Category: Seneka

2

Laiškai Liucijui

Lucijus Anėjus Seneka „Laiškai Liucijui” (2016) Išleido: Sofoklis Iš lotynų k. vertė: Dalia Dilytė Puslapių: 512 Laiškas visada yra žinia. Asmeniniai laiškai praneša adresatui apie kokį nors reikalą, veiksmą, rašančiojo džiaugsmą, liūdesį ar kitokį...

Žmonės 0

Žmonės

Žinoma, reikia pasirinkti žmones: ar jie nusipelnė, kad atiduotume dalį savo gyvenimo, ar įvertins prarastą mūsų laiką. juk kai kurie galvoja, jog privalome jiems darbuotis. Atenodoras sako neisiąs net pietų pas tokį, kuris jam...

Mąstymas 0

Mąstymas

Be to, esama trijų gyvenimo rūšių; paprastai diskutuojama, kuri geriausia. Pirmosios šalininkai skiria laiką malonumams, antrosios – mąstymui, trečiosios – veiklai. Pirmiausia atmetę ginčus, atmetę neištrinamą, kaip sakėme, neapykantą tarp skirtingų atstovų, pažiūrėkime, kaip...

0

Malonumai

Dorybė tegu eis pirma, ji teneš vėliavas. Turėkime malonumų, bet būkime jų šeimininkai ir tramdytojai. Šį tą jie išprašys iš mūsų, bet nieko teneprivers daryti. Žmonės, atidavę pirmenybę malonumams, netenka ir viena, ir kita....