Category: Malonumai

0

Algis Mickūnas: KULTŪRINĖS RIBOS

Riba yra viena iš svarbiausių kultūros kūrinių, kurių ivairovė beveik neribota. Klasikinė Vakarų tradicija, turinti įtaką iki dabarties, rėmėsi ribos – peras – principu. Visi dalykai ir visa patirtis gali būti suprantami pasikliovus ribomis....

Share Button
0

Malonumas

  Tada atsiskyrėlis, apsilankąs mieste kartą per metus, išėjo į priekį ir prašneko: Sakyk mums, kas yra Malonumas?“ Ir jisai prakalbo: „Malonumas – laisvės daina, Bet ne laisvė. Tai jūsų troškimų žydėjimas, Bet ne...

Share Button
0

Malonumai

Dorybė tegu eis pirma, ji teneš vėliavas. Turėkime malonumų, bet būkime jų šeimininkai ir tramdytojai. Šį tą jie išprašys iš mūsų, bet nieko teneprivers daryti. Žmonės, atidavę pirmenybę malonumams, netenka ir viena, ir kita....

Share Button