Kviečiame studijuoti filosofijos ir etikos pedagogiką Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

Nauja mokomojo dalyko pedagogikos specializacija VDU Švietimo akademijoje: Filosofijos ir etikos pedagogikos specializacija kviečia studijuoti ir tapti filosofijos bei etikos pedagogu.

Šioje programoje savo tikrovės tiesų matymą ir mąstymą dėstys garsūs Lietuvos ir išeivijos filosofai. Fenomenologijos kūrėjo Edmundo Husserlio asistento Eugeno Finko mokinys prof. Algis Mickūnas skaitys paskaitas apie kosminį ugdymą. Prof. Gintautas Mažeikis, svariausias Lietuvos kritinis teoretikas bei geriausias Renesanso ir Naujųjų amžių filosofijos išmanytojas, paskaitose dėstys savo originalias idėjas. Prof. Dalius Jonkus supažindins su fenomenologiniu požiūriu į ugdymą. Antikos specialistė ir Platono vertėja prof. Tatjana Aleknienė dalinsis savo originaliomis antikinės filosofijos įžvalgomis. Paskaitas skaitys ekologinės etikos specialistas Mantas – Antanas Davidavičius. Dėstys ir filosofijos bei literatūros sankirtas meistriškai liudijantys filosofai – Liutauras Degėsys, Tomas Kavaliauskas ir Augustinas Dainys.

Vakarų filosofinėje tradicijoje buvo manoma, kad pagrindinis filosofijos įrankis yra protas ir šiuo protu pažįstamas pasaulis. Tačiau ugdymo kaip pirmosios filosofijos projektas sako, kad nėra tokio proto, kuris būtų duotas savaime. Jis yra ilgalaikio, lėto ir neretai skausmingo ugdymo(si) rezultatas. Šiuo būdu kalbėti apie susiformavusį protą negalime nekalbėdami apie jo ugdymo(si) istoriją, nes būtent ugdymas(is) suformuoja protą ir jis nėra savaiminė ir substancinė duotis.

Kadangi protas, etinės nuostatos, grožio pajauta yra išugdomi kultūriškai formuojant kiekvieno žmogiško organizmo savitumą ir nėra savaiminė tikrovė, kuri būtų duota anapus ugdymo, tai ugdymas tampa pirmąja filosofija ir yra svarbiausia buvimo žmogumi sąlyga. Žmogumi ne gimstama, bet juo tampama ugdantis. Ugdymas(is) prasideda tik ką gimus ir tęsiasi visą žmogaus gyvenimą.

Filosofo pašaukimas yra ugdytojiškas pašaukimas, kreipiant ugdytinių žiūrą nuo nuomonės į tiesą. Išsivadavęs ir pažinęs tiesą, filosofas pasišvenčia pedagogikai – moko jaunuolius matyti ir atpažinti neiškreiptą tikrovę.

Šią situaciją atitinka ir lotyniško žodžio ugdyti – educere – etimologija. Lotyniškas žodis sudarytas iš žodžių ex ir ducere ir lietuviškai reiškia: iš – vesti. Ugdytojas yra vedlys arba vadovas, kuris ugdytinius išveda iš nuomonės į tiesą.

Filosofija nėra įprastinė „duoninė“ specialybė, tačiau be galo vertinga ir visuotinai gerbiama, nes filosofijos kaip mokslų karalienės studijos teikia raktus į Vakarų ir kitų pasaulio kultūrų supratimą. Anot graikų, tik filosofijos studijų dėka žmogus įgyvendina aukščiausią žmoniškumą.

Šios VDU Švietimo akademijoje Filosofijos ir etikos pedagogikos studijos yra ypatingos, nes leidžia laimėti du dalykus: pirma, teikia galimybę studijuoti filosofiją ir etiką kaip pamatinę kultūros plotmę ir, antra, leidžia įgyti „duoninę“ filosofijos ir etikos pedagogo specialybę, kuri suteikia galimybę dirbti mokytoju mokykloje. Šiuo metu Lietuvoje yra didelis filosofijos ir etikos mokytojų poreikis, o ateityje jis dar labiau augs.

Ko reikia stojant:
https://www.vdu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/
Bendrasis priėmimas (LAMA BPO) prasideda 2022.06.01 – 2022.07.25
Motyvacijos vertinimas (registruotis LAMA BPO): 2022.06.13 – 2022.07.23
Universitetinis priėmimas vyksta: 2022.07.01 – 2022.09.01 (į valstybės nefinansuojamas vietas)
Konkursinis balas:
• Pirmasis dalykas (brandos egzamino įvertinimas) – Istorija – 0,4
• Antrasis dalykas (geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos (brandos egzaminas arba metinis pažymys) – 0,2
• Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais (brandos egzaminas arba metinis pažymys) – 0,2
Lietuvių kalbos ir literatūros (brandos egzaminas) – 0,2
Kilus klausimams rašykite: augustinas.dainys@vdu.lt

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code