Category: Baranova, Jūratė

0

Konferencija „Etika medijų ir technologijų aplinkose“

Dabartinėje žinių visuomenėje mus vis daugiau supa medijos ir technologijos. Atrodo, technologijos išlaisvina mus darydamos gyvenimą lengvesnį ir patogesnį. Drauge tiek individai, tiek ištisos visuomenės pasidarė priklausomi nuo įvairių technologinių sprendimų. Technologijos ne tik...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1

Mokslo konferencijos „KASdienybės vertybiniai aspektai“ vaizdo įrašai

LMA HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUS, LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS, VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ FAKULTETAS ir LIETUVOS KOMUNIKACIJOS DRAUGIJA pakvietė į mokslo konferenciją „KASdienybės vertybiniai aspektai“, kuri įvyko 2017 m. vasario 2...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Santara-Šviesa: pirma diena (2016)

1993 metais Vytautas Kavolis pasiūlė išeivijoje jo su bičiuliais suburtos Santaros-Šviesos konferencijas rengti  ir Lietuvoje. Nuo to laiko jos vyksta kasmet: iš pradžių rinktasi Anykščiuose, dabar – Alantoje. Pirmieji suvažiavimai vyko dalyvaujant Vytautui Kavoliui, Ritai...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1

Konferencija „Modernybė, postmodernybė, šiuolaikybė“

2016 m. gegužės 6-7 dienomis vyko Lietuvos filosofų draugija, VU Religijos studijų ir tyrimų centras ir VU Filosofijos bei Filosofijos istorijos ir logikos katedros organizuota konferencija skirta apsvarstyti modernybės, postmodernybės ir šiuolaikybės sampratas. J....

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Monografijos „Platonas: filosofavimas grožio akivaizdoje“ pristatymas

Prof. Skirmanto Jankausko monografijos „Platonas: filosofavimas grožio akivaizdoje“ pristatymas. Dalyvauja Vytautas Ališauskas, Jūratė Baranova ir Skirmantas Jankauskas. Moderatorius – Naglis Kardelis. „Vaithediškai žvelgiant, filosofija yra tarsi koks Stelmužės ąžuolas. Jo šerdis – Platono ar,...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1

Vilniaus knygų mugė 2016: knygų pristatymai

2016 metais vasario pabaigoje Vilniaus knygų mugėje pristatyta daug įvairių naujų leidinių. Nors filosofijai skirtų knygų leidyba nėra gausi, tačiau bent kelis kartus teko rinktis vieną iš dviejų ar net trijų tą pačią valandą...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Jūratės Baranovos knygos „Jurgos Ivanauskaitės fenomenas“ pristatymas

2015 m. Vilniaus knybų mugėje vykęs filosofijos profesorės Jūratės baranovos naujos knygos pristatymas „Jurgos Ivanauskaitės fenomenas: tarp siurrealizmo ir egzistencializmo“. Ši knyga – pirmas mėginimas vertinti Ivanauskaitės kūrybos palikimą, įminti jos fenomeno paslaptį. Dalyvauja:...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Kūrybinės visuomenės diskursas

2015 m. Vilniaus knygų mugėje vykusi diskusija „Kūrybos visuomenės diskursas“, tai Tomo Kačerausko knygos „Kūrybos visuomenė“ ir Richardo Floridos knygos „Kūrybinės klasės iškilimas“ vertimo pristatymas. Dalyvauja: J. Baranova, T. Kačerauskas, A. Augustinaitis, G. Mažeikis,...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Monografijos „Sekuliarizacija ir dabarties kultūra“ aptarimas (video)

2014 m. lapkričio 27 dieną Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras surengė monografijos „Sekuliarizacija ir dabarties kultūra“ aptarimas. Sudarytoja – Rita Šerpytytė. Autoriai: Tomas Sodeika, Danutė Bacevičiūtė, Mintautas Gutauskas, Kristupas Sabolius, Aušra Pažėraitė,...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Mokslinė konferencija „Arvydo Šliogerio filosofijos fenomenas“

2014 m. spalio 27 dieną, pirmadienį, filosofo Arvydo Šliogerio 70-mečiui pažymėti kolegos ir mokiniai Vilniaus universiteto Mažojoje auloje surengė mokslinę konferenciją „Arvydo Šliogerio filosofijos fenomenas“ ir viešą vakarą Planetariume „Arvydo Šliogerio galaktika“. „Jubiliejus – tarsi...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Rizomos konceptas Kafkos fenomene

