Category: Hėgelis

0

Dialektika

Formalus filosofavimas dialektiką traktuoja kaip meną sujaukti vaizdinius arba taip pat ir sąvokas, parodyti juose glūdintį nieką, todėl jos rezultatas visada yra neigiamas. Su tokia dialektika dažnai susiduriame Platono filosofijoje, ir jo veikiau sokratiškuosiuose,...

Share Button
0

Filosofijos išsigimimas

… kaipgi filosofija, nužeminta iki amato duonai pelnyti, gali neišsigimti į sofistiką? Kaip tik todėl, kad tai neišvengiama, o taisyklė „Kieno duoną valgau, to ir dūdelę pučiu“ jau nuo seno yra visagalė, uždarbis iš...

Share Button
0

Ar gali būti kas nors bendro tarp Adorno, Hėgelio ir „Naktinių vilkų“?

Klausimas gali pasirodyti keistas tik iš pirmo žvilgsnio. Tačiau pažiūrėkime į viską atidžiau ir nuo pradžių. Žmogaus gebėjimas mąstyti, suvokti reiškinius, jį supančią aplinką ar net istoriją, ne visada pasireiškia žmogiškojo proto gebėjimu žvelgti...

Share Button
0

Apie ideologinę sąmonę ir žodžio stabmeldystę

Ideologinės sąmonės archetipą galima nusakyti labai paprastai: abstrakcija realesnė už akivaizdžią, daiktiškai apčiuopiamą, čia ir dabar esančią tikrovę. Ideologija – tai Žodžio ir Abstrakcijos skraistė (tikrų tikriausioji Majos skraistė), užgožianti juslinio akivaizdumo konkretybę. Ideologinėje...

Share Button
0

J.-P. Sartre: laisvė ir pasirinkimas

Įvadas Dantė teigė, kad „žmogus negali būti laimingas be laisvės“. Gyvenime pasitaiko situacijų, kai būtinas labai aiškus vertybinis pasirinkimas. Vėlyvųjų viduramžių filosofai skelbė teoriją, kad gyvųjų būtybių elgsena priklauso ne nuo jų pačių valios,...

Share Button
0

Daiktai kaip savęs atpažinimas

Gamtos objektai egzistuoja tik netarpiškai ir vienkartinai, tuo tarpu žmogus, kaip dvasia, susidvejina, mat jis egzistuoja ir kaip gamtos objektai, bet jis taip pat egzistuoja ir sau, pats save mato, pats save daro savo...

Share Button
Hegelio mąstysena 0

Hegelio mąstysena

Hegelio filosofija patraukė daugybę mokinių, bet ne dėl jos kūrėjo asmeninio žavesio. Jis buvo sauso, šalto, flegmatiško būdo, nuo pat jaunumės turėjo senio bruožų. Netraukė prie Hegelio ir jo paskaitos: oratoriaus jo būta prasto....

Share Button
Vaikai ir tėvai 0

Vaikai ir tėvai

Šis santykis, išreikštas tiksliau ir įgavęs pavidalą, labiau atitinkantis vaizdinį, yra šeima. Kinijos valstybė grindžiama tik šiuo doroviniu ryšiu, ir jai būdingas objektyvus šeimininis pietetas. Kinai suvokia esą priklausomi savo šeimai ir kartu esą...

Share Button
0

Georgas Hegelis

Georgas Hegelis (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831 m.) gimė Štutgarte. Studijavo Tiūbingene, draugavo su F. W. J. Šelingu ir F. Hiolderlinu. Dirbo kaip privatus mokytojas Berne (Šveicarija), Frankfurte prie Maino. Dėstė filosofiją Jėnos universitete,...

Share Button