Konferencija „DABARTINĖ ESTETIKA IR MENO FILOSOFIJA: TARP TRADICIJOS IR INOVACIJŲ“

14223111075_d6e2f2c65a_z

2016 m. birželio 11 d. rengia penkioliktą respublikinę estetikos ir meno filosofijos ciklo konferenciją „DABARTINĖ ESTETIKA IR MENO FILOSOFIJA: TARP TRADICIJOS IR INOVACIJŲ”, kuri vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute, Saltoniškių g. 58, Vilnius.

Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas – prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
Nariai: dr. Nida Gaidauskienė, dr. Žilvinė Gaižutytė , dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronislovas Kuzmickas, dr. Rasius Makselis, prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, prof. habil. dr. Juozas Mureika, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Ţukauskienė.

Konferencijoje numatomos šios sesijos:
1. Teorinės ir metodologinės slinktys dabartinėje estetikoje, meno filosofijoje ir menotyroje;
2. Komparatyvistinės estetikos ir meno filosofijos metodologiniai virsmai Indijoje, Kinijoje, Japonijoje, islamo pasaulyje, Lotynų Amerikoje, subsacharinėje Afrikoje ir kituose kraštuose;
3. Estetikos ir meno filosofijos transformacijos postmodernioje kultūroje;
4. Šiuolaikinė vaizdo kultūra ir kūrybinės industrijos: technologijų ir medijų poveikis;
5. Meno rinka: muziejininkystė, kuratorystė, mecenavimas, kolekcionavimas;
6. Meno politika ir dabartinis Lietuvos menas.

P R O G R A M A
2016 m. birželio 11 d. (šeštadienis)
Rytinis posėdis. I sesija. Moderuoja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, dr. Vytautas Rubavičius
10:00-10:20 Vytautas Rubavičius. „Meno suvokėjas“ atminties industrijų terpėje
10:20-10:40 Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė. Įkūnyta atmintis: nuo socialinių iki estetinių ir meninių praktikų
10:40-11:00 Loreta Poškaitė. Žmogaus kūno estetika ir „antiestetika“ pomaoistiniame kinų mene
11:00-11:20 Antanas Andrijauskas. Dabartinės meno psichologijos santykiai su giminiškais mokslais
11:20-11:40 Andrius Tamoševičius. Estetinė patirtis kaip alternatyvaus bendruomeniškumo sąlyga
11:40-12:00 Diskusijos
12.00-12:20 Kavos pertrauka
II sesija. Moderuoja dr. Loreta Poškaitė, dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė
12.20-12:40 Rasius Makselis. Žiūros laikiškumo problema Plotino estetikoje
12.40-13:00 Vaida Asakavičiūtė. Meninio pažinimo interpretacijos Bergsono „gyvenimo filosofijoje
13.00-13:20 Tautvydas Vėželis. Paulio Klee kūryba vėlyvosiose Heideggerio refleksijose
13.20-13:40 Žilvinas Vareikis. Vokiečių „tarpkultūrinės filosofijos“ šalininkų įnašas į estetiką ir meno filosofiją
13.40-14:00 Tadas Čapanauskas. W. Benjamino meno kūrinio teorija D. Ihde technikos filosofijos kontekste
14:00-14:20 Diskusijos
14:20-15:00 PIETŲ PERTRAUKA
Popietinis posėdis. III sesija. Moderuoja dr. Rasius Makselis, dr. Vaida Asakavičiūtė
15:00-15:20 Andrius Kulikauskas. Matematikos grožis žadina vaizduotę
15:20-15:40 Saulius Kanišauskas. Ar turi vabzdžiai estetinę pajautą, arba apie estetologijos ir sinergetikos galimas
sąsajas
15:40-16:00 Justas Dalinkevičius. Blake ir Kierkegaardo „nerimo“ kategorijos estetinės konotacijos
16:00-16:20 Lina Klusaitė. Patyrimo estetika ir technologijos šiuolaikiniame teatre: fenomenologinis požiūris
16:20-16:40 Kristina Civinskienė. Lietuvos dailės kūrinių kolekcionavimo ypatumai sovietmečiu
16:40-17:20 Diskusijos

2016 m. birželio 12 d. (sekmadienis)
Rytinis posėdis. IV sesija. Moderuoja dr. Jūratė Landsbergytė, dr. Agnieška Juzefovič
10.20-10:40 Jūratė Landsbergytė. Ribines situacijos muzikos estetika: žvilgsnis į Mykolo Natalevičiaus kūrybą
10.40-11:00 Vygintas Orlovas. Meninio tyrimo aspektai garsovaizdžio studijose: lyginamoji atvejų analizė
11.00-11:20 Gilija Žukauskienė. Socialinis aspektas estetikoje. Šokis
11.20-11:40 Agnieška Juzefovič. Tradicijos ir inovacijos pramogų industrijoje: argentinietiško tango pavyzdžio
estetinė analizė
11.40-12:00 Antanas Stančus. Vandens estetikos virsmai Rytų kraštovaizdžio (Indija, Kinija, Japonija)
architektūroje
12:00-12:20 Diskusijos
12.20-12:40 Kavos pertrauka
V sesija. Moderuoja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Algimantas Litvinas
12:40-13:00 Algimantas Litvinas. Ar Al-Gazalio pažiūros į meną liberalesnės / tolerantiškesnės už ajatolos
Chomeini?
13:00-13:20 Tadas Snuviškis. Visumos estetika: vaizduotės sampratos ir jos reikšmė klasikinėje indų filosofijoje
13:20-13:40 Ernesta Pauplienė. Asimetrijos ir atsitiktinumo estetikos sklaida tradiciniame japonų arbatos dubenėlyje
13:40-14:00 Justė Kalnietytė. Tuštumos estetika ir objekto transformacija erdvėje
14:00-14:20 Greta Suraučiūtė. Spalvos, tonalumo ir perspektyvos problemos Song ir Yuan epochų kinų peizažo
tapyboje
14:20-14:40 Diskusijos

Konferencijos koordinatorė Karolina Kaniušėnaitė,
Kontaktai : +370 693 55914 el. paštas: kkaniusenaite@gmail.com

Iliustracija: Sunnyvaledave / flickr

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code