Konferencija „KULTŪRA, VARTOJIMAS IR KŪRYBOS EKONOMIKA“ (VIDEO)

Mokslinė konferencija: „Kultūra, vartojimas ir kūrybos ekonomika: filosofiniai, sociologiniai ir komunikaciniai aspektai“.

Rengėjai: Lietuvos mokslų akademijos Socialinių ir humanitarinių mokslų skyrius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir kultūros studijų katedra, Lietuvos socialinių mokslų centras, renginio pristatymas facebook platformoje.

Organizatoriai: A. V. Matulionis (Lietuvos mokslų akademija), M. Taljūnaitė (Lietuvos socialinių mokslų c entras), T. Kačerauskas, V. Valatka, T. Vėželis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), A. Bagdonavičienė (LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius).

Rėmėjas: Erasmus+ KA2 project “CSB Cultural Studies in Business”, 2018-1-IT02-KA203-048091.

Konferencija – projekto „Kultūros studijos versle“ (CSB Cultural Studies in Business) renginys.

PROGRAMA

09.00–09:10 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS / OPENING OF THE CONFERENCE KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS: ŠIANDIENA IR ATEITIS / CREATIVE INDUSTRIES: PRESENT AND FUTURE
Moderuoja Tomas Kačerauskas

09:10–09:30 Arvydas Virgilijus Matulionis (LSTC, LMA) | Ar artėja vartotojiškos visuomenės saulėlydis? (Is the consumerist society on the verge of collapse?)

09:30–09:50 Lina Vidauskytė (VU) | Detektyvinis romanas kaip kultūros industrijos reiškinys (Detective Novel as a Phenomenon of the Cultural Industry)

09:50–10:10 Rasa Bartkutė (KK) | Socialinės partnerystės Kūrybiniuose klasteriuose vystymas: VŠĮ „Kaunas 2022“ atvejo analizė (Development of social partnership in creative clusters – the case of public enterprise „Kaunas 2022“)

10:10–10:30 Linas Kontrimas (VDU) | Politika ir kultūra: kaip viena minta kita (Politics and Culture: How One Feeds The Other)

10:30–10:50 Diskusija

KULTŪRA IR EKONOMIKA / CULTURE AND ECONOMICS
Moderuoja Vytis Valatka

10:50–11:10 Gintautas Vyšniauskas (KU) | Vartojimo ir kultūros dialektika (The Dialectics of Culture and Consumption)

11:10–11:30 Naglis Kardelis (VU) | Vertybė, vertė, vartojimas: filosofiniai kultūros ir ekonomikos sąsajų aspektai (Value, Worth, and Consumption: On the Philosophical Aspects of Connections Between Culture and Economy)

11:30–11:50 Tomas Kačerauskas (VGTU) | Kūrybingumo ir ekonominės tvaros prieštaros (Contradictions between creativity and economic sustainability)

11:50–12:10 Tomas Sodeika (VU) | Kapitalizmas, racionalumas, sekuliarizacija: žvilgsnis į Max’ą Weber’į iš postsekuliarios perspektyvos (Capitalism, rationality, secularisation: a glance on Max Weber from the post-secular perspective)

12:10–13.10 Pietų pertrauka

MEDIJOS IR ŽMOGIŠKASIS PASAULIS / MEDIA AND HUMAN WORLD
Moderuoja Alvydas Noreika

13:10–13:30 Vytautas Rubavičius (LKTI) | Medijų Antropoceno iššūkiai filosofijai (Media Anthropocene’s Challenges to Philosophy)

13:30–13:50 Viktorija Žilinskaitė-Vytė, Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Ilona Valantinaitė, Vida Navickienė (VGTU) | Karantininiai privatumo–viešumo ribų peržengimai: „Sony Walkman“ istorijos tęsinys (Quarantgressions of frontiers of public and private: progeny of the Sony Walkman)

13:50–14:10 Tomas Kavaliauskas (VDU) | Vartojimo kultūra karantino sąlygomis (Culture of Consumption under Conditions of Pandemic Coronavirus)

14:10–14:30 Kavos pertrauka
VERTYBINIAI KULTŪROS EKONOMIKOS PARADOKSAI / VALUE PARADOXES OF ECONOMICS OF CULTURE
Moderuoja Tautvydas Vėželis

14:30–14:50 Algis Mickūnas (Ohajo universitetas) | Priežasties magija (The Magic of Reason)

14:50–15:10 Nida Vasiliauskaitė (VGTU) | „Kūrybos visuomenė“ VS Gilles’is Deleuze’as („Creative society“ VS Gilles Deleuze)

15:10–15:30 Dalia Marija Stančienė (KU) | Virtualios kultūros vartojimas, vertybinės orientacijos ir etinės dilemos (The Consumption of Virtual Culture, Value-orientations and Ethical Perplexities)

15:30–15:50 LIETUVOS KOMUNIKACIJOS DRAUGIJOS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS / THE ANNUAL MEETING OF LITHUANIAN COMMUNICATION SOCIETY

15:50 BAIGIAMASIS ŽODIS / CLOSING OF THE CONFERENCE

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code