Pradėjus rašyti apie Kafkos fenomeną, prisiminiau, kai mokykloje literatūros mokytoja mums skaitė ištrauką iš Kafkos „„Metamorfozės““.   Skaitė taip vaizdžiai, kad apėmė nepaaiškinamas baugulis, tarsi žiūrint siurealistinį siaubo filmą. Rodos prieš akis regėjau, kaip Gregoras Zamza palaipsniui...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

J.-P. Sartre: laisvė ir pasirinkimas

Įvadas Dantė teigė, kad „žmogus negali būti laimingas be laisvės“. Gyvenime pasitaiko situacijų, kai būtinas labai aiškus vertybinis pasirinkimas. Vėlyvųjų viduramžių filosofai skelbė teoriją, kad gyvųjų būtybių elgsena priklauso ne nuo jų pačių valios,...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Knygos „Kinas ir filosofija“ pristatymas

2013 lapkričio 14 d. „Meno avilio“ Mediatekoje, Vilniaus Mokytojų namauose vyko pirmosios lietuvių autorių parengtos kolektyvinė monografijos pristatymas. Knyga skirta kino ir filosofijos santykiui apsvarstyti. Joje nagrinėjami montažo, tapsmo, tapatybės, kasdienybės, atminties, vaizduotės temų...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Nuovokumas ir išradingumas

Gadameris, interpretuodamas šeštąją „Nikomacho etikos“ knygą, išskiria ir dar dvi kitas phronesis (praktinė išmintis; supratingumas) kontekste susiklosčiusias galimas žmogaus savybes: nuovokumą ir išradingumą. Kuo jos skiriasi nuo supratingumo?Aristotelis pats jų aiškiai neatskiria. Gadameris nuovokumą ir išradingumą interpretuoja kaip supratingumo...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jūratė Baranova apie filosofiją ir literatūrą 0

Jūratė Baranova apie filosofiją ir literatūrą

  Antikoje vyrauja filosofijos ir literatūros perskyra. Ryškiausios figūros – Sokratas ir Platonas. Logikos prioritetas prieš kūrybą. Aristofano parašytoje komedijoje „Debesys“ išjuokiamas filosofas Sokratas, kaip vaikščiojantis oru ir mąstantis apie saulę. O Platono parašytoje...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Radikalus Rorty antikantizmas 0

Radikalus Rorty antikantizmas

Jautrumas skausmui ir abstrakti pareiga. Kantas buvo būtinas Rorty tam, kad išryškintų savo paties filosofines nuostatas – radikalų antikantizmą. Neigdamas Kantą, Rorty teigė savo pragmatizmą. Pasak jo, Kantas svarsto nepraeinančias, amžinas problemas. Rorty siekė...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Marcelio Prousto „šifruotės“ šiuolaikinėje filosofijoje

Deleuze‘as: Proustas kaip rašymo mašina. Marcelis Proustas – rašytojas kaip filosofas. Jis nerašė filosofijos traktatų, tačiau jo tekstai provokuoja ir inicijuoja filosofines interpretacijas. Deleuze‘o požiūris į Proustą kaip į ženklus gaminančią rašymo mašiną neigia...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jūratė Baranova apie Argentiną 0

Jūratė Baranova apie Argentiną

Argentina. Kas gi tai per šalis? Kokia jos kultūra? Koks žmonių mentalitetas? Kokių tikslų jie turi? Kokie jų tarpusavio santykiai, kokia bendravimo kultūra? Buenos Aires. Pilna literatūrinių įvaizdžių: iš ten kilęs Julio Cortazaras, ten...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Franzas Kafka ir prancūzų postklasikinė filosofija 0

Franzas Kafka ir prancūzų postklasikinė filosofija

Franzas Kafka – rašytojas kaip filosofas. Jis nerašė filosofijos traktatų, tačiau jo tekstai provokuoja ir inicijuoja filosofines interpretacijas. Blanchot: Kafka ir „neliteratūrinė tiesa“. Literatūra kaip apgaulė. Blanchot taip pat kaip ir Kristeva, kuri rašė...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Arvydas Šliogeris: „tarp“ filosofijos ir literatūros 0

Arvydas Šliogeris: „tarp“ filosofijos ir literatūros

Meilė kalbai. Neabejotinas kalbos raiškos talentas. A. Šliogeris mąsto schematiškai, aiškiai ir skaidriai. Jis rutuliuoja ir skleidžia vieną aiškią – iš anksto pasirinktą mintį. Šiuo aspektu A. Šliogeris – modernistas. Tačiau jo rašymas –...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Gundymas ir mirtis: S. Kierkegaard‘o motyvai postmoderniajame diskurse 0

Gundymas ir mirtis: S. Kierkegaard‘o motyvai postmoderniajame diskurse

Kierkegaard‘o žmogaus antropologinė formulė: žmogus – tai aukojantis gyvūnas. Kierkegaard‘o veikalo „Aba-arba“ I-ojo tomo herojus – Suvedžiotojas-estetas. Veikalo „Aba-arba“ II-ojo tomo herojus – etikas, teisėjas Viljamas. Veikalo „Baimė ir drebėjimas“ – herojus Abraomas. Prisiminkime...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nietzsche‘s genealogijos pėdsakai Foucault istorijos tyrimuose 0

Nietzsche‘s genealogijos pėdsakai Foucault istorijos tyrimuose

Nietzsche parašo tekstą Apie istorijos žalą ir naudingumą gyvenimui. Jis meta iššūkį istorinio jausmo pertekliui jo laikmečio kultūroje. Jis polemizuoja su istorijos kaip grynojo mokslo samprata. Istorija turi tarnauti paties gyvenimo neistorinei galiai. Istorijos...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Gilles‘is Deleuze‘as: filosofija kaip sąvokų kūryba 1

Gilles‘is Deleuze‘as: filosofija kaip sąvokų kūryba

Deleuze‘as – filosofo kaip kūrėjo laikysenos praktinis įkūnijimas. Filosofija, literatūra, mokslas. Deleuze‘o knygose apie Nietzsche‘ę ir Kantą randamas dėmesys literatūrai. Deleuze‘as sako „Psichiatras – tai ne tik gydytojas, bet ir mokslininkas. Tačiau terapinių galių...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1

„Kultūra lietuvių filosofų akiratyje“ pristatymas

Arūnas Sverdiolas „Kultūra lietuvių filosofų akiratyje“ Leidykla: Apostrofa Vaizdo įrašas iš 14-os tarptautinės Vilniaus knygų mugės. Ten vykęs Arūno Sverdiolo knygos „Kultūra lietuvių filosofų akiratyje“ pristatymas. Monografija pristatanti Lietuvos filosofijos kelią. Knygoje pateikiami ilgamečiai Arūno...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Autorius kaip kūrėjas: ligonis ar gydytojas? 0

Autorius kaip kūrėjas: ligonis ar gydytojas?

S. Freudas kūrybiškumo šaltinį įžvelgė kūrėjų vaikystės traumose, lygino meną su neurotiniu fantazavimu. Jam krito į akis, kad daugelyje vadinamųjų psichologinių romanų vaizduojamas tik vieno veikėjo, pagrindinio, vidus, lyg rašytojas tūnotų jo sieloje. Jo...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Raudona liūdesio spalva

Kažkodėl pastaruoju metu imu pastebėti vis daugiau raudonos spalvos. Jūratė S. Surengė parodą, kurios pagrindinė tema buvo tiesiog tai, kas raudona. Viskas parodoje buvo raudonos spalvos: ir eksponatai, ir vienkartiniai indai, kažkokie raudoni makaronai,...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Tarp nuobodulio ir kančios

Naujųjų metų išvakarėse gavau sveikinimą. Skaitau: „Sveikinu tave labai su visais tais dalykais, kuriuos mirtingieji vertina ir kurie nemirtingiesiems kelia nuobodulį. Bėda, kad nemirtingųjų nėra, o nuobodulys forever.“ Skaitau ir įsivaizduoju, kaip bičiulis vienas...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0

Tarp nuobodulio ir kančios

Schopenhaueris nesvarstė apie amžinybę, jam ji nerūpėjo. Jis domėjosi čia ir dabar besireiškiančia gyvenimo realybe kaip neišvengiama kančia. Savo skaitytojus Schopenhaueris tikino, kad žmogus yra nepajėgus nusikratyti pamatinės gyvenimo kančios. Kančia tik keičia savo...

Dalintis:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •