Category: Praktinė filosofija

0

Skausmas tik todėl skaudina, kad tu jo bijai

Taigi mano būsena ir išgyvenimų ratas buvo toks: pirma, – sunkaus sielvarto patirtis, antra – sąmoningas siekimas tą sielvartą įveikti, troškimas švarios dermės su likimu. Maždaug taip sprendė mano sąmonė arba bent pirmas balsas...

Share Button
0

Skausmas tik todėl skaudina, kad tu jo bijai

Taigi mano būsena ir išgyvenimų ratas buvo toks: pirma, – sunkaus sielvarto patirtis, antra – sąmoningas siekimas tą sielvartą įveikti, troškimas švarios dermės su likimu. Maždaug taip sprendė mano sąmonė arba bent pirmas balsas...

Share Button
0

Prisimenant vaikystę…

(…) Ko gi (paklauskit save) būtų verta vienatvė, jeigu ji nebūtų didi; yra tik viena vienatvė, ir ji yra ir nelengva nešti, ir mažne visiems kartais ateina tokių valandų, kai jie mielu noru iškeistų...

Share Button
0

Prisimenant vaikystę…

(…) Ko gi (paklauskit save) būtų verta vienatvė, jeigu ji nebūtų didi; yra tik viena vienatvė, ir ji yra ir nelengva nešti, ir mažne visiems kartais ateina tokių valandų, kai jie mielu noru iškeistų...

Share Button
0

Nelaimingiausias žmogus

Kažkur Anglijoje yra kapas, ant kurio užrašyta „Nelaimingiausias žmogus“. Kažkas atkasęs kapą, bet nieko neradęs. Kas galėtų pretenduoti į šį tuščią kapą, kas yra pats nelaimingiausias žmogus? *** Nelaimingasis yra tas, kurio idealas, gyvenimo...

Share Button
1

Vienatvė – išsigelbėjimas ar pražūtis?

“Tik tai vienatvėj auga, ką jon esi įnešęs, taip pat galvijas dvasios. Dėl to vienatvė daugeliui nėra patartina iš viso. Ar buvo žemėj iki šiol kas nors bjauresnio už dykumų šventuosius? Aplinkui juos ne...

Share Button
1

Daug mokytojų turėjau…

Prieš tęsdamas savo kelionę, Sidharta, norėčiau dar kai ko paklausti. Ar tu seki kokiu mokymu? Ar turi kokį tikėjimą ar žinojimą, kuris tau padėtų gyventi ir teisingai elgtis? Atsakė Sidharta: –         Juk žinai, mielasis,...

Share Button
1

Daug mokytojų turėjau…

Prieš tęsdamas savo kelionę, Sidharta, norėčiau dar kai ko paklausti. Ar tu seki kokiu mokymu? Ar turi kokį tikėjimą ar žinojimą, kuris tau padėtų gyventi ir teisingai elgtis? Atsakė Sidharta: –         Juk žinai, mielasis,...

Share Button
0

Gyvenimožiūra

Būtybių pasaulio mokslinis tyrimas konstatuoja atskirus faktus su dalykiniu priverstinumu. Tačiau, nepaisant viso savo priverstinio galiojimo, mokslinės tiesos lieka žmogui abejingos: jos nėra tai, dėl ko žmogus mirtų, nes jos nėra ir tai, kuo...

Share Button
0

Gyvenimožiūra

Būtybių pasaulio mokslinis tyrimas konstatuoja atskirus faktus su dalykiniu priverstinumu. Tačiau, nepaisant viso savo priverstinio galiojimo, mokslinės tiesos lieka žmogui abejingos: jos nėra tai, dėl ko žmogus mirtų, nes jos nėra ir tai, kuo...

Share Button
0

Moterys

„Jagas: (…) Jei moteris graži ir išmintinga, – Grožiu naudotis proto jai nestinga. Dezdemona: Pagirta neblogai! – O jei kuri protinga, bet iš povyzos bjauri? Jagas: Jei tu protinga, nors ir nedaili, Lengvai gerbėją...

Share Button
0

Moterys

„Jagas: (…) Jei moteris graži ir išmintinga, – Grožiu naudotis proto jai nestinga. Dezdemona: Pagirta neblogai! – O jei kuri protinga, bet iš povyzos bjauri? Jagas: Jei tu protinga, nors ir nedaili, Lengvai gerbėją...

Share Button
0

Abi lytys klysta viena kitos atžvilgiu

Juk motery – mįslė yra joj viskas, ir viskas turi joj tik vieną įminimą: o tai yra nėštumas. O vyras jai – tik instrumentas; jos tikslas visad – vaikas. O kas yra ji vyrui?...

Share Button
0

Laimės spinduliai

Bet kas dabar mano, jog pažįsta Stepių Vilką ir gali įsivaizduoti jo graudų, prieštaravimų suardytą gyvenimą, tas vis dėlto klysta, jis toil gražu visko nežino. Jis nežino, kad (juk nėra taisyklės be išimties, ir...

Share Button
0

Kančios aspektai, galintys paskatinti nusižudyti

Artūro Šopenhauerio filosofijos pradinis taškas yra PASAULINĖ VALIA. Tam tikrame saviraidos tarpsnyje ši nesąmoninga valia iškelia sąmonę ir valią gyventi. Su sąmone randasi ir “pasaulis kaip vaizdinys”. Aklas iracionalios valios veikimas skleidžia blogį ir...

Share Button
0

Konfucijus kalbėjo: „Dangus pažadino manyje dorovines jėgas. Tad kaip man begali pakenkti priešai!“

Konfucijus kalbėjo: „Dangus pažadino manyje dorovines jėgas. Tad kaip man begali pakenkti priešai!“   Kažkuris Mokytojo paklausė: „Ar reikia už bloga atsilyginti geru? „Tai kuo tu tada mokėsi už gera? Už bloga atsilygink teisingumu,...

Share Button
3

Apie mirties prasmę

Mėgindami atsakyti į klausimą apie gyvenimo prasmę – žmogiškiausią iš galimų klausimų – nukreipiame žmogų į save, kaip būtybę, kurią klausia gyvenimas, kuri turi atsakyti už savo gyvenimą. Žmogiškoji būtis – tai atsakinga būtis....

Share Button
2

Stoikui pareiga – jo orumo ir garbės pamatas.

Jei rytą nenorėsi keltis, pagalvok taip: „Keliuosi dirbti žmogaus darbų. Ar galiu būti nepatenkintas, jeigu einu daryti to, kam esu gimęs ir kam atsiradau šiame pasaulyje? Argi tam esu sukurtas, kad tvarsyčiausi šiltame patale?“...

Share Button
1

LAO DZE: apie pyktį

Malonę ir nemalonę pagimdo baimė, savęs išaukštinimas tolygus didžiuliai nelaimei; kodėl aš sakau: malonę ir nemalonę pagimdo baimė? malonė skiriama žemiau stovintiems, jie su baime ją priima, su baime ją ir praranda; todėl ir...

Share Button
0

Laisvės ir pareigos santykio patirtis

Blogis priklauso etikai dėl dvejopo jo ryšio: viena vertus, jis susijęs su laisvės, antra vertus – su pareigos klausimu. Visų pirma: teigti laisvę – vadinasi, prisiimti sau blogio atsiradimą. Blogis yra blogis todėl, kad...

Share Button
0

Miegantis vergas

Miegantis vergas kai temstantis pasaulis tyliai krenta apleidžia krantą amžinybės sargas nakties gyvybė tvenkiasi ir senka šviesi jėga lydėjusi jo darbus kada nei vėjas okeaną – šviesą tesaugo sapno ir mirties galybė laisvėja vergas...

Share Button
0

Dėsnis – ieškoti sau laimės, remiantis ne polinkiais, o pareiga

Užsitikrinti sau laimę – pareiga (bent netiesiogiai), nes nepasitenkinimas savo padėtimi tarp daugybės rūpesčių ir nepatenkintų poreikių galėtų lengvai virsti didžiule pagunda nesilaikyti pareigos. Tačiau, ir nekreipdami dėmesio į pareigą, visi žmonės jau savaime...

Share Button
0

Išminčius veikia neveikdamas

LAO DZE – kinų išminčius. Pasakojama, jog Konfucijui kartą aplankius Lao Dze, šis jam pasakęs: „Tau taip pat vertėtų prisilaikyti natūralių dao ir de įstatymų. Nebūtina aktyviai skleisti mokymą apie humaniškumą ir teisingumą“. Konfucijus...

Share Button
0

Himnas meilei

Aš trokštu nurodyti jums dar prakilnesnį kelią: Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą...

Share Button
0

Apie gyvenimo prasmę

Hermanas Hesė romane „Narcizas ir Auksaburnis“ rašo, jog gyvenimas tik tada turi prasmę, kai jis vieningas. Tačiau paprastai jis būna suskaidytas. *** Kaip vis dėlto niekingai gyvenimas vedžioja už nosies žmogų, tiesiog juokis ir...

Share Button
Pykčio pančiuose 0

Pykčio pančiuose

Jeigu pyktis kuriuo nors metu tampa kliūtimi kūrybinėms idėjoms bei veiklai, vadinasi, jį reikia apmaldyti ar transformuoti. Ilgą laiką praleidus mėginant susidoroti su trauma, kokios bebūtų jos priežastys, – kieno nors žiaurumas, abejingumas, nepagarba,...

Share Button