Mokslinė konferencija „Simbolis Lietuvos kultūroje“

simbolis

Kviečiame dalyvauti Lietuvos kultūros tyrimų instituto organizuojamoje ir š. m. spalio 26–27 d. vyksiančioje (LKTI, Saltoniškių g. 58, Vilnius) tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Simbolis Lietuvos kultūroje“. Dalyvaus pranešėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Rusijos, Čekijos.

Konferencijos organizavimo komitetas:
prof. habil. dr. A. Andrijauskas, doc. dr. Kardelis, mokslinė sekretorė S. Kuliešienė, doc. dr. D. Viliūnas, dr. E. Usačiovaitė, dr. M. Bumblauskas

PROGRAMA (PDF)

Spalio 26 d., pirmadienis

Pradžia: 9.00 val.
Plenarinis posėdis:

 • Doc. dr. Stanislovas Juknevičius (Lietuvos kultūros tyrimų
  institutas)
  Kolektyvinė lietuvių pasąmonė: simboliai ir archetipai
 • Prof. dr. Vladimir Kulakov (Rusijos MA Archeologijos
  institutas)
  Kaupo segių simbolika
 • Habil. dr. doc. Ilja Lemeškin (Prahos Karolio universitetas)
  Simbolių kaita. Baltų-slavų siužetų (Svjatogoras,
  Potykas) ir kalbos gretybės
 • Doc. dr. Romas Batūra (Vilnius)
  Lietuvos laisvės kovų simbolika – istorijos ir kultūros
  paminklai

Kavos pertrauka 10.20–10.40 val.

 • Prof. habil. dr. Janina Kursytė (Latvijos universitetas)
  Prof. habil dr. Juris Urtanas (Latvijos Kultūros akademija)
  Upės Svētupe Vidžemėje simbolika
 • Doc. dr. Eglė Patiejūnienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos
  institutas)
  Strėlės simbolis ir jo interpretacija barokinėje Lietuvos
  literatūroje
 • Doc. dr. Dalius Viliūnas (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  Protas, Prigimtis, Pažanga: žodžiai talismanai
  Apšvietos epochos Lietuvoje
 • Prof. dr. Jonas Mardosa (Lietuvos edukologijos universitetas)
  Pietryčių Lietuvos lenkų etnokonfesiniai simboliai
  XX a. II pusė – XXI a. pradžia

Pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

I SESIJA:

 • Egidijus Miltakis (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  Lietuvio/žemaičio įvaizdis Simono Grunau kronikoje
  (XVI a.)
 • Dr. Mindaugas Šinkūnas (Lietuvių kalbos institutas)
  Priebalsio /j/ ir dvibalsių rašybos skirtumai LDK katalikų
  ir evangelikų reformatų lietuviškuose raštuose
 • Virginijus Jocys (Etninės kultūros globos taryba)
  Sodas, medis, baublys – kasdienybė ir simbolika
 • Prof. dr. Rimantas Balsys (Klaipėdos universitetas)
  Lietuvių ir prūsų religiniai draudimai

Kavos pertrauka 14.20–14.40 val.

 • Dr. Mangirdas Bumblauskas (Lietuvos kultūros tyrimų
  institutas)
  Papročių simbolika Petro Repšio freskoje „Metų laikai“
 • Rima Palijanskaitė (Vydūno draugija)
  Kalno ir slėnio simboliai grožinėje Vydūno kūryboje
 • Dr. Daiva Tamošaitytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  Kanklių simbolinė prasmė
  Kavos pertrauka 15.40–16.00 val.
 • Dr. Skaidrė Urbonienė (Vilnius)
  Kryždirbystės simbolika sovietmečiu
 • Doc. dr. Basia Nikiforova (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  Sakralinių ir profaniškų ribų ambivalentiškumas
  ir paslankumas: fenomenologinis požiūris į Vilnių
 • Diskusijos

Spalio 27 d., antradienis

Pradžia: 9.00 val.
II SESIJA:

 • Doc. dr. Naglis Kardelis (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  Skirtumų tarp ženklo ir simbolio analizė
 • Doc. dr. Vadim Šadyra (Baltarusijos MA Istorijos institutas)
  Dauguvos ir Dniepro tarpupio senųjų baltų artefaktų
  ornamentai
 • Dr. Edvard Zaikovski (Minskas)
  Anties formos kabučių paplitimas ir simbolika
 • Prof. habil. dr. Algirdas Girininkas (Klaipėdos
  universitetas)
  Gyvybės ir mirties simboliai neolite Lietuvos teritorijoje

Kavos pertrauka 10.20–10.40 val.

 • Giedrė Bufienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
  Akmuo rankoj: simbolinė agresyvumo raiška
  lietuvių patarlėse (etinis aspektas)
 • Dr. Jūratė Landsbergytė-Becher (Lietuvos kultūros tyrimų
  institutas)
  Baltiškoji savastis ir jos simboliai dabartinėje vargonų
  muzikoje
 • Doc. dr. Helmutas Šabasevičius (Lietuvos kultūros tyrimų
  institutas)
  Simbolizmas ir Lietuvos teatras: Maurice’o Maeterlinco
  atvejis
 • Dr. Birutė Gudelienė (Lietuvių kalbos institutas)
  Kalbiniai ženklai ir simboliai Loretos Zdanavičienės
  tapyboje

Pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

 • Dr. Aurelija Mykolaitytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  Simbolinis Aldonos Gustas kraštovaizdis
  poezijoje ir tapyboje
 • Doc. dr. Dalia Jakaitė (Šiaulių universitetas)
  Paulio Ricoeuro blogio simbolika ir lietuvių literatūra:
  Icchoko Mero ir Leonardo Gutausko romanai
 • Dr. Elvyra Usačiovaitė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  Senoji kosmogonija lietuvių literatūroje
 • Dr. Giedrė Barkauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas)
  Aikštės brėžinių simbolika Dainų švenčių
  Šokių dienos renginiuose
 • Diskusijos

Kultūrinė programa: 15 val. popietė muziejuje

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code