Category: Vaikai ir tėvai

0

Našlaitis

Gero tėvo nebūna – tokia jau taisyklė; ir dėl to reikia kaltinti ne vyrus, o supuvusį tėvystės ryšį. Padaryti vaiką – labai prašau; turėti vaikų – kokia neteisybė! Jei mano tėvas nebūtų numiręs, jis...

1

Praeitis, dabartis ir ateitis

Dabar, šią akimirką, yra dabartis. Tu skaitai šį sakinį. Kai prieisi iki sakinio galo, nebeskaitysi. Tada sakinys bus praeitis. Sakiniai, kuriuos skaitysi vėliau, tavo smegenų laukia ateityje. Greičiausiai iš trijų laikų yra dabartis, “dabar”....

1

Laiškas tėvui (II ištrauka)

Mylimiausias Tėve, /…/ Tiesiogiai prisimenu tiktai vieną nutikimą iš savo pirmųjų metų. Galbūt ir Tu jį dar prisimeni. Vieną naktį vis inkščiau ir prašiau gerti, žinoma, ne todėl, kad mane troškulys kamavo, o greičiausiai...

0

Laiškas tėvui (I ištrauka)

Mylimiausias Tėve, neseniai Tu kartą paklausei mane, kodėl aš sakąs, kad bijau Tavęs. Kaip paprastai, nieko nepajėgiau atsakyti, – iš dalies kaip tik todėl, kad Tavęs bijau, o iš dalies todėl, kad kai baimei...

0

Vaikai

  Ir paprašė moteris, laikanti ant rankų kūdikį: „Kalbėk mums apie Vaikus.“ Ir jisai bylojo: „Jūsų vaikai nėra jūsų. Jie – savęs besiilginčio Gyvenimo sūnūs ir dukros. Jie atėjo per jus, bet ne iš...