VILNIAUS GAONAS, Elijahu ben Šlomo Zalman. Rabinų literatūroje vadinamas ha- Gaon Reb Elijahu me Vilna, 1720-1797, gimė netoli Gardino, mirė Vilniuje. Vienas žymiausių Rytų Europoje rabinų (žydų mokslininkų ir dvasininkų)…
Plačiau ↠