Simbolis Lietuvos kultūroje (video)

simbolis-kulturoje

2015 m. spalio 26–27 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute (LKTI) vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Simbolis Lietuvos kultūroje“. Dalyvavo pranešėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Rusijos, Čekijos. Dėl pranešimų įvairovės ir gausos, vaizdo įrašai pateikti ne pagal programos eiliškumą, bet pagal temas arba, jei tiksliau, pagal pjūvius, kuriuos pasitelkus buvo analizuojami vienokie ar kitokie kultūros procesai, reiškiniai, artefaktai ar simboliai (filosofija, istorija-kultūrologija-kalba, archeologija).

FILOSOFIJA (ar jai artimi pranešimai)

Doc. dr. Naglis Kardelis (LKTI) Skirtumų tarp ženklo ir simbolio analizė

Doc. dr. Dalius Viliūnas (LKTI) Protas, Prigimtis, Pažanga: žodžiai talismanai Apšvietos epochos Lietuvoje

Doc. dr. Stanislovas Juknevičius (LKTI) „Kolektyvinė lietuvių pasąmonė: simboliai ir archetipai”

Dr. Jūratė Landsbergytė-Becher (LKTI) Baltiškoji savastis ir jos simboliai dabartinėje vargonų muzikoje

Doc. dr. Dalia Jakaitė (ŠU) „Paulio Ricoeuro blogio simbolika ir lietuvių literatūra: Icchoko Mero ir Leonardo Gutausko romanai”

ISTORIJA-KULTŪROLOGIJA-KALBA

Habil. dr. doc. Ilja Lemeškin (Prahos Karolio universitetas) „Simbolių kaita. Baltų-slavų siužetų (Svjatogoras, Potykas) ir kalbos gretybės”

Doc. dr. Romas Batūra (Vilnius) „Lietuvos laisvės kovų simbolika – istorijos ir kultūros paminklai”

Doc. dr. Eglė Patiejūnienė (LKTI) „Strėlės simbolis ir jo interpretacija barokinėje Lietuvos literatūroje”

Prof. dr. Jonas Mardosa (LEU) „Pietryčių Lietuvos lenkų etnokonfesiniai simboliai XX a. II pusė – XXI a. pradžia”

Giedrė Bufienė (LKTI) „Akmuo rankoj: simbolinė agresyvumo raiška lietuvių patarlėse (etinis aspektas)”

Doc. dr. Helmutas Šabasevičius (LKTI) Simbolizmas ir Lietuvos teatras: Maurice’o Maeterlinco atvejis

Dr. Birutė Gudelienė (LKTI) „Kalbiniai ženklai ir simboliai Loretos Zdanavičienės tapyboje”

Dr. Aurelija Mykolaitytė (LKTI) „Simbolinis Aldonos Gustas kraštovaizdis poezijoje ir tapyboje”

Dr. Elvyra Usačiovaitė (LKTI) „Senoji kosmogonija lietuvių literatūroje”

Dr. Giedrė Barkauskaitė (VDU) „Aikštės brėžinių simbolika Dainų švenčių Šokių dienos renginiuose”

ARCHEOLOGIJA

Prof. dr. Vladimir Kulakov (Rusijos MA Archeologijos institutas) „Kaupo segių simbolika” (rusų k.)

Prof. habil. dr. Janina Kursytė (Latvijos universitetas)
Prof. habil dr. Juris Urtanas (Latvijos Kultūros akademija)

Upės Svētupe Vidžemėje simbolika (rusų k.)

Doc. dr. Vadim Šadyra (Baltarusijos MA Istorijos institutas) Dauguvos ir Dniepro tarpupio senųjų baltų artefaktų ornamentai (rusų k.)

Dr. Edvard Zaikovski (Minskas) „Anties formos kabučių paplitimas ir simbolika” (rusų k.)

Prof. habil. dr. Algirdas Girininkas (Klaipėdos universitetas) Gyvybės ir mirties simboliai neolite Lietuvos teritorijoje

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code