Category: Kierkegoras, Siorenas

0

Jei paklaustume filosofų: kaip dirbti kūrybiškiau, bet ne sunkiau?

Septynių filosofų kasdienybė/ dienotvarkė/ rutina pagal Mason Currey knygą „Dienos ritualai. Kaip menininkai dirba“: „Aš visad nekantrauju imtis veiklos, nors paprastai man nepatinka dienos pradžia, – 1965-aisiais leidiniui Paris Review teigė Simone de Beauvoir....

2

Konferencija „EGZISTENCIALIZMAS IR JO IDĖJŲ PĖDSAKAI XX a. KULTŪROJE” (video)

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS CIVILIZACIJŲ IR KULTŪRŲ KOMPARATYVISTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS Devyniolikta ciklo „Neklasikinė ir XX a. filosofija“ respublikinė konferencija „EGZISTENCIALIZMAS IR JO IDĖJŲ PĖDSAKAI XX a. KULTŪROJE” ( 2016 m....

Sokratas 0

Sokratas

Pasak legendos, Sokratui mirštant Platonas sirgęs. Išgėręs nuodus Sokratas, kaip buvo nurodyta, turėjo dar vaikščioti iki apsunks kojos. „Sokratas neskubėdamas paėmė į rankas taurę ir lengvai, ramiai išgėrė. Raudojo susirinkę draugai. Apolodoro garsi rauda...

Tragiškasis didvyris ir Abraomas 0

Tragiškasis didvyris ir Abraomas

  Kai sutrukdomas žygis, kuris yra visos tautos rūpestis, kai jį suturi dangaus nemalonė, kai piktoji dievybė pasiunčia visišką štilį, išjuokiantį visas žmonių pastangas, kai pranašas atlieka savo sunkų uždavinį ir praneša, kad dievai...

Nestoviu 0

Nestoviu

Kai sykį Olandijoje buvo mažos prieskonių kainos, pirkliai, norėdami tas kainas pakelti, porą prekinių laivų paskandino jūroje. Tai buvo atleistina, gal netgi būtina apgaulė. Ar dvasios pasaulyje mums reikia kažko panašaus, ar mes taip...

Dieviškumo samprata 0

Dieviškumo samprata

Kaip žinia, Evangelijoje pagal Luką 14, 26 dėstomas keistas mokymas apie absoliučią pareigą Dievui: „jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantos savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo sielos –...

Žvilgsnis 0

Žvilgsnis

Laikinybė, baigtinybė – štai apie ką viskas sukasi. Savo paties jėgomis galiu išsižadėti visko ir tuomet rasti ramybę bei atilsį skausme, galiu ištverti viską, net jei žmones gąsdinstis baisusis demonas, baisesnis už giltinę, net...

0

Siorenas Kierkegoras

Siorenas Kierkegoras (Søren Kierkegaard, 1813-1855) – danų filosofas, šiuolaikinio egzistencializmo pradininkas. Gimė Kopenhagoje. Dešimt metų studijavo Kopenhagos universiteto teologijos fakultete. Dvidešimt ketverių metų Kierkegoras sutiko keturiolikmetę Reginą Olsen. Po kelių meilės ir draugystės metų...