Category: Pasaulėžiūra

Rūpintojėlis ir Vytis – du lietuvio dvasios simboliai 0

Rūpintojėlis ir Vytis – du lietuvio dvasios simboliai

Mūsasai žmoniškumas gaivina mūsų didvyriškumą, ir mūsasai paprastumas saugo jį nuo viešumos. Paprastas, net šiurkščiai paprastas lietuvis savo išore, bet žmoniškai šiltas ir drauge didvyriškai kietas savo vidumi. Ir šita išorė ne prieštarauja jo...

Share Button
0

Pasaulėžiūra kaip dvasios santykis su būtimi

Pasaulėžiūrų įvairumas yra neginčytinas faktas. Jau nuo pat žmogaus minties pabudimo dvasia nevienodai suprato pasaulį ir gyvenimą, nevienodai juos vertino ir todėl nevienodai formavo. Pažiūrų vienodumas yra siekiamas žmonijos idealas. Bet istorijos vyksme jis...

Share Button