdžiui, „Menonas“, priskiriamas prie brandesnių, sudėtingesnių Platono veikalų, kurio tekstas skirtas epistemologinių klausimų tyrinėjimui – kas yra žinojimas, kaip jis įgyjamas, kas yra išmintis…

„O didingiausia mūsų mene yra tai, kad įmanoma visais būdais aiškintis, ar jaunuolio mąstymas gimdo apgaulingą pamėklę, ar tikrą vaisių“ [150 b5].

Filosofija, Sokratui, tai stiprių, gerai suręstų hipotezių išbandymas, jų tvirtumo patikrinimas ir atskyrimas nuo silpnų. Šia prasme, veikalas gali būti traktuojamas ir kaip svotiška modernaus mokslo pradžia.

Turbūt visai neatsitiktinai pokalbyje su Sokratu dalyvauja geometras Teodoras ir analitinias gabumais bei kitomis dorybėmis jau spėjęs pasižymėti jaunasis Teaitetas, mat Platono akademijos studentų daugumą sudarė gabūs tiksliesiems mokslams žmonės. Jei ši filosofijos mokykla gyvuotų ir mūsų laikais, deja, bet „su skaičiais nedraugaujantys“ humanitarai ten turbūt vargiai bepatektų. To meto matematiką sudarė penkios dalys: aritmetika, geometrija, fizika, stereometrija ir muzikos teorija, o filosofija – bandymas eiti toliau, giliau, ten, kur šie mokslai jau neužgriebia, link εἶδος (eidos), nematomų idėjų, kurios apibrėžia mūsų tikrovę.

Sokratas perspėja Teaitetą: „Tik gerai apsidairyk, kad kartais nenugirstų kas nors iš neįšventintųjų. Tai yra žmonės, kurie mano, kad yra tik tai, ką jie gali tvirtai paimti į rankas, o veiksmo, tapsmo ir visko, kas neregima, nepripažįsta būties dalimi.“ [155 e5]

Tai buvo uždara, net slapta žodinė tradicija, kur mokymasis vyko kalbant akis į akį, tad manoma, jog visi Platono tekstai dialogo forma pateikti ne atsitiktinai, o siekiant išlikti kuo arčiau akademijos realijų. Tačiau, bet kuriuo atveju, skaitytojai pasineriantys į Platono veikalus, palaipsniui savyje aptinka besiformuojantį naują pradą, filosofinį mąstymą, to nuoširdžiai ir linkime!

Dėkojame už intelektualinę šventę teksto vertėjai profesorei Tatjanai Aleknienei! Džiugu, jog vėl pajudėjo šių nepaprastai svarbių vertimų darbas, atsirado tokia nuostabi klasikinių filosofijos tekstų serija – „Philosophica“, kurioje jau pasirodė „Filebas“ ir „Gorgijas“. Tikimės, jog graži pradžia virs ilgamete tradicija ir artimoje ateityje dar išvysime Platono „Menono“, „Parmenido“ ir kitų kertinių tekstų vertimus.

*

„Juk nuostaba – tikroji filosofo būsena, nes filosofijos pradžia būtent tokia“ [155 d1]

*

„Išmintingu aš vadinu būtent tokį žmogų, kuris tai, kas mums atrodo ir yra bloga, geba pakeisti taip, kad mums atrodytų ir būrų gera“  [166 d5]

*

„Baisus, ko gero, išties baisus ir nesmagus daikatas … yra niekus tauškiantis vyras! O koks dar žodis tiktų žmogui, kuris iš vangumo niekuo nepajėgdamas įtikėti tąso teiginius pirmyn atgal ir nė vieno neįstengia palikti“ [195 b10, c1]

*

Knygos pristatymo įrašas

2021-01-22, dalyvauja prof. Tatjana Aleknienė, dr. Rasius Makselis, prof. Naglis Kardelis ir dr. Jonas Dagys.

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code