ALGIS MICKŪNAS: PASAKŲ PASAULIS

Iliustracija iš pixabay.com

Užnugaryje visų melagingų pasakų, sąmokslingų teorijų, užnugaryje medijų įvaizdžių, šlovinimų, prezidento pozų, yra tuščiausio žmogaus tuštuma. Pastaroji seka ilgą tradiciją pasakų. Tai galima susipažinti, kaip tuštuma valdė Amerikos tautą ir valstybę, ir kaip ji atsivėrė per paskutinius melagingus pareiškimus. Kas įvyko Sausio šeštą neturėtų nustebinti, pasižiūrėjus į Trump‘o viso gyvenimo elgesį ir jo karjerą.

Jam melagystės, sukčiavimai, nepaisymas įstatymų, sudarė kasdienybę. Jis vartojo viską: žmones, religijas, draugus, emigrantus savo naudai. Nors jis šūkavo, kad jis yra prekybininkas, jis niekada nemokėjo nei prekiauti, nei sąžiningai elgtis su statybininkais jo projektų. Jis bankrutavo septynis kartus ir vis jo tėvas, ir bankai jį išgelbėdavo, kol pagaliau bankai ir finansų institucijos nutarė jam nebeskolinti pinigų. Tada jį išgelbėjo Putinas – net ir Trump‘o sūnus netyčia pripažino, kad šeimos finansai ateina iš Rusijos. Todėl, įsiskolinus Putinui, jis kovojo prieš Amerikos žvalgybą, kuri parodė, kaip Kremlius kišosi į 2016 metų prezidento rinkimus. Kremlius norėjo Wašingtone turėti „naudingą idiotą“, kuris ne tik nesipriešintų, bet klausytų Putino. Grįžkime prie Trump‘o karjeros. Jis samdė nelegalius darbininkus ir jiems mokėjo tik trečdalį algos, ir jiems pasipriešinus, gavo pagrasinimą, kad jis juos išmes iš darbo ir apskųs imigracijos valdybai, kaip nelegalius. Jis sukūrė „universitetą“ ir mokinti nekilnojamo turto prekybą samdė kasdieniškų namų prekybininkus, kaip „profesorius“, ir skelbė, kad pastarieji yra geriausi žinovai įstatymų, mokesčių ir taip viliojo „studentus“ (vyresnio amžiaus) su pažadais, kad visi tuojau pralobs. Valstybė tą „universitetą“ uždarė, kaip nekvalifikuotą ir neteisėtą – Trump‘as turėjo mokėti baudas ir grąžinti „studentų“ pinigus. Per tų metų rinkimus jis nediskutavo, bet visuomet puolė ir niekino visus oponentus, juos kaltindamas pasakiškais įvaizdžiais – kaip antai, kad Cruz‘o (dabar jo gynėjo) tėvas buvo sąmoksle nužudyti Kennedy, kad H. Clintonienė, prisidengus viešų restoranų (kurių jinai išvis neturėjo) prekyba, pardavinėjo pedofilams vaikus, ir daugybe kitų melagingų pasakų, ir visą laiką, tokiu būdu, apeliavo į baltus, baugindamas juos kitaspalvių antplūdžiu – grynas rasizmas; o Amerikos konservatoriai, įskaitant ir taip vadinamus evangelistus ir fundamentalistus, yra tiesiog įnirtę rasistai.

