M. K. Čiurlioniui skirta konferencija „Peizažas ir garsas: „Vasaros sonata““

Tarptautinė konferencija „Sonatiniai M. K. Čiurlionio garsovaizdžiai“
International Conference “Sonata Soundscapes of M. K. Čiurlionis”
„Peizažas ir garsas: „Vasaros sonata““
“Landscape and sound: “Summer Sonata””
Birželio 30 – liepos 1 d., Druskininkai,
Druskininkų muziejus, Birželio 30 d.
Europa Royale konferencijų centras, liepos 1 d.

 

June 30 – July 1, Druskininkai
Druskininkai Museum, June 30.
Europa Royale Conference Centre, 1 July

Programa / Program

Pirmoji diena / First day
Birželio 30 d. / June 30
Druskininkų muziejus / Druskininkai Museum
M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai / M. K. Čiurlionio st. 59, Druskininkai

Konferenciją moderuoja / The conference is moderated by
Žilvinas Svigaris, Laura Ivanova

Muzikinė programa ir sveikinimo žodis / Opening greetings

Giedrius Kuprevičius, „Toliau: M. K. Čiurlionio kūrybinės distancijos klausimas“ / “Further: the issue of M. K. Čiurlionis Creative distance”

Massimo Introvigne, „Stabrovskis ir teosofija: ko Čiurlionis „galėjo“ pasimokyti iš Stabrovskio“ / “Stabrowski and Theosophy: What Čiurlionis “Could” Have Learned from Stabrowski”

Yanina Yukhymuk, „Programinė muzika, kaip laikmena šiuolaikiniams rašytojams“ / “Program music as a medium for writers in a modern epoch”

Daniele Buccio, „Apie M. K. Čiurlionio muzikines Sofijos Kymantaitės literatūros kūrinių nuostatas“ / “On M. K. Čiurlionis’s Musical Settings of Sofija Kymantaitė’s Literary Works”

Algis Mickūnas, „Belaikė terpė“ / “Atemporal Medium” [diskusija, po pranešimo, vyksta lietuvių kalba]

José Luis Palacios Garoz, „Vizualumas, žodiškumas ir girdimumas Lorquian visatoje: poetas Niujorke“ / “The Visual, The Verbal and the Auditory in the Lorquian Universe: Poet in New York”

Chralampos Efthimious, „Muzikinės formos aspektai muzikiniuose M. K. Čiurlionio paveiksluose“ / “Aspects of musical form in the musical paintings of M. K. Čiurlionis”

Dalia Aleksandravičiūtė, „Aberacijos pagal Jurgį Baltrušaitį Čiurlionio tapybos mitopoetikoje” / “Aberrations by Jurgis Baltrušaitis in the Mythopoetics of Čiurlionis’ Paintings“

Nida Gaidauskienė, „M. K. Čiurlionio sociokultūriniai ryšiai už lietuviškosios bendruomenės ribų“ / “M. K. Čiurlionis’ sociocultural relations outside the Lithuanian community”

Antroji diena / Second day
Liepos 1 d. / 1 July
Europa Royale Conference Centre, 1 July
Vilniaus al. 7, Druskininkai

Naglis Kardelis, „Alternatyvių vaizduotės pasaulių demiurgas: Čiurlionio kūrybos slėpiniai“ / “The Demiurge of Alternative Worlds of Imagination: The Mysteries of Čiurlionis’ Creation”

Stasys Mostauskis, „Kitų krantų pažadas arba ką jungia tiltai“ / “The Promise of Other Shores or What Bridges Connect”

Jūratė Landsbergytė, „Tylos peizažai: čiurlioniškoji gija Vidmanto Bartulio ir Onutės Narbutaitės kūryboje“ / “Landscapes of silence: Čiurlionis’ thread in the works of Vidmantas Bartulis and Onutė Narbutaitė”

Vita Gruodytė, „Mitologinio pirmapradiškumo aidai Čiurlionio garsovaizdyje: endogeninis sinkretizmas“ / “Echoes of mythological primordiality in the soundscape of Čiurlionis: endogenous syncretism”

Rimantas Astrauskas, „Vasaros sonata” Čiurlionio kūryboje ir lietuvių tradicinėje kultūroje” / ““Summer Sonata” in the works of Čiurlionis and Lithuanian traditional culture”

Deima Katinaitė, „Įkultūrinta gamta M. K. Čiurlionio „Vasaros sonatoje“: rodoma, regima, dalyvaujama?“ / “Cultured nature M. K. Čiurlionis „Summer Sonata”: shown, seen, participated?”

Vytautas Tumėnas, „Etninės kultūros tradicijos transformacija į tautinės tapatybės ženklus Čiurlionio „Vasaros sonatoje““ / “The transformation of ethnic cultural tradition into signs of national identity in Čiurlionis’ Summer Sonata””

Rūta Brūzgienė, „Muzikalumo raiška M. K. Čiurlionio paveikslų cikle „Vasaros sonata“ ir „Žodžio kūryboje“ / “The expression of music in M. K. Čiurlionis’ painting cycle „Summer Sonata” and „Word Creation”

Žilvinas Svigaris, „Laikas Čiurlionio Sonatinėje kūryboje: Vasaros sonata“ / “Time in Čiurlionis Sonata: Summer Sonata”

Antanas Andrijauskas, „Muzikalių formų architektonika Čiurlionio sonatinėje tapyboje“ / “Architectonics of musical forms in Čiurlionis’ sonata painting”

Informacija / Information: mkcsonatos@gmail.com, +37068890411.

Daugiau apie renginį Facebook’e: Sonatiniai M. K. Čiurlionio garsovaizdžiai

Dalintis:

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code