Category: Vienatvė

1

Vienatvė

Laikraštininkas filantropas man sako, kad vienatvė esanti kenksminga žmogui; ir savo tezei paremti jis, kaip ir visi netikintieji, cituoja Bažnyčios Tėvus. Aš žinau, kad Velnias mielai lankosi dykumuose ir kad žmogžudystės ir gašlumo Dvasia...

Share Button
0

Prisimenant vaikystę…

(…) Ko gi (paklauskit save) būtų verta vienatvė, jeigu ji nebūtų didi; yra tik viena vienatvė, ir ji yra ir nelengva nešti, ir mažne visiems kartais ateina tokių valandų, kai jie mielu noru iškeistų...

Share Button
0

Prisimenant vaikystę…

(…) Ko gi (paklauskit save) būtų verta vienatvė, jeigu ji nebūtų didi; yra tik viena vienatvė, ir ji yra ir nelengva nešti, ir mažne visiems kartais ateina tokių valandų, kai jie mielu noru iškeistų...

Share Button
1

Vienatvė – išsigelbėjimas ar pražūtis?

“Tik tai vienatvėj auga, ką jon esi įnešęs, taip pat galvijas dvasios. Dėl to vienatvė daugeliui nėra patartina iš viso. Ar buvo žemėj iki šiol kas nors bjauresnio už dykumų šventuosius? Aplinkui juos ne...

Share Button