Category: Moteris ir vyras

0

Algis Mickūnas: tarp vyrų ir moterų

Mokslas galingas ir stebuklingas – juk dabar tyrinėtojai nutarė, kodėl Japonija yra “komunali”, o Vakarai “individualūs”.  Mitas, kad Japonai visuomet susibūrę į glaudžią krūvą elgiasi klusniai ir net perdėtai mandagiai, o Vakariečiai yra stačiokai,...

Share Button
0

Moteris

Be Sofijos ir visų kitų išminties moterų pasaulis nebūtų toks, koks yra – jausmingas, jautrus, įveliantis žmogų į džiaugsmo ir siaubo audras. Graikų, hebrajų, budistų „išminties moterys“ nėra sudžiūvusios sausos logikos šakpalaikės, neturinčios žaismo...

Share Button
0

Graikų vedybų išmintis

Kaip, kokia forma ir nuo kada lytiniai vyro ir žmonos santykiai graikų filosofijoje „sukelia problemą“? Kodėl reikėtų tuo rūpintis? Ypač analizuoti vyro elgesį, galvoti apie jam būtiną nuosaikumą ir tai priskirti moralinio rūpesčio temai...

Share Button
0

Valdovo – Meilės rūpesčiai

Valdovui – Meilei pirmiausia rūpi giminės pratęsimas; jam svarbu darnūs vyro ir moters santykiai, kurie duotų kuo šauniausius palikuonis. Jie šaiposi iš mūsų, kad mes taip uoliai stengiamės pagerinti šunų ir arklių veisles, bet...

Share Button
1

Moterys ir herojai

/…/ Pasiklauskite savęs: ar yra vyrų ir moterų heroizmas? Moteriška ir vyriška drąsa? Vyriškas ir moteriškas pasiaukojimas? Vyrų ir moterų meilė? Meilė tarp vyrų ir meilė tarp moterų? Kiti pasakoja apie moterų draugystę ir...

Share Button
Atlaidumas 0

Atlaidumas

Nuodėmė kaip nepaklusnumas yra autoritarinės, taigi turėtojiškosios struktūros dalis, o neautoritarinėje struktūroje, siekiančioje savo šaknimis buvimą, nuodėmės prasmė visai kita. Šitą antrą prasmę nesunku perskaityti bibliniame pasakojime apie nuopolį, jeigu kitaip interpretuosime patį pasakojimą....

Share Button
0

Lyčių skirtumai

Moterims būdingos silpnybės. Iš jų juokiamasi. Kvailiai iš jų šaiposi, o protingi aiškiai mato, kad jos kaip tik ir yra svertas, padedantis valdyti vyrą ir panaudoti jį siekiant savo tikslų. Vyrą lengva pažinti, o...

Share Button
0

Verčiau tuoktis, negu degti

Atsakau į jūsų laišką. Gerai daro vyras, neliesdamas moters. Tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas tegul turi sau žmoną ir kiekviena tegul turi sau vyrą. Tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona neturi valios...

Share Button
0

Moters prigimtis

Kiekvienas, gyvenantis su moterimi, iš tiesų turi reikalo su dviem moterimis: išorine būtybe ir vidine criatura; viena iš jų gyvena regimame pasaulyje, o antrosios buveinė ne taip lengvai įžvelgiama. Išorinė būtybė gyvena dienos šviesoje,...

Share Button
0

Meilės prigimtis

Visų pirma jums reikia šį tą sužinoti apie žmogaus prigimtį ir nuostabų jos likimą. Senovėje mūsų prigimtis nebuvo tokia, kaip dabar, bet visai kitokia. Tad pradžiai žinokite, kad žmonių lytys buvo trys, o ne...

Share Button
0

Santuoka

P(rotas). Na, o žmonos? Ar kartkarčiais tavęs nedžiugina mintis apie gražią, skaisčią, klusnią, išsilavinusią žmoną, arba tokią, kurią pats galėtum lengvai išmokyti, be to, su tokiu kraičiu, kad ji netaptų našta tau (nes tu...

Share Button
0

Moterys

„Jagas: (…) Jei moteris graži ir išmintinga, – Grožiu naudotis proto jai nestinga. Dezdemona: Pagirta neblogai! – O jei kuri protinga, bet iš povyzos bjauri? Jagas: Jei tu protinga, nors ir nedaili, Lengvai gerbėją...

Share Button
0

Moterys

„Jagas: (…) Jei moteris graži ir išmintinga, – Grožiu naudotis proto jai nestinga. Dezdemona: Pagirta neblogai! – O jei kuri protinga, bet iš povyzos bjauri? Jagas: Jei tu protinga, nors ir nedaili, Lengvai gerbėją...

Share Button
0

Abi lytys klysta viena kitos atžvilgiu

Juk motery – mįslė yra joj viskas, ir viskas turi joj tik vieną įminimą: o tai yra nėštumas. O vyras jai – tik instrumentas; jos tikslas visad – vaikas. O kas yra ji vyrui?...

Share Button
0

Moteriškoji kultūra

Kol moterys norėjo perimti vyrų gyvenimo ir darbo formas, moterų judėjimas turėjo padėti joms asmeniškai pritapti prie jau esamų, lig šiol joms užgintų kultūros vertybių, ir tai turėjo suteikti joms naują laimę, naujų pareigų...

Share Button