Category: Čiurlionis Mikalojus Konstantinas

Voro ir voratinklio simboliai 0

Voro ir voratinklio simboliai

Voras (pajonka) neatsiejamas nuo voratinklio. Lietuvių tradicijoje voras siejamas su laime: tikima, jeigu voras ant siūlo leidžiasi, reiškia, kad jis neša laimę. Vadinasi, voras siejasi su mitine Laima, kuri ir yra tos laimės dalintoja....

Share Button
2

Pasaka

Na, dabar jau eik. Pavargęs belakstydamas didelio miesto gatvėmis atsisėdau ant suolelio, pasiuntiniams paskirto. Buvo baisi kaitra: pilkai geltoni namai kaleno dantimis, įvairiaspalvės iškabos ryškiai spindėjo, kur ne kur stūksojo auksuotas saulėtas bokštas, o...

Share Button