Po 2016-tų metų rinkimų, visi buvę valstybės aukščiausio rango tarnautojai, kaip FBI direktorius, prisiekė būti lojalūs Konstitucijai, gavo reikalavimą iš Trump‘o patapti lojaliems jam. Kada tas pats FBI direktorius suprato, kad reikia peržiūrėti, kas dalyvavo Kremliaus įsikišime į rinkimus, Trump‘as jį atstatydino ir paskyrė kitą jam, o ne Konstitucijai, lojalų tarnautoją. Taip pat su kitais žvalgybos komandų direktoriais, kurie puikiai matė, kam Trump‘as tarnauja; jie buvo atstatydinti ir net Trump‘o iškeikti, kad jie yra bendruomenės padugnės, neišmanėliai ir gal net išdavikai. Taip tęsėsi jo kuriamos melagingos pasakos  net iki tokio juokingo taško, kad po rinkimų jis pareiškė, kad buvo penki milijonai nelegalių balsuotojų; nors jis laimėjo rinkimus pagal tą keistą kiekvienos valstijos nuostatą, turinčią jos kiekį balsų (pagal skaičių piliečių – Kalifornija turi gal 45 balsus, Mičiganas – gal 25 ir t.t.), tai suskaičiavus tiesiog visų valstijų balsuotojų skaičių, pastarieji gali būti daug daugiau, bet nulemti tų valstijų balsais. Taigi, nors Trumpa‘s laimėjo valstijų skaičius, Clintonienė laimėjo daugumą (penkiais milijonais) balsuotojų. Tai Trump‘as nepriima, kad jį žmonės mažiau myli negu jo oponentę, todėl tie penki milijonai turi būti nelegalūs. Paklaustas, ar jis turi kokius įrodymus, jo atsakymas – taip, turiu ir aš jums juos greitai pristatysiu – aišku iki šiol dar nepristatė. Bet jo pasekėjai tiki, kad jis yra teisus ir, kad nepaisant jo melagingų pasakų, tie pasekėjai niekada jo nepaneigs. Jis net gyrėsi, kad jam nebaisu nušauti žmogų viešai viduryje gatvės, nes jo pasekėjai vistiek už jį balsuos. Iš principo, ką jis besakys, jo Fox news, grynai nacių televizijos kanalas, jį gins, ir esant pertekliui faktų, kad jis meluoja, to kanalo „žurnalistai“ tuojau sukurs pasakiškus sąmokslus įrodyti, kad tie faktai yra „klastingos naujienos“, sukurtos paneigti Trump‘o tiesas. Jis yra neklystantis genijus ir, todėl net ta pandemija buvo sukurta Obamos, kuris papirko Kiniečių laboratoriją skleisti tą virusą, kad pažeistų visus Trump‘o istoriškai nepalyginamus nuopelnus. Baltieji Rūmai patapo jo šeimos prekybos centras, kur yra reklamuojamos jo dukros Kinijoje pagamintos prekės, kur jo žentas, kaip aukščiausias patarėjas, gali prieiti prie valstybinių saugumo dokumentų, nors jam reikėjo praeiti egzaminus, ar jis gali būti saugumui patikimas. Po trijų neišlaikytų egzaminų, jis vis tiek turi visą priėjimą ir pardavinėja dokumentus – tokiems, kaip Saudo Arabijos klientams. Net būtų juokinga, kada konservuotų pupų meksikietis prekybininkas pareiškė, kad jis remia Trump‘ą, taip pat gavo Trump‘o padėką: Trump‘as ir jo dukra tiesiog Baltuose rūmuose reklamavo tas pupas.

Nors jis visuomet mojuoja patrioto vėliava, Vietnamo karo metu, kaip ir kiti jauni vyrai, buvo pašauktas į kariuomenę. Būdamas didžiausias bailys, papirko daktarą ir gavo paliudijimą, kad jam blogai su koja ir negali tarnauti. Kitaip tariant, kada valstybė kvietė atlikti patriotišką pareigą, jis atsisakė. Kadangi jis yra tikras rasistas ir nacis, jis kartais lyginamas su Hitleriu, nes ir jo pasekėjai vaikšto su nacių svastikomis nudažytomis ant jų krūtinių. Bet buvo daug ironiškų pastebėjimų, kad Hitleris buvo vienu, svarbiu atveju, geresnis; kada Pirmo karo metu, Hitleris buvo tikras patriotas, nes įstojo į Vokietijos kariuomenę, o Trump‘as, kaip nuduodantis patriotas, penkis kartus išsisuko iš patriotinės tarnystės. Todėl jis tiek daug kartų yra užpuolęs garbingus karius, juos iškeikęs, pavadinęs išdavikais (John McCain) ir apspjaudęs Gynybos visą štabą, kaip nemokšas. Ir visa tai eina per Fox News kanalą, kur visi Trump‘o gerbėjai gauna „žinias“. Jie kitų kanalų nežiūri, nes jų „vadas“ tuos kanalus ir visas kitas žiniasklaidas pavadino „liaudies priešais“ (lygiai, kaip Stalinas ir Hitleris). Todėl jo pasekėjai tiki į tas melagingas sąmokslų pasakas ir buriasi (net su įtakingiausių krikščionių pastorių patvirtinimu), kad laisvos spaudos žurnalistus ir juos skaitančius piliečius reikia išžudyti, ir teturėti vienintelę partiją su Trump‘u, kaip vadu.

