Category: Smitas, Adamas

0

Adamas Smitas

Adamas Smitas (Adam Smith, 1723-1790 m. – škotų ekonomistas ir filosofas, sukurė pirminę politinės ekonomijos versiją, kuri iš esmės buvo klasikinis utilitarizmo principo pritaikymas, t.y. požiūrio, jog tikrasis doro elgesio tikslas yra visuotinis gėris...