Kai būsite minioje, apžvelkite žmones, atkreipkite dėmesį, kokie jie visi skirtingi. Stebėkite, kokie jų drabužiai, veidai, plaukai, ū stebėkite jų judesius ir laikyseną: ar jie atsipalaidavę, įsitempę ar laisvi. Tiesiog…
Plačiau ↠