Kultūrų dialogas: šiuolaikinis tomizmas ir postmoderni visuomenė

akvinietis

 

Tarptautinė konferencija  Klaipėdoje 2016 birželio 30-liepos 01  dienomis – „Kultūrų dialogas: šiuolaikinis tomizmas ir postmoderni visuomenė” / „Dialogue of Cultures: Contemporary Thomism and Postmodern Society”.

Birželio 29 d. trečiadienis

Iki 18:00 Atvykimas
19:00 Vakarienė – susitikimas

Birželio 30 d. ketvirtadienis

Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto-84, Sveikatos fakultetas, 215 auditorija
10:00-11:00 Registracija / Registration
11:00-11:30 Sveikinimai / Conference Addresses
KU prorektorius prof. dr. Kęstutis Dučinskas
KU Filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėja prof. dr. Dalia Marija Stančienė
Katalikiško Jono Pauliaus II universiteto Liubline prof. dr. Zbigniew Pańpuch (Lenkija)

I SESIJA / SESSION I
11:30-13:00
Moderuoja: prof. dr. Dalia Marija Stančienė, prof. dr. Vytis Valatka
Prof. Jūratė Baranova ( Lietuvos edukologijos universitetas)
Alasdair Maclntyre and Thomas Aquines: Ethics in the Society of Incommensuarable Values

Dr. Ernesta Molotokienė (Klaipėdos universitetas)
Tomistinė etika vs. angeletika: dialogo paieška
Thomistic ethics vs. angeletics: the search for dialogue

Dr. Gintautas Vyšniauskas (Klaipėdos universitetas)
Tomo Akviniečio santuokos samprata ir šiuolaikinės santuokos problemos
Thomas Aquinas’s Concept of Marriage and Contemporary Problems of Marriage

13:00-14:00 Pietūs /Lunch

II SESIJA / SESSION II
14:00-15:30
Moderuoja: dr. Ernesta Molotokienė, prof. dr. Gintautas Vyšniauskas
Dr. Tomas Kačerauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
Šv. Tomo Akviniečio idėjų atgarsiai Martino Heideggerio filosofijoje
The resonance of St. Thomas Aquinas’ ideas in philosophy of M. Heidegger.

Dr. Tautvydas Vėželis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
Apriorinės čiabūties egzistencialumo struktūros Martino Heideggerio veikale “Būtis ir laikas”
A priori structures of Dasein ‘s existentiality in Heidegger’s Book „Being and Time“
Tomas Kaulius (Telšių kunigų seminarija)
Edmundo Husserlio ir Tomo Akviniečio filosofijos sąsajos pagal Editą Stein
The Links Between Edmund Husserl and Thomas Aquinas Philosophy according to Edith Stein.
15:30-16:30 Kavos pertrauka. Diskusijos / Coffee Break. Discussions

Liepos 1 d. penktadienis
III SESIJA / SESSION III
11:00-13:30
Moderuoja: prof. dr. Dalia Marija Stančienė, prof. dr. Gintautas Vyšniauskas
Prof. Dr. Zbigniew Pańpuch (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Imigracija – senovinis šiuolaikinės problemos sprendimas
The immigration – the ancient solution of one present problem

Dr. Vytis Valatka (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
Tautų teisės kaip tarpkultūrinio dialogo priemonė antrojoje scholastikoje
Rights of nations as a means of intercultural dialogue in the Second Scholasticism

Mindaugas Kubilius (Vilniaus universitetas)
Tomistinės perspektyvos biznio strategijoje
Thomistic perspectives of business strategy

13:30-14:30 Pietūs
IV SESIJA / SESSION IV
14:30-16:00
Moderuoja: dr. Ernesta Molotokienė, prof. Dr. Vytis Valatka

Prof. dr. Māra Kiope (Latvia University)
Trečiojo intensionalumo problemaTomo Akviniečio veikaluose: proto ir valios vienybės perspektyva kultūrų dialoge.
The problem of the Third intentionality in Thomas Aquinas: unity of mind and will in the perspective of inter cultural dialoge

Dr. Dalia Marija Stančienė (Klaipėdos universitetas)
Tomistinė ontologijos samprata
Thomistic Concept of Ontology

Dr. Andrius Kulikauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
Dievo šokis: naujas Dievo trejybės pristatymas nekrikščionims
God’s Dance: reconceiving the Holy Trinity for Non – Christians

17:00-18:00 Kavos pertrauka. Diskusijos. Konferencijos uždarymas / Coffee Break. Discussions. Closing Conference.

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code