Egzofilosofija

Egzomoralė

Plėtodamas kategorinį imperatyvą, Kantas tyrė moralę priemonės ir tikslo santykiuose ir iš esmės priėjo išvadą, kad moralus elgesys yra toks, kai žmonės laikomi tikslu, o ne priemone. Trumpai tariant, naudotis…
Plačiau ↠
Egzofilosofija

Egzofilosofija

Filosofijos tomuose palaidota daugybė įvairių filosofijos istorijų, užgniaužtų minčių ir idėjų, kurios kartais ištrūksta kaip proto vaiduokliai, besivaidenantys ir persekiojantys racionalųjį, dienos šviesos pasaulį – lumen naturale. Platonų sielų metempsichozės,…
Plačiau ↠