Category: Senovės Rytų poezija

0

Indų estetikos teorijos (Nāṭya Śāstra)

Devintasis „Indijos filosofijos seminarų“ ciklo susitikimas skirtas indų estetikos teorijoms. Jų ištakų galima ieškoti ankstyviausiuose tekstuose (Vedų saṃhitose, Brāhmaṇose, Upanišadose). Ankstyviausias išlikęs šia tema veikalas yra Bharatamunio – „Nāṭyaśāstrai“ (II a. pr. Kr.-II a.). Bene...

Share Button
Apie savitvardą 0

Apie savitvardą

Didybei tvirtai pasirinkusio kelią Didingiausi kalnai neprilygs. Jei valdais su vargu, suvaldyk bent liežuvį, – Nepataisoma bus jo byla. Įskaudinęs kitą nors kartą, prarasi, Ką dharmo kely įgijai. Kai žaizda padaryta peiliu, ji užgyja,...

Share Button
Apie supratimą iš pirmo žvilgsnio 0

Apie supratimą iš pirmo žvilgsnio

Suprantantis kitą be žodžių, iš žvilgsnio, Puošia pasaulį visad. Kaip veidrody tai, kas prieš jį, atsispindi, Taip veide atsispindi siela. Kas moka įžvelgti širdį iš veido, Tam jokių žodžių nereiks. Iš kitų išsiskiria esmę...

Share Button
Apie draugų pasirinkimą 0

Apie draugų pasirinkimą

Draugu pasirink atsikračiusį ydų, Be blogų paskatų ir minčių. Išnaikinusį ydas nelengva surasti, Pažinusį tiesą – sunkiau. Geras ir blogas savybes pasvėręs, Suprasi esmę žmogaus. Elgesys parodo visą menkystę Arba didybę žmogaus. Artimųjų neturinčių...

Share Button
Apie teisingumą 0

Apie teisingumą

  Jei versi meluoti savąją širdį, Pavirs ji pati pelenais. Kalbėk iš širdies einančią tiesą Ir pranoksi pačius asketus. Apvalom vandeniu išorę savo, O vidų – garbingais darbais. Tikram išminčiui vienas šviestuvas – Teisybės...

Share Button
Iš „Tirukuralo“ / Palaima meilės glėby 0

Iš „Tirukuralo“ / Palaima meilės glėby

  Pabunda mūs pojūčiai meilės glėby, – Pajunta palaimą visi. Išgydoma vaistais liga, bet gražuolė Susirodžiusi išgydo pati. Ar Vaišnaus dangus – didesnė palaima Už miegą glėby mylimos? Iš kur ta ugnis, kad vėsina...

Share Button
AMŽINOJI MEILĖ 0

AMŽINOJI MEILĖ

  Mudu būsim drauge, Nepajėgs mūsų dievas išskirti. Prisiekiu, tavęs niekados nepaliksiu, Kol tau nepabosiu. Nuo šiolei gyvensim be darbo, laisvi, Ir aplenks mus nelaimės. Iškeliavome štai amžinybės šalin, Kad mūsų vardų nepamirštų. Nuostabus...

Share Button
Senovės Indijos poezija 0

Senovės Indijos poezija

TREČIA GIESMĖ   Ardžunas pasakė:   Jeigu išmintį veritini, Krišnai, daug labiau nei atliekamą veiksmą, tai kodėl į siaubingą žygį mane skatini tu, Kešavai?   Prieštaringais, savotiškais žodžiais Tu supainioji manąjį protą; Pasakyk aiškiai...

Share Button
MEILĖS GIESMĖ 0

MEILĖS GIESMĖ

  Meilė tavoji – tai paukščio meilė. Tavasis veidas – paauglio veidas. Kvepėjimas tavo – balzamo dvelksmas. Odą tavo palyginti galiu su vaisiaus švelnia žievele. Gyvybę tavo palyginti galiu su grūdo gyvybe. Tekanti saulė...

Share Button