Category: Laisvė

1

Filosofas Povilas Aleksandravičius: laisvas būnu tada, kai atpažįstu tiesą, kai ji ima smelktis į mano sąmonę

Povilas Aleksandravičius 2008 metais Paryžiaus Katalikų Institute apsiginė disertaciją tema „Laikas ir amžinybė pagal Tomą Akvinietį ir Martyną Heideggerį“, jo monografiją „Europos mąstymo kryptys ir ateitis“ (2015) galima paskaityti internete. O šiandien filosofas savo mintimis mielai...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Autoritetas

Autoritetą pateisinantys argumentai sako: žmonės ieško tikrų autoritetų ir gyvena su jais kaip savaime suprantamais. Autoritetų neigimas gali būti patogi pozicija tik išpažįstantiems visišką moralinį, politinį ir kitokį reliatyvizmą. Nesant paklusimo autoritetams, kiltų anarchija...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Kuris žmogus buvo laisvas?

Kartą Sokratas slampinėjo Atėnų gatvėmis ieškodamas aukos, su kuria galėtų aptarti naujienas, praėjusią naktį jam pašnibždėtas jo plepio demono. Ir kaip nustebo Atėnų gylys išgirdęs, kad jį kažkas šaukia vardu. Atsisukęs išvydo žmogų, apsirengusį...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Filosofas T. Vėželis: Minervos pelėda pakyla temstant…

Dr. Tautvydas Vėželis – 2009-2014 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute atliko mokslinio darbo tyrimą (parašė apie 10 mokslinių straipsnių, konferencijose perskaitė 9 pranešimus). Šiuo metu kartu su Heideggerio veikalo „Būtis ir laikas“ vertėju T....

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

J.-P. Sartre: laisvė ir pasirinkimas

Įvadas Dantė teigė, kad „žmogus negali būti laimingas be laisvės“. Gyvenime pasitaiko situacijų, kai būtinas labai aiškus vertybinis pasirinkimas. Vėlyvųjų viduramžių filosofai skelbė teoriją, kad gyvųjų būtybių elgsena priklauso ne nuo jų pačių valios,...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Egzistencinė laisvės samprata

Egzistencinė laisvės samprata išsiskleidžia tarp tik ką aptartų kasdieniniame gyvenime atsirandančių laisvės sampratų ir filosofinės bei metafizinės laisvės sampratos. Egzistencinė laisvės samprata, kylanti iš unikalios žmogaus padėties esinijoje suvokimo, žmogaus laisvę paprasčiausiai konstatuoja kaip...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Politinė laisvės samprata

Politinė laisvės samprata išsiskleidžia bendruomenės gyvenimo srityje, tačiau, skirtingai nuo kitų socialinės laisvės sampratų, ji grindžiama ne individo priešpriešinimu bendruomenei, o pamatine prielaida, kad bendruomenė sudaro individo substanciją, todėl individas negali būti laisvas nuo...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Ekonominė laisvės samprata

  Ekonominė laisvės samprata yra viena iš socialinės sampratos apraiškų, tačiau tokia svarbi, jog nusipelno būti paminėta atskirai. Ekonominė laisvė samprata kyla iš poreikio materialiai nepriklausyti nuo bendruomenės ar bent jau priklausyti minimaliai. Ši...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Socialinė laisvės samprata

Socialinė laisvės samprata kyla iš tariamos individo nepriklausomybės ar bent jau tik dalinės priklausomybės nuo bendruomenės; platesne prasme – iš nepriklausomybės nuo kito individo arba anoniminių Kitų, esančių už tiesioginės patirties lauko ir niekada...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Psichologinė laisvė

Psichologinė laisvės samprata kyla iš žmogui tariamai įgimto laisvės jausmo, kurį iš tikrųjų sukelia kasdienių situacijų įvairovė ir būtinybė tose situacijose orientuotis. Būtinybės situacijų brūzgyne surasti “savo kelią’ suvokiama kaip galimybės rinktis, arba, platesne...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Laisvė kaip metafizinės patirties branduolys

/…/ Jei mes sakome, kad laisvė yra neišsklaidoma paslaptis, tai nereiškia, kad ji niekaip neatsiveria ir nieko neatveria. Neatverianti ir neatsiverianti laisvė būtų savivalė, vadinasi, nelaisvė. Laisvė nėra daiktas savaime kantiškąja prasme. Visai priešingai....

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Pilietinė laisvė: sampratos raida ir lūkesčiai

Filosofijos profesorius Albinas Plėšnys (VU) skaito pranešimą Lietuvos filosofų draugijos surengtoje mokslinėje konferencijoje „FILOSOFIJA: TEORIJA IR TAIKYMAI“, 2013 m. gegužės 10 d., Vilnius. Kalbos Pilietinė laisvė: sampratos raida ir lūkesčiai santrauka. Daugiau apie visą...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Trys žodžiai. Apie nežinojimą. Ir nuostabą. 0

Trys žodžiai. Apie nežinojimą. Ir nuostabą.

Nežinojimo prezumpciją graikai suspaudžia į tris žodžius, išreiškiančius visą aukštąją graikytę valdžiausią pamatinę žmogaus būklės patirtį: pirmas žodis yra „Likimas“, kuriam pavaldūs ne tik mirtingieji, bet ir „dievai“, nežinantys savojo likimo; antras žodis yra...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Kokia metafizinė etikos prielaida? 0

Kokia metafizinė etikos prielaida?

  Žmogaus laisvė („Negali privalėti negalėdamas“). Jei žmogus negalėtų laisvai elgtis, būtų beprasmiška reikalauti iš jo atsakomybės.

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Laisvė nuo priešingybių 0

Laisvė nuo priešingybių

Rytuose yra tokia sąvoka nirdvanda (laisvė nuo priešingybių). Aš tai gerai įsidėmėjau. Proto švytuoklė švytuoja tarp prasmės ir beprasmės, o ne tarp tiesos ir netiesos. Numinosum (ir dievas, ir velnias) pavojingas tuo, kad jis...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1

Daktaras Hausas: Laisvė

Turite visiškai pasišvęsti kiekvienai dienai ir medituoti jas, tarsi jūsų plaukuose siautėtų liepsnos. [Zen budizmo patarlė] Hausas turi daugybę trūkumų, bet vaizduojamas kaip visiškai laisva asmenybė. Besąlyginis jo atsidavimas zen retorikai išlaisvina jį ir...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ėrichas Fromas: Laisvė (I dalis) 0

Ėrichas Fromas: Laisvė (I dalis)

Moralinio sprendimo problema siejama su laisvos valios ir determinizmo problema. Vienu požiūriu, žmogų visiškai determinuoja aplinkybės, kurių jis negali kontroliuoti, ir idėja, kad žmogus gali laisvai spręsti, yra ne daugiau kaip iliuzija. Remiantis šia...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Kamiu: Laisvė 0

Kamiu: Laisvė

Nužemintai prisipažįstu, mielas tėvynaini, kad visada buvau kupinas garbėtroškos. Aš, aš, aš – štai mano mielojo gyvenimo refrenas, jis skambėjo kiekviename mano žodyje. Niekada negalėjau apsieiti be pagyrų, bet jas apgaubdavau tokiu stulbinančiu kuklumu,...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •