Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos

Sudarytojas Antanas Andrijauskas„Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos“ (2020)
Išleido: LKTI
Puslapiai: 656
ISBN 978-609-8231-17-5

Šis leidinys – tai pirmas bandymas Lietuvoje viename leidinyje įvairiais požiūriais aprėpti gausų Martino Heideggerio (1889–1976) filosofijos idėjų lobyną.

Knyga yra penktoji Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinės kultūrologijos skyriaus „Neklasikinės filosofijos ir estetikos“ tyrinėjimo probleminės grupės inicijuoto tęstinio projekto „Neklasikinė filosofija“ dalis. Ji sudaryta panaudojant trijų nacionalinių M. Heideggeriui skirtų konferencijų pranešimų medžiagą bei papildant knygą kitų Lietuvos ir išeivijos mąstytojų parašytais tekstais. Šis Lietuvos filosofų darbų rinkinys atskleidžia įvairiapusę didžiojo vokiečių mąstytojo M. Heideggerio minčių sklaidą, jo pastangas keisti šiuolaikinio pasaulio filosofinio mąstymo pagrindus, daryti poveikį Lietuvos filosofinei ir kultūrinei minčiai. Knygoje išryškėja pagrindiniai domėjimosi Heideggerio filosofinėmis įžvalgomis etapai, aiškėja ankstesnės ir dabartinės filosofo minčių recepcijos ypatumai, savaip paryškinantys tam tikrus lietuvių filosofinės minties raidos bruožus. Rinkinyje sukaupti beveik visų žymiausių šiuolaikinių Lietuvos filosofų darbai, aprėpiantys platų haidegeriškojo mąstymo lauką ir ypač kreipiantys dėmesį į skirtingų Rytų ir Vakarų mąstymo tradicijų dialogą, vokiečių filosofo idėjų poveikį įvairioms postmoderniosios filosofinės mąstysenos pakraipoms. Pasauliui vis labiau technologiškėjant, ypač reikšmingi tampa Heideggerio apmąstymai apie likiminį vakarietiškosios technocivilizacijos pobūdį, kviečiantys filosofus prisiimti atsakomybę už viso pasaulio ateitį, kadangi visų civilizacijų pagrindas – metafizika.

Rinkinys skiriamas filosofams ir kultūrininkams, plataus akiračio humanitarinių specialybių dėstytojams, studentams, visiems, besidomintiems prieštaringais šiuolaikinės filosofinės minties raidos procesais.

PRATARMĖ

TURINYS

Pirma dalis. HEIDEGGERIS TARPUKARIO IR IŠEIVIJOS FILOSOFŲ AKIRATYJE

Antanas Maceina. Filosofijos kilmė ir prasmė / 14
Juozas Girnius. Heideggerio egzistencialinės filosofijos pagrindų kritiškas svarstymas / 36
Vincas Vyčinas. Lemtis: apmąstymai remiantis Heideggerio įžvalgomis / 47
Alphonso Lingis. Statymas judėjimui: Heideggerio žmogaus egzistencijos samprata / 63
Algis Mickūnas. Heideggerio egzistencializmas ir viešoji religija / 75

Antra dalis. SKVERBIANTIS Į HEIDEGGERIO MĄSTYSENOS SAVITUMĄ

Jonas Repšys. Tradicinės ontologijos humanizacija Heideggerio filosofijoje / 88
Arvydas Šliogeris. Būties problema Heideggerio filosofijoje / 105
Naglis Kardelis. Arvydas Šliogeris – lietuvių Heideggeris: šių filosofų mąstymo paralelės / 131
Vytautas Rubavičius. „Žmogiškieji ištekliai“ prieš (n)esančio Dievo veidą / 150
Tomas Sodeika. Heideggeris Colikone / 163
Jūratė Baranova. Martinas Heideggeris: kaip antropologija gali tapti filosofine? / 187
Arūnas Sverdiolas. Anapus tinkamumo ir tausojimo: dirbinio virsmai / 201

Trečia dalis. DASEIN IR KALBA

Justas Kučinskas, Arvydas Šliogeris. Būties ir kalbos problemos Heidegerio filosofijoje apmąstymas / 228
Tomas Kačerauskas. Destrukcija, dekonstrukcija ir komunikacijos tradicijos / 246
Lina Vidauskytė. Martino Heideggerio fundamentalioji ontologija
ir Dasein-analizė / 258
Tautvydas Vėželis. Čiabūties (Dasein) egzistencinių (existenziell) ir egzistencialiųjų (existenzial) apriorinių struktūrų analizė Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“ / 272
Augustinas Dainys. Būtis ir esinys kaip Didžiojo vyksmo elementai / 287
Jolanta Saldukaitytė. Dasein svetimybė ir slėpiningumas / 301
Rasius Makselis. Kalbos vaidmuo Martino Heideggerio tapatybės tezės interpretacijoje / 316
Stasys Mostauskis. Skirtis ir kalba: M. Heideggerio minties proskynos bei atšvaitai / 320

Ketvirta dalis. IDĖJINIŲ ĮTAKŲ LAUKAI

Mintautas Gutauskas. Husserlio ir Heideggerio ginčas dėl fenomenologijos / 340
Dalius Jonkus. Heideggeris ir Sezemanas: fenomenologinė ontologija ir kritinis realizmas / 354
Gintautas Mažeikis. Karnavališkumas ir Heideggerio „Machenschaft“ / 366
Rūta Marija Vabalaitė. Haidegeriškosios savasties sampratos kaita / 390
Povilas Aleksandravičius. Fakticiškumo sąvoka ir jos reikšmė Heideggerio filosofijoje / 397
Nerijus Stasiulis. Heideggerio mąstymas ir ne-egzistencializmas, arba apie (subjekto ir objekto) vienį / 418
Tadas Čapanauskas. Machinacijos problema Heideggerio technikos filosofijoje / 434

Penkta dalis. HEIDEGGERIS IR RYTŲ TAUTŲ MĄSTYMO TRADICIJOS

Antanas Andrijauskas. Vakarų ir Rytų mąstymo tradicijų suartėjimas Heideggerio filosofijoje / 448
Audrius Beinorius. M. Heideggeris, būtis ir Indijos filosofija: kelios galimos sąsajos / 496
Henrikas Pupelis. Sinkretizmo problema atskirų epochų bei kultūrų sandūroje: dalykiškas žvilgsnis į haidegerišką būtį / 511
Žilvinas Svigaris. Kūrybinis mąstymas: Heidegger ir Hisamatsu / 532
Agnieška Juzefovič. Heideggeris ir daoistai: rimta filosofija ar žaismingas požiūris į pasaulį? / 549
Žilvinas Vareikis. Heideggeris ir dzen mąstymas: panašumai ir skirtumai / 560

PRIEDAS

Martin Heidegger. Hölderlinas ir poezijos esmė (vertė Arūnas Sverdiolas) / 578
Martin Heidegger. Rektoriaus kalba. Vokiškojo universiteto savęs teigimas (Die Selbstbehauptung der deutschen Universität) (vertė Justinas Grigas) / 589
Martin Heidegger. „Vien tik dievas dar gali mus išgelbėti“ („Nur noch ein Gott kann uns retten“) (SPIEGEL pokalbis su Martinu Heideggeriu 1966 m. rugsėjo 23 d.) (vertė Justinas Grigas) / 596
Meyer Schapiro. Natiurmortas kaip asmeninis objektas – pastaba apie Heideggerį ir van Goghą (Vertė Tautvydas Vėželis ir Linas Jankauskas) / 614

IN MEMORIAM ARVYDUI ŠLIOGERIUI

Naglis Kardelis. Drąsaus ir garbingo mąstymo riteris: In memoriam Arvydui Šliogeriui / 620

You may also like...

1 Response

  1. Tomas parašė:

    Labai norėčiau paskaityti šią knygą. Manau, kad ji būtų pravarti visiems – bent jau kaip nosinėlę akinių stiklams , kuriuos tikrai verta nusivalyti , nes sąvokos „mąstyti” reikšmė mūsų dienomis jau sunkiai įžiūrima dėl politikų interpretacijų apnašų .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code