Nacionalinė konferencija „ĮVAIZDŽIŲ GALIA“

Davide Ragusa / Unsplash

Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius
2019 m.  lapkričio 29 d.rengia konferenciją

ĮVAIZDŽIŲ GALIA

Konferencija skirta aptarti kultūrinius, socialinius ir ideologinius įvaizdžių vaidmenis. Įvaizdžiai pasižymi ypatinga komunikacine energija, skatinančia kultūrinių reikšmių ir socialinio gyvenimo apytaką. Vieni teigia, kad gyvename įvaizdžių tironijos laikais, kiti – išgyvename reprezentacijų krizę. Todėl siekiama analizuoti, kaip įvaizdžiai funkcionuoja kultūroje ir tarpkultūrinėje komunikacijoje? Kaip formuojasi reprezentacijų sistemos, kuriančios įsivaizdavimus ir įsitikinimus, tampančius diskursu? Kaip kultūros lauke sąveikauja patirties vaizdiniai ir įvaizdžiai? Ir kaip mes tampame jų vartotojais? Šie diskusiniai klausimai kyla tiek tyrinėjant praeities epochų profilį, tiek dabarties kultūrą.

Konferencijoje siekiama sutelkti įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų sričių atstovus visapusiškiau apmąstyti įvaizdžio fenomeną: kaip formuojami ir kaip materializuojami įvaizdžiai, kurdami regimas ir neregimas sociokultūrinio gyvenimo formas? Kaip jie veikia subjekto troškimus, kolektyvinę atmintį, vaizduotę ir tikrovės suvokimą? Kaip įvaizdžiai dalyvauja institucinėse kovose, įgyja politinių galių ir veikia kaip galios instrumentai? Kaip vaizdinės industrijos smelkiasi į kultūros ir meno lauką? Kokių sulaukia kritinių rezonansų meninėje praktikoje? Konferencijos dalyviai kviečiami aptarti teorines įvaizdžio tyrimo prieigas, įvaizdžių kūrimo ir funkcionavimo formas bei atskirų atvejų analizes.

Siūlomos pranešimų temos:

  • Teoriniai įvaizdžių tyrimo klausimai ir metodologinės prieigos;
  • Istoriniai, sociopolitiniai ir kultūriniai įvaizdžių susiformavimo aspektai;
  • Prasminių įvaizdžių kūrimas ir vaizdiniai, atliepiantys kultūrinės vaizduotės poreikius;
  • Įvaizdžių refleksija istorinio ir gyvenamojo laiko literatūroje bei mene;
  • Idealizuotų įvaizdžių ir stereotipų raiška kultūroje, tarpkultūrinėje komunikacijoje ir socialinėse medijose;
  • Kintantys įvaizdžių kūrimo būdai ir žiūrėjimo praktikos;
  • Vizualumo, performatyvumo ir vaizdų industrijos plėtra bei stiprėjančios matomumo galios.

Už renginį atsakingos: doc. dr. Odeta Žukauskienė ir doc. dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė. Pranešimų temas ir tezes (iki 300 ž.) prašome siųsti iki lapkričio 15 d. el. pašto adresais: odeta.zukauskiene@gmail.com, zilvine@gmail.com.
Konferencija vyks LKTI (Saltoniškių g. 58, Vilnius).

PROGRAMA

Teoriniai įvaizdžių tyrimo klausimai ir metodologinės prieigos
Moderuoja Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

9:30 – 9:50 Odeta Žukauskienė (LKTI) Įvaizdžių kultūros ontogenezė
9:50 – 10:10 Vytautas Rubavičius (LKTI) Postmodernusis vaizdinės sąmonės užvaldymas
10:10 – 10:30 Antanas Andrijauskas (LKTI) Vaizduotės erdvės ir ribos meninės kūrybos procesų psichologijoje
10:30 – 10:50 Tomas Sodeika, Lina Vidauskytė (VU) Teoretiko įvaizdis ir anekdotas kaip teorinis įrankis
10:50 – 11:10 Diskusija
11:10 – 11:30 Kavos pertrauka

Įvaizdžių raiška kultūroje, socialinėje erdvėje ir medijose
Moderuoja Vytautas Rubavičius
11:30 – 11:50 Alvydas Noreika (LKTI) V. Kavolis ir H. Marcuse: mitologijos interpretavimo prieštaros
11:50 – 12:10 Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė (LKTI) G. Lipovetsky sumenintų ir estetizuotų įvaizdžių samprata
12:10 – 12:30 Rita Repšienė (LKTI) Šalies įvaizdis, „kultūrinis turizmas“ ir nacionalinės realijos
12:30 – 12:50 Salvijus Kulevičius (VU) Kaip gimsta ir veikia vaizdiniai
12:50 – 13:10 Gražina Rapolienė, Lina Šumskaitė (LSTC) Bevaikystės įvaizdžiai, tikrovė ir socialinis kismas
13:10 – 13:30 Diskusija
13:30 – 14:20 Pietų pertrauka

Įvaizdžių refleksija meno teorijoje ir praktikoje
Moderuoja Odeta Žukauskienė
14:20 – 14:40 Renida Baltrušaitytė (VDU) (Ne)įsivaizduojamo kūno įgyvendinimas mene
14:40 – 15:00 Paulius Petraitis (LKTI) Tinklinė fotografija ir susitraukęs vaizdas: emoji ir meninės strategijos
15:00- 15:20 Aistė Žvinytė (VDA) Vaizdas kaip pathos ir virtualumas: G. DidiHubermano parodos „Sukilimai“ atvejis
15:20 – 15:40 Dalia Aleksandravičiūtė (LKTI) Perspektyva kaip iliuzijos ir įvaizdžio magija: J. Baltrušaičio tyrimai
15:40 -16:00 Diskusija

Dalintis:

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code