Laikraštininkas filantropas man sako, kad vienatvė esanti kenksminga žmogui; ir savo tezei paremti jis, kaip ir visi netikintieji, cituoja Bažnyčios Tėvus. Aš žinau, kad Velnias mielai lankosi dykumuose ir kad…
Plačiau ↠