Category: Šopenhaueris, Artūras

0

Norėjimas

Bet koks norėjimas kyla iš poreikio, – vadinasi, iš stokos, vadinasi, iš kančios. Kančią pašalina troškimo patenkinimas. Nepaisant to, vienam patenkintam troškimui tenka mažų mažiausiai dešimt nepatenkintų. Be to, troškimas trunka ilgai, reikalavimai begaliniai,...

0

Genijus

Paprastas žmogus, toji fabrikinė prekė, kurią gamta kasdien gamina tūkstančiais, kaip aš jau sakiau, visiškai nepajėgus bent kiek ilgesniam nesuinteresuotam stebėjimui, kuris ir yra tikroji kontempliacija; jis gali nukreipti savo dėmesį į daiktus tik...

0

Jeigu…

Jeigu troškimas ir norų patenkinimas paeiliui išstumia vienas kitą ne per greitai ir ne per lėtai, tai šitai sumažina jų teikiamą kančią iki minimumo ir lemia laimingiausią gyvenimo eigą. Juk visa kita, ką galima...

0

Pasaulis

Įvairiausiais būdais stengtasi visatos didybę priartinti prie kiekvieno žmogaus suvokimo galios, ir šia dingstimi buvo skatinami dvasią keliantys apmąstymai, pavyzdžiui, apie santykinį žemės, o juo labiau žmogaus mažumą; o po to, kaip kontrastas, buvo...

0

Laikas

Laiką galime palyginti su amžinai besisukančiu ratu: nuolat besileidžianti pusė būtų praeitis, nuolat kylanti pusė būtų ateitis, o nedalomas taškas viršuje, kur praeina liečiamoji, taip įkandin jos nesisuka ir dabartis, – tas objekto, kurio...

0

Savižina

Kadangi visas žmogus yra tik valios pasireiškimas, tai negali būti nieko klaidingesnio kaip, remiantis refleksija, trokšti būti kuo nors kitu, nei esama iš tikrųjų; juk šitaip valia tiesiogiai prieštarauja sau pačiai. Svetimų bruožų ir...

0

Idėja

Idėja – tai dėl mūsų intuityviojo suvokimo laikiškos ir  erdviškos formos įvairovę suskilęs vienys; priešingai, sąvoka – tai vienys, per mūsiškio proto abstrakciją vėl atkurtas iš įvairovės: pastaroji gali būti pavadinta unitas post rem...

0

Pasaulis kaip valia ir vaizdinys

Arthur Schopenhauer „Pasaulis kaip valia ir vaizdinys“ (2012) Leidykla: Margi raštai Vertėjas: A. Šliogeris Vokiečių mąstytojas Arthuras Schopenhaueris (1788 – 1860) unikali figūra visoje Vakarų filosofijoje. Tai, kas yra maksimaliai asmeniška ir – kaip...

0

Charakteris

Kadangi motyvai, nulemiantys charakterio pasireiškimą arba elgseną, veikia charakterį per pažinimą, o pažinimas yra nepastovus, dažnai svyruojantis tarp tiesos ir paklydimo, nors paprastai laikui bėgant vis labiau taisosi, – žinoma, labai nevienodai, – tai...

0

Ašaros

Čia dar tiktų apsvarstyti vieną iš nuostabiausių žmogaus prigimties bruožų – verksmą, kuris, kaip ir juokas, priskirtinas reiškiniams, žmogų skiriantiems nuo gyvulių. Verksmas jokiu būdu nėra tiesioginė skausmo išraiška: juk labai nedaug skausmų sukelia...

Gydymas Šopenhaueriu kitaip 0

Gydymas Šopenhaueriu kitaip

I.Yalom‘as parašė knygą „Gydymas Šopenhaueriu“, o dabar leidykla „Margi raštai“ suteikia Jums unikalią galimybę atlikti terapiją savarankiškai, be tarpininkų. Pamedituoti ir pareflektuoti originalų A. Šopenhauerio tekstą. Filosofinio teksto skaitymas gali padėti geriau pažinti savąjį...

0

Apie kančią

  Juk kaip siaučiančioje jūroje, iš visų pusių nusidriekiančioje į begalybę, kur kyla ir leidžiasi maurojantys vandens kalnai, valtelėje sėdi jūrininkas, pasitikėdamas silpnu laiveliu, taip ir kančių pasaulyje ramiai gyvena pavienis žmogus, remdamasis ir...

0

Pasaulis yra mano vaizdinys

„Pasaulis yra mano vaizdinys“ – štai tiesa, kuri galioja kiekvienai gyvai ir pažįstančiai būtybei, nors tik žmogus gali ją perkelti į reflektuojančąią, abstrahuojančią sąmonę; ir jei jis tai daro iš tikrųjų, tada jam užsimezga...

0

Draugystė

Kaip popieriniai pinigai kursuoja vietoj sidabro, taip vietoj tikros pagarbos ir tikros draugystės gyvenime regi tik išorinį šių vertybių demonstravimą ir pastangas kuo tiksliau parodyti tai mimika ir gestais. Tačiau dera ir paklausti, ar...

2

Artūras Šopenhaueris

Artūras Šopenhaueris (Arthur Schopenhauer, 1788-1860 m.), jo filosofijos išeities taškas buvo Kantas: jis kaip ir Fichtė, toliau plėtojo Kanto pažiūras, bet kita kryptimi – tokia kryptimi, kuri atitiko jo laikais besiformuojančių specialiųjų XIX a....