Category: Malonumai

0

Malonumas

  Tada atsiskyrėlis, apsilankąs mieste kartą per metus, išėjo į priekį ir prašneko: Sakyk mums, kas yra Malonumas?“ Ir jisai prakalbo: „Malonumas – laisvės daina, Bet ne laisvė. Tai jūsų troškimų žydėjimas, Bet ne...

Share Button
0

Malonumai

Dorybė tegu eis pirma, ji teneš vėliavas. Turėkime malonumų, bet būkime jų šeimininkai ir tramdytojai. Šį tą jie išprašys iš mūsų, bet nieko teneprivers daryti. Žmonės, atidavę pirmenybę malonumams, netenka ir viena, ir kita....

Share Button