Viena svarbi tokių žmonių, kaip Trump‘as, yda yra užpulti kitus ir niekada neprisiimti jokios atsakomybės. Kada pasirodė ta kvaraba, ir jis nutarė, kad tai gali pakenkti jo valdybai, jo propaganda tuojau pradėjo teigti, kad čia nieko ypatingo, kad tai tik sloga ir gal bronchitas, o be to, jei ir yra kokia svarbi nauja bacila, tai ne jo, bet Kinijos atsakomybė. Kada mokslininkai pradėjo priešintis, Baltuose rūmuose dingo mokslininkai. Kadangi jis išvis nesirūpino piliečių apsauga, nors vis šūkavo, kad „mes sukūrėme puikią apsaugą“, nes tai apsaugai vadovauja jo žentas (neturintis jokios nuomonės apie mediciną), o kai daktarai ir tyrinėtojai pareiškė, kad ta „kvaraba“ plečiasi, Trump‘o atsakas per Fox kanalą, kad visa tai yra radikalių liberalų suklastotos naujienos. Kada pagaliau tikri mokslininkai įrodė publikai reikiamybę nešioti maskes ir laikytis vienas nuo kito atokiai, Trump‘as pareiškė, kad tie, kurie maskes nešioja, tai daro tyčia jį užpykdyti. Jei dėl apsaugos sau ir kitiems, aš einu į parduotuvę su maske, tai reiškia aš tyčia noriu užpykdyti poną Trump‘ą. Tai milijonai jo pasekėjų nenešiojo ir nenešioja maskių – kaip ir jis, ir visi jų vieši susitikimai yra be maskių. Todėl Amerikoje randasi didžiausias skaičius užkrėstų ir mirusių. Juk tik prieš jo nutarimą, Sausio mėnesio 6-tą užsiundyti savo pasekėjus – tikrus kriminalus – užpulti Kongreso rūmus, ir kada ta pandemija įsisiautėjo iki siaubingo laipsnio, Trump‘as pareiškė, kad tokie pranešimai yra „suklastotos naujienos“, ir net jo pasekėjai, pasislėpę Kongreso rūmuose su kitais, nešiojančiais pagal taisykles maskes, atsisakė jas dėvėti. Ir štai pasekmės – milijonai tyčia nenešioja maskių ir skleidžia tą virusa – dėka jų vado.

Ir štai priėjome liepto galą, kur jo verkšlenimai apie „pavogtus rinkimus“ buvo tikrovė jo pasekėjams ir, kada jis pranešė, kad Sausio 6-tą, kai bus tik simboliškas rinkimų patvirtinimas, jie visi susirinktų į Wašingtoną ir „pasiaustų“. Ir nepaisant keletą kartų peržiūrėtų rinkimų duomenų, ir po patraukimo į teismus dėl tų duomenų, nieko nerado, nebuvo jokio sąmokslo, bet vis tiek tą dieną jis dar kartą verkšleno, kad mes laimėjome didžiausiu tvanu ir vis tiek mūsų oponentai pavogė mūsų pergalę – reiškia jo pasekėjų pergalę. Ir štai, jo pasekėjai, įsitikinę, kad visos jo karjeros melagingos pasakos yra tiesa, susirinko į Wašingtoną, kur Trump‘as, jo advokatas Džiuliani ir jo sūnus, pareikalavo, kad jų pasekėjai užpultų Kongreso-senato rūmus ir neleistų priimti valstijų balsus, kurie buvo už Beideną. Ir pasirodė tikra Baltųjų konservatorių vėliava. Mes neįveiksime ir pareikalausime, bet įsilaušime, išdraskysime, žudysime žmones (penki buvo nužudyti) ir, jei sugausime vice prezidentą, kurio pareiga buvo simboliškai patvirtinti rinkimų duomenis, tai jį pakarsime. Lauke buvo pastatytos jam kartuvės. Ir tą visą kriminalizmą Trump‘as žiūrėjo per televizorių, labai džiaugėsi tuo įvykiu ir niurnėjo, kodėl jo Baltųjų rūmų tarnautojai nesidžiaugia. Po sudaužymo, vagysčių ir žudynių tuose rūmuose, Trump‘as pareiškė, kad aš tuos „patriotus myliu; jie yra ypatingi žmonės“. Vienu žodžiu, jam nei moralė, sąžinė, nei įstatymai ir net Konstitucija negalioja. Jis nėra pasiekęs suaugusio ir atsakomingo žmogaus lygio. Kaip vienas darbininkas, Trump‘o gerbėjas, netekęs kantrybės, Bostone viešai pareiškė: Po velnių, nustok verkšlenęs ir nors kartą nulipk nuo tos savo golfo aikštės. Žiūrėsime, kas bus toliau – apie tai parašysiu.

Negalvokite, kad aš šį tekstą parašiau lyg būčiau ideologiškas liberalas. Per dešimtmečius visada balsavau ne už kokios partijos kandidatą, bet už žmogų – visuomet gerai susipažinęs su kiekvieno kandidato kvalifikacijomis ir karjera.

Algis Mickūnas, 2021 m. sausio 15 d.

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code