Category: Savižudybė

0

Filosofija ir savižudybė

„- Senos filosofinės banalybės, vis tos pačios per amžių amžius, – su kažkokiu gaižiu apgailestavimu sumurmėjo Stavroginas. – Vis tos pačios! Vis tos pačios per amžių amžius, ir niekada jokių kitų! – paantrino Kirilovas...

Share Button
0

Vaizduotė: tapatybės naikinimo ir terapijos funkcija

„Filosofija ir kino menas kažką sako apie pasaulį: tik skirtingomis ištarų formomis. Tokiu būdu kino menas ir filosofija susitinka gyvajame minties tapsme“, pastebi filosofė Jūratė Rubavičienė savo straipsnyje „Kinas ir filosofinė edukacija: contra ir...

Share Button
Svarbu – ne mirti. Svarbu – išgyventi. 1

Svarbu – ne mirti. Svarbu – išgyventi.

Svarbu – ne mirti. Svarbu – išgyventi. Tai gali padėti ir mintis apie laisvą apsisprendimą mirti. «Gyvenk taip, lyg rengtumeis greit jį apleisti.» [Seneka. Laiškai Lucilijui] Žiauru būtų prarasti teisę užbaigti pačiam gyvenimą. Tačiau...

Share Button
0

Filosofuoti – tai mokytis mirti

Proto stiprybė nugali egzistencinę mirties baimę. Koks puikus dalykas yra išmokti mirti. [Epikūras] Bet ar yra prasmė mokytis to, ko prireiks tik vieną kartą? «Kaip tik todėl ir privalome mąstyti: kai negalime patikrinti, ar...

Share Button
0

Biblijos priesakas

Augustinas polemizuoja su įvairiais pagoniškosios kultūros simboliais. Nuvainikuoja jis ir savižudybės didybę. Draudimas „nežudyk“, Augustino manymu, neturi išimčių. Todėl savižudybė prilygsta žmogžudystei. Tik iš pirmo žvilgsnio savižudybė gali atrodyti didinga. Įsigilinus, aiškina Augustinas, vargu...

Share Button
0

Ar turi gyvenimas prasmę, ir ar ne geriau paleisti kulką į savo kaktą?

Taigi žodžių «senas» ir «išmintingas» analizė mažai man tedavė naudos. Nūnai, siekdamas bent kaip nors susitvarkyti su laišku, pasukau priešinga kryptimi ir stengiaus išsiaiškinti ne iš kokių nors pavienių žodžių, bet iš turinio, iš...

Share Button
Žemėje tamsu, mielas drauge 1

Žemėje tamsu, mielas drauge

Jūs nesuprantate, ką noriu pasakyti? Prisipažinsiu, jaučiuosi pavargęs. Pametu pasakojimo giją ir jau nebeturiu to minties aiškumo, už kurį taip liaupsindavo draugai. Beje, žodį „draugai“ vartoju iš inercijos. Aš nebeturiu draugų – tik sėbrus....

Share Button
0

Pareiga filosofui – elgesio principas

Kadangi visuotinumas dėsnio, pagal kurį gaunami rezultatai, yra tai, ką tiesą sakant, pačia bendriausia prasme (formos požiūriu) vadiname gamta, t.y. daiktų būtimi, tai, jeigu tik ją sąlygoja visuotiniai dėsniai, bendras pareigos imperatyvas galėtų skambėti...

Share Button