Konferencija „Politiškumas, ideologija ir žodžio laisvė filosofiniu, sociologiniu ir komunikaciniu požiūriu“

Žodžio laisvė reiškiant savo nuomonę pripažįstama pagrindine žmogaus teise Jungtinių Tautų organizacijoje. Kita vertus, tai neatsiejama nuo pareigų ir atsakomybės tiek kitam žmogui, tiek visuomenei. Žodžio laisvė neturi būti naudojama neapykantai ar net karui kurstyti rasistiniais, nacionalistiniais ar homofobiniais išpuoliais. Balansuojant tarp šių pakraščių iškyla ultrakairiosios arba ultradešiniosios ideologijos, kurios, liudijančios politinę įvairovę demokratinėje visuomenėje, dreifuoja link pliuralizmo ir cenzūros deficito, kuris galiausiai palaidoja pačią demokratiją. Tai rodo autokratinių tendencijų iškilimas kai kuriose Vakarų šalyse, koncentruojant žiniasklaidą vienos ideologijos rankose. Demokratija apeliuoja į visuotines žmogaus teises, įskaitant žodžio laisvę. Kita vertus, demokratinių laisvių rezultatas yra post truth (posttiesos) situacija, kai nebeegzistuoja pagrindinės žmogaus teisės ar laisvės, o vietoj jų toleruojamos įvairios pažiūros, įskaitant agresyvias ir manipuliacines.

Kokios yra žodžio ir saviraiškos laisvės ribos? Kodėl etikos ir moralės principais pagrįsta žodžio laisvė sukelia konfliktus ir susidūrimus? Ar žodžio laisvė žiniasklaidoje užtikrina nuomonių įvairovę ar, atvirkščiai, lemia jų vienodumą ir klišinį mąstymą? Jei pastarasis asocijuojasi su neekologiškomis tuščiomis kalbomis be turinio, kokios yra ekologinės žodžio ir saviraiškos laisvės ribos? Kiek ir kaip turi būti ribojama žodžio laisvė švietime, kuris yra susijęs su disciplinos diegimu? Kaip saviraiškos laisvė gali būti suderinta su kitomis pagrindinėmis žmogaus teisėmis, tokiomis kaip pagarba kitam ir pagarba visuomenės interesams? Kokios etinės ir ekologinės žodžio laisvės ribos?

Rengėjai
Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir kultūros studijų katedra, Lietuvos socialinių mokslų centras.
Organizatoriai
Pirmininkas T. Kačerauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
Nariai: A. V. Matulionis (Lietuvos mokslų akademija), S. Mikulionienė (Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas), V. Valatka (Vilniaus Gedimino technikos universitetas). A. Bagdonavičienė (Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius).

Konferencija vyko 2022 vasario 3 dieną.

PROGRAMA

Įvadinės kalbos

POSTTIESA, HIPERTIKROVĖ IR ŽODŽIO LAISVĖ
Moderuoja Tomas Kačerauskas

Arvydas Matulionis (LMA) | Posttiesa pagrįsta politika

Alvydas Jokubaitis (VU) | Mokslinis politikos žudymas

Tomas Sodeika (VU), | Žodžio laisvė posttiesos epochoje

Edvardas Šidlauskas (Nepriklausomas tyrėjas) | Visuomenės sutartis hipertikrovės sąlygomis

POLITIKA DEMOKRATIJOS SĄLYGOMIS
Moderuoja Alvydas Noreika

Tomas Kačerauskas (VILNIUS TECH) | Ar suderinamas politinis korektiškumas su žodžio laisve?

Nida Vasiliauskaitė (VILNIUS TECH) | Demokratijos pabaiga: nebe klaustukas, taškas

Viktorija Žilinskaitė-Vytė, Sandra Mockutė-Cicėnė (VILNIUS TECH, VDA) | Tapatumo politika: regioninio tapatumo kodai mados komunikacijoje

Lina Vidauskyte (LKA) | Sofistika, logologija ir politiškumas

Žilvinas Svigaris (VU) | Išeitis iš neoliberalios demokratijos krizės:
nuo biopolitikos prie save kuriančios visuomenės

MEDIJOS IR KONTROLĖ
Moderuoja Vytis Valatka

Vytautas Rubavičius (LKTI) | Medijų antropoceno iššūkiai demokratijai

Alvydas Noreika (VILNIUS TECH) | Medijos ir cenzūra

Dalia Marija Stančienė (KU) | Gilles’is Deleuze’as apie kontroliuojamos visuomenės kalbą

UGDYMAS, TECHNIKA IR TEISĖS
Moderuoja Viktorija Žilinskaitė-Vytė

Vaida Asakavičiūtė, Ilona Valantinaitė, Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė (VILNIUS TECH) |
Diskusijų erdvė ir vaidmuo universitetinėse studijose

Tautvydas Vėželis (VILNIUS TECH) | Filosofas ir konformistinės kalbos
režimas: žodžio laisvės galimybės šiuolaikiniame pasaulyje

Vytis Valatka (VILNIUS TECH) | Antroji scholastika: tautų ir valstybių teisės žvelgiant iš kultūrinės civilizacinės perspektyvos

LAISVĖS KOMUNIKACIJOS TERPĖJE
Moderuoja Lina Vidauskytė

Gintautas Mažeikis (VDU) | Politinio simbolinio lauko formacijos ir jų kaita

Arūnas Augustinaitis (KSU) | Komunikacija kaip ideologija, visuomenės tvarka ir ateities galimybė

Gintautas Vyšniauskas (KU) | Kolektyvinė psichozė kaip totalitarizmo terpė


Algis Mickūnas (Ohajo universitetas, JAV) | Reikšmė „laisvės“ komunikacijoje

Baigiamosios replikos

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code