Sapnas – dalis gyvenimo [J. L. Borges „Griūvėsių rate“]

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPagrindinis veikėjas, nekalbusis svetimšalis vyras, atvykęs iš pietų, vardan tikslo nejausdamas net skausmo, siekdamas užsibrėžto tikslo, per dygias avietes užsiropščia į buvusią šventyklą. Tai akmenų apsupta aikštelė. Kažkada čia melsdavosi žmonės. Gaisrai ir maliarinis miškas viską sunaikino ir niekas čia nebesilankė. Valios stiprumas ir užsibrėžto tikslo troškimas pavargusį svetimšalį priverčia užmigti, jo patirti įdrėskimai sugyja ir surandėja. Kūnas priima labai svarbią užduotį ir pasiruošia visapusiškam atsiribojimui nuo realybės.

„Jo tikslas buvo prasmingas, nors ir antgamtiškas. Jis troško susapnuoti žmogų: troško jį išsapnuoti visą, tarsi gyvą, ir įterpti į tikrovę.“

[Borges J. L. Smėlio knyga. Griūvėsių rate. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 2006. P. 41]

Tas įstabus sumanymas visai išsekino jo sielą; jei jį būtų paklausę vardo ar pasiteiravę apie ankstesnį gyvenimą, jis tikrai nebūtų įstengęs atsakyti. Jam tiko tuščia ir suirusi šventykla, nes čia mažiausiai kliudė regimasis pasaulis; tiko ir sodiečių kaiminystė, nes jie apsiėmė tenkinti kuklius jo poreikius. Sodiečių duoklės – ryžių ir vaisių visai pakako jo kūnui, kuris buvo paaukotas miegui ir sapnams. (41 psl.) Praeitis liko užmarštyje, ir dabartinis tikslas privertė išeiti iš realaus gyvenimo į sapnų pasaulį.

Tai padaryti buvo labai sunku. Tai begalinė  kova su savimi.

Susapnuoti tai, ką trokštame turėti realiame gyvenime beveik neįmanoma.

Herojaus sapnai buvo chaotiški, vietoje veidų jis regėjo kaukes. Jis ieškojo sielos, kurią vertėtų įvesti visaton, bet negalėjo jos įžvelgti. Vėliau jis pradėjo galvoti, kad iš tiesų nebeverta nieko tikėtis. Svetimšalį užklupo nemiga, jis tik snaudė ir suvokė, kad jo pastangos formuoti nedarnią ir svaigią sapnų medžiagą – pats sunkiausias uždavinys. Visą mėnesį jis kaupėsi, vėliau net nebeįstengė sapnuoti, ir sapnai jam net neberūpėjo. Ne taip paprasta savo noru nukeliauti į sapnų pasaulį. Niekada nežinome kada ir kaip mus aplankys tas paslaptingas mūsų miego gyvenimas. Galime tiesiog miegoti ir regėti nereikšmingus įvykius sapnuose. Galbūt malda herojui padėjo sugrįžti į tikslo siekimo kelią. Jis susapnvo plakančią širdį. Ji buvo šilta, paslaptinga, kumščio didumo, granato spalvos. Ji ryškėjo ir sapnuotojas ją taisė žvilgsniu, o po to net apčiupinėjo smiliumi iš lauko ir vidaus. Vėliau išsapnavo plaučių arteriją, griaučius, vokus. Sunkiausia buvo išsapnuoti plaukų gausybę. Prabėgo metai.

„Jis išsapnavo visą žmogų, jaunuolį, bet tasai jaunuolis neįstengė atsikelti, prabilti nei atsimerkti. Kiauras naktis vyras sapnavo jį miegantį.“ (43 psl.)

Dabar tikrasis svetimšalio gyvenimo tikslas ir prasmė – gyventi sapnų pasaulyje, nes išsapnuotasis žmogus tapo jam labai artimas, tarsi sūnus. Herojus sukūrė žmogų, tai jo tvarinys, tai švenčiausia kas tik galėtų bebūti. Tačiau sūnus turi nubusti ir tapti gyvu. Tapti gyvu, tai tarsi turi išlipti iš sapnų pasaulio ir prasmegti realybėje. Herojui tai reiškia prarasti tai, ką turėjo ir mylėjo sapnuose, tai ką išsvajojo ir ko ilgėsis ateityje. Svetimšalis bijojo, kad sūnus kada nors nesusivoktų esąs vaiduoklis.

„Nebūti žmogumi, būti kito žmogaus sapno vaizdiniu – koks tai neįsivaizduojamas pažeminimas, koks svaiginantis siaubas“.

(44 psl.)

Novelės pabaigoje intrigą užbaigia pačio herojaus mirtis. Auštant, gaisras pradėjo naikinti  šventyklos griuvėsius. Žynys pirmąją akimirką panoro išsigelbėti, tačiau po to suprato, kad galbūt „mirtis ateina apvainikuoti jo senatvės ir išvaduoti nuo darbo.“ (45 psl.) Jis žengia į ugnį ir jaučia ne karštį ir liepsną, o glamonę. Siaubas ir pažeminimas persmelkia herojų. Jis suvokia, kad  ir pats yra regimybė, kažkieno išsapnuota, sukurta. Gal tai ir yra ne realybė, o sapnas.

Žmogus daug ką gali pasiekti, sukurti, išsiaiškinti, bet niekada nebus pajėgus sužinoti visą tiesą ir suvokti tikrovę. Jis gali tik spėti.

Griūvėsių ratas – tarsi uždaras ratas iš kurio žmogus negali išlipti, t. y. negali daugiau sužinoti ir peržengti tą ribą, kuri pažymi jo proto ir pojūčių ribas. Tai kartu ir sapnas ir tikrovė.